Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Läbiviidud koolitused

 

Projekt nr 2014-2020.1.02.18-0592

Uute oskuste ja mõttemudelite juurutamine regionaalse haridusinnovatsiooni keskusena

Pärnu Mai Kool

 

Infotehnoloogia lõimimine: õpperobotite kasutamine alus- ja põhihariduse matemaatikaõppes ning lõimimine teiste ainetega

Alateema: 21. sajandi koostööliste õpioskuste arendamine

Kursuse toimimine: 20.08 – 24.08.2018

Kestus akadeemilistes tundides: kontakttunnid 40 tundi

Kestus akadeemilistes tundides: iseseisev töö 10 tundi

Lõputöö: Jah

Lõputöö koos hindamiskriteeriumitega;

Tunnikava loomine õpperobtile ja selle esitlemine. Osaleja peab oskama luua seoseid kõigi kursuse jooksul kaetud teemadega, kasutama loovust ja demonstreerima koostöö, kommunikatsiooni ja teadmiste jagamise oskusi.

Õppekava eesmärk: Õppekava eesmärk on suurendada õpetajate teadlikkust sellest, kuidas kasutada õpperoboteid alg- ja põhihariduses ning viia nad kurssi sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga.

Õpiväljundid: Osaleja omab algteadmisi õpperobootikast, viiest robootilisest platvormist: Edison, Ozobot, BeeBot, LEGO WeDo 2.0, LEGO EV3 ja nende võimalikust kasutamisest õppetöös.

Lühikirjeldus: Õpperobotid on lootustandev töövahend reaal- ja loodusainete tundisse motivatsiooni ning teadmiste kasvu toomiseks, kuid õpetajad vajavad kindlat tõestust enne, kui otsustavad sellist vahendit õppetöös kasutama hakata. Kursusel õpitakse praktilistes töötubade vormis kasutama vähemalt viite vastavale kooliastmele sobivat õpperobootika platvormi. Eelnev kokkupuude robootika ja programmeerimisega ei ole vajalik. Kursus sisaldab kiire sissejuhatuse robotite programmeerimise põhimõtetesse. Vaata ka treilerit: https://youtu.be/yuipBBSamzo

Rühma suurus15-25 osalejat

Eeltingimused: tahvelarvuti käsitsemisoskus, kasuks tuleb kokkupuude programmeerimisega

KoolitajadJanika Leoste, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant eksperimentaalpedagoogikas https://www.etis.ee/CV/Janika_Leoste/est Mart Kimmel, Tartu Ülikooli haridusteaduste magister Jaanus Leoste, tehniline tugi

Põhilektor/koolituse sisuloome: Janika Leoste, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant Kursuse teostaja: Future Robotics OÜ, reg kood 10407820 www.futurerobotics.ee