Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Hoolekogu koosolekute otsused 2018/19

Pärnu Mai Kooli hoolekogu koosolekute OTSUSED

2018/2019 õppeaasta

Protokoll nr.1 (03.09.2018)

 1. Anda nõusolek ja kiita heaks: kooli üldtööplaan, kodukorra muudatused, õppekava osa- hindamiskorraldusse sisse viidud muudatused ja HEV-õpilasi puudutavad muudatused.
 2. Lubame Mai Koolis avada 2018/2019 õppeaastal klasse, kus on rohkem kui 24 õpilast.
 3. Mai Koolile kiiremas koras luua uus koduleht, hetkel olevast kodulehelt eelmiste aastate info maha võtta – see tekitab nutiseadmetes segadust.

Protokoll nr. 2 (11.03.2019)

 1. Heaks kiita Mai Kooli sisehindamise aruanne 2017/2018 õppeaasta kohta
 2. Hoolekogu esimees Greta Tammeleht esindab hoolekogu kooli uue arengukava koostamise töörühmas.
 3. Toetada robootika ringide arengut ja olla abiks Baltikumi avatud robootika meistrivõistluste korraldamisel novembris 2019
 4. Toetada kooliperet Liikuma Kutsuva Kooli programmis osalemisel
 5. Hoolekogul jälgida õpilaste koormust – kontrolltööde hulka ühel koolinädalal.

Protokoll nr.3 (29.03.19)

 1. Anda teada Pärnu Linnavalitsusele Pärnu Mai Kooli hoolekogu poolt tehtavatest parandusettepanekutest LV määruse projekti: Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Protokoll nr. 4 (7.06.2019)

 1. Kiita heaks Mai Kooli ringide töö ja kooli huvitegvus 2018/2019 õppeaastal.
 2. Kiita heaks Mai Kooli pikapäevarühmade tegevus 2018/2019 õppeaastal
 3. Võtta teadmiseks direktor Silja Kikerpilli informatsioon suvel tehtava pisiremondi ja korrastustööde kohta.