Pärnu Mai Kooli õpetajad

1

Heigo Ankuhin

robootika

heigo.ankuhin@maikool.parnu.ee

2

Tiiu Arman

matemaatika

tiiu.arman@maikool.parnu.ee

3

Margit Eichenbaum

eripedagoog, eesti keel

margit.eichenbaum@maikool.parnu.ee

4

Tiina Hodakov

kehaline kasvatus

tiina.hodakov@maikool.parnu.ee

5

Taavi Hämarsalu

kehaline kasvatus

taavi.hamarsalu@maikool.parnu.ee

6

Vaike Ilp

vene keel, saksa keel

vaike.ilp@maikool.parnu.ee

7

Reet Juurikas

algklassid
keh.kasv/rütmika

reet.juurikas@maikool.parnu.ee

8

Signe Kapsta

inglise keel

signe.kapsta@maikool.parnu.ee

9

Elju Kase

ajalugu

elju.kase@maikool.parnu.ee

10

Aeliita Kask

vene keel

aeliita.kask@maikool.parnu.ee

11

Anu Kiisk

muusika

anu.kiisk@maikool.parnu.ee

12

Margrit Kits

muusika

margrit.kits@maikool.parnu.ee

13

Kalle Kollin

kehaline kasvatus

kalle.kollin@maikool.parnu.ee

14

Helmi Kommussaar

kehaline kasvatus

helmi.kommussaar@maikool.parnu.ee

15

Inga Kukk

eesti keel, kirjandus

inga.kukk@maikool.parnu.ee

16

Tiiu Kukk

kehaline kasvatus

tiiu.kukk@maikool.parnu.ee

17

Liina Laanes

inglise keel, draamaõpetus

liina.laanes@maikool.parnu.ee

18

Marge Kurm

geograafia

marge.kurm@maikool.parnu.ee

19

Ülle Lainväe

algklassid, inimeseõpetus

ylle.lainvae@maikool.parnu.ee

20

Elika Lehtpuu

eripedagoog

elika.lehtpuu@maikool.parnu.ee

21

Kaie Lepik

algklassid

kaie.lepik@maikool.parnu.ee

22

Diana Lilienblatt

matemaatika

diana.lilienblatt@maikool.parnu.ee

23

Maritte Linde

saksa keel

maritte.linde@maikool.parnu.ee

24

Lea Lips

ajalugu, ühiskonnaõpetus

lea.lips@maikool.parnu.ee

25

Sylvia Maatee

inglise keel

sylvia.maatee@maikool.parnu.ee

26

Piret Maibach

õpiabi

piret.maibach@maikool.parnu.ee

27

Eha Meier

vene keel

eha.meier@maikool.parnu.ee

28

Kai Mitt

matemaatika

kai.mitt@maikool.parnu.ee

29

Merle Mänd

algklassid

merle.mand@maikool.parnu.ee

30

Tuliki Olli

algklassid, matemaatika

tuliki.olli@maikool.parnu.ee

31

Tarmo Pajula

töö- ja tehnoloogiaõpetus

tarmo.pajula@maikool.parnu.ee

32

Siret Pani

algklassid

siret.pani@maikool.parnu.ee

33

Eve Pampa

saksa keel

eve.pampa@maikool.parnu.ee

34

Aarne Paul

füüsika, loodusõpetus

aarne.paul@maikool.parnu.ee

35

Aira Peterson

loodusõpetus, bioloogia, geograafia, inimeseõpetus

aira.peterson@maikool.parnu.ee

36

Krista Piirmets

eesti keel, kirjandus

krista.piirmets@maikool.parnu.ee

37

Eve Popp

bioloogia, loodusõpetus

eve.popp@maikool.parnu.ee

38

Tiina Post

matemaatika, keemia, bioloogia, geograafia

tiina.post@maikool.parnu.ee

39

Annika Pruuli

algklassid

annika.pruuli@maikool.parnu.ee

40

Jane Pukk

algklassid, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

jane.pukk@maikool.parnu.ee

41

Ene Pulk

algklassid

ene.pulk@maikool.parnu.ee

42

Kairi Põliste

algklassid

kairi.poliste@maikool.parnu.ee

43

Kristina Pärn

informaatika, abiõpetaja

kristina.parn@maikool.parnu.ee

44

Anne-Ly Raid

ajalugu, kunst, eesti keel

anne-ly.raid@maikool.parnu.ee

45

Modiehi Martha Reinhold

inglise keel

modiehi.reinhold@maikool.parnu.ee

46

Andi Riismaa

töö- ja tehnoloogiaõpetus

andi.riismaa@maikool.parnu.ee

47

Hanno Saks

robootika

hanno.saks@maikool.parnu.ee

48

Heli Salundi

keemia, loodusõpetus

heli.salundi@maikool.parnu.ee

49

Maire Sarapuu

algklassid
keh.kasv/rütmika

maire.sarapuu@maikool.parnu.ee

50

Maimo Sommer

algklassid

maimo.sommer@maikool.parnu.ee

51

Maarja Suigusaar

inglise keel

maarja.suigusaar@maikool.parnu.ee

52

Edda Teearu

kunst

edda.teearu@maikool.parnu.ee

53

Enel Telve

algklassid

enel.telve@maikool.parnu.ee

54

Tõiv Tiits

muusika

toiv.tiits@maikool.parnu.ee

55

Helen Tinkus

käsitöö ja kodundus

helen.tinkus@maikool.parnu.ee

56

Gitta Tohv

algklassid, inimeseõpetus

gitta.tohv@maikool.parnu.ee

57

Margit Toim

käsitöö ja kodundus

margit.toim@maikool.parnu.ee

58

Jana Trink

inglise keel

jana.trink@maikool.parnu.ee

59

Sirje Trisna

inglise keel

sirje.trisna@maikool.parnu.ee

60

Riina Tshaikovski

kehaline kasvatus

riina.tshaikovski@maikool.parnu.ee

61

Diana Tuuling

eesti keel, kirjandus

diana.tuuling@maikool.parnu.ee

62

Ruth Vaiksaar

algklassid

ruth.vaiksaar@maikool.parnu.ee

63

Eve Varik

abiõpetaja

eve.varik@maikool.parnu.ee

64

Tiiu Vendel

eesti keel, kirjandus
informaatika, robootika

tiiu.vendel@maikool.parnu.ee

65

Ulvi Vetevood

inglise keel

ulvi.vetevood@maikool.parnu.ee

66

Merle Õige

bioloogia, geograafia, loodusõpetus

merle.oige@maikool.parnu.ee

67

Liina Õismets

matemaatika, inimeseõpetus

liina.oismets@maikool.parnu.ee

68

Sirje Õismets

matemaatika, Nuputa

sirje.oismets@maikool.parnu.ee