Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Hoolekogu koosolekute otsused 2020/21

Protokoll nr. 1 (15.09.2020)

1.  Kiita heaks ja anda nõusolek kooli õppekavasse sisse viidud muudatuste kohta.
2. Pärnu Mai Kooli hoolekogu nõustub 2020/21 õppeaastaks Pärnu Mai Koolis põhikooli ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormidest suuremate klasside täitumusega.
3. Kinnitada hoolekogu koosseis ja esitada see linnavalitsusele. Kooli hoolekogu aseesimeheks kinnitada Lee Press.
4. Pärnu Mai Kooli hoolekogu teeb ettepaneku moodustada 15 pikapäevarühma.
5. Tõhustada koostööd õpetajate ja lastevanemate vahel – koostöise õppe põhimõtted ja tegevused kirja panna kooli üldtööplaanis.
6. Kiita heaks ja võtta oma tegevuse aluseks hoolekogu tööplaan 2020-2021