Hoolekogu koosolekute otsused 2019/20

Protokoll nr. 1 (30.08.2019)

  1. Anda nõusolek ja kiita heaks: kooli üldtööplaan, kodukorra muudatused, õppekava üldossa sisse viidud muudatused.
  2. Lubame Mai Koolis avada 2019/2020 õppeaastal klasse, kus on rohkem kui 24 õpilast.