Pärnu Mai Kooli õpetajad

1 Tiiu Arman matemaatika tiiu.arman@maikool.parnu.ee
2 Maia Bubnov eesti keel
kirjandus
maia.bubnov@maikool.parnu.ee
3 Tiina Hodakov kehaline kasvatus tiina.hodakov@maikool.parnu.ee
4 Vaike Ilp vene keel
saksa keel
vaike.ilp@maikool.parnu.ee
5 Reet Juurikas algklassid
keh.kasv/rütmika
reet.juurikas@maikool.parnu.ee
6 Nele Jürimaa inglise keel nele.jyrimaa@maikool.parnu.ee
7 Kadi Jürimäe inglise keel kadi.jyrimae@maikool.parnu.ee
8 Rein Karjane füüsika rein.karjane@maikool.parnu.ee
9 Elju Kase ajalugu elju.kase@maikool.parnu.ee
10 Anu Kiisk muusika anu.kiisk@maikool.parnu.ee
11 Margrit Kits muusika margrit.kits@maikool.parnu.ee
12 Helmi Kommussaar kehaline kasvatus helmi.kommussaar@maikool.parnu.ee
13 Anu Krinal algklassid anu.krinal@maikool.parnu.ee
14 Inga Kukk eesti keel
kirjandus
inga.kukk@maikool.parnu.ee
15 Pärt Kukk tööõpetus
tehnoloogiaõpetus
p.kukk@maikool.parnu.ee
16 Tiiu Kukk kehaline kasvatus tiiu.kukk@maikool.parnu.ee
17 Marge Kurm geograafia marge.kurm@maikool.parnu.ee
18 Silvia Kuusk matemaatika silvia.kuusk@maikool.parnu.ee
19 Ülle Lainvee algklassid ylle.lainvae@maikool.parnu.ee
20 Elika Lehtpuu HEV õpetaja elika.lehtpuu@maikool.parnu.ee
21 Kaie Lepik algklassid kaie.lepik@maikool.parnu.ee
22 Maritte Linde saksa keel maritte.linde@maikool.parnu.ee
23 Lea Lips ajalugu
ühiskonnaõpetus
lea.lips@maikool.parnu.ee
24 Sylvia Maatee inglise keel sylvia.maatee@maikool.parnu.ee
25 Eha Meier vene keel eha.meier@maikool.parnu.ee
26 Rita Milova algklassid rita.milova@maikool.parnu.ee
27 Kai Mitt matemaatika kai.mitt@maikool.parnu.ee
28 Merle Mänd algklassid merle.mand@maikool.parnu.ee
29 Tuliki Olli algklassid tuliki.olli@maikool.parnu.ee
30 Siret Pani algklassid siret.pani@maikool.parnu.ee
31 Aira Peterson inimeseõpetus
loodusõpetus
geograafia
bioloogia
aira.peterson@maikool.parnu.ee
32 Eve Popp bioloogia
loodusõpetus
loodusõpetuse praktikum
eve.popp@maikool.parnu.ee
33 Annika Pruuli algklassid annika.pruuli@maikool.parnu.ee
34 Jane Pukk algklassid
ühiskonnaõpetus
inimeseõpetus
jane.pukk@maikool.parnu.ee
35 Kristina Pärn informaatika kristina.parn@maikool.parnu.ee
36 Ina Pütsep vene keel ina.pytsep@maikool.parnu.ee
37 Kairi Põliste algklassid kairi.poliste@maikool.parnu.ee
38 Elga Raadik Eesti keel elga.raadik@maikool.parnu.ee
39 Merike Rahtma algklassid merike.rahtma@maikool.parnu.ee
40 Andi Riismaa tööõpetus
tehnoloogiaõpetus
andi.riismaa@maikool.parnu.ee
41 Heli Salundi keemia
loodusõpetus
heli.salundi@maikool.parnu.ee
42 Maire Sarapuu algklassid
keh.kasv/rütmika
maire.sarapuu@maikool.parnu.ee
43 Tiiu Sarv eesti keel
kirjandus
tiiu.sarv@maikool.parnu.ee
44 Maimo Sommer algklassid maimo.sommer@maikool.parnu.ee
45 Maarja Suigusaar inglise keel maarja.suigusaar@maikool.parnu.ee
46 Edda Teearu kunst edda.teearu@maikool.parnu.ee
47 Tõiv Tiits muusika toiv.tiits@maikool.parnu.ee
48 Helen Tinkus tööõpetus
käsitöö ja kodundus
helen.tinkus@maikool.parnu.ee
49 Gitta Tohv algklassid gitta.tohv@maikool.parnu.ee
50 Margit Toim tööõpetus
käsitöö ja kodundus
margit.toim@maikool.parnu.ee
51 Jana Trink inglise keel jana.trink@maikool.parnu.ee
52 Sirje Trisna inglise keel sirje.trisna@maikool.parnu.ee
53 Riina Tshaikovski kehaline kasvatus riina.tshaikovski@maikool.parnu.ee
54 Ruth Vaiksaar algklassid ruth.vaiksaar@maikool.parnu.ee
55 Aare Vanatalu kehaline kasvatus aare.vanatalu@maikool.parnu.ee
56 Tiiu Vendel haridustehnoloog
eesti keel
robootika
tiiu.vendel@maikool.parnu.ee
57 Ulvi Vetevood inglise keel ulvi.vetevood@maikool.parnu.ee
58 Merle Õige bioloogia
geograafia
merle.oige@maikool.parnu.ee
59 Liina Õismets matemaatika liina.oismets@maikool.parnu.ee
60 Sirje Õismets matemaatika
Nuputa
sirje.oismets@maikool.parnu.ee
61 Õie Tornius koduõppe õpetaja oie.tornius@maikool.parnu.ee