Tunnijaotusplaan 2021/22 – II kooliaste

Aine

4.a

4.b

4.c

4.d

4e

5.a

5.b

5.c

5.dR

5.e

6.a

6.b

6.c

6.dR

6e

Kohustuslik PRÕK

Pärnu Mai Kool

Eesti keel

4+(1+1)

4+(1+1)

4+(1+1)

4+(1+1)

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11

11

Kirjandus

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

A-võõrkeel (inglise keel)

4+4

4+4

4+4

4+4

3

4+4

4+4

4+4

4+4

3

3+3

3+3

3+3

3+3

2

9

11

B-võõrkeel (vene/saksa k.)

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

3+3

3+3

3+3

3+3

2

3

4

Matemaatika

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

13

15

Loodusõpetus

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

7

7

Ajalugu

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

Inimeseõpetus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Ühiskonnaõpetus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Muusika

2

2

2

2

2 int

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/int

4

4

Kunst

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 int

3

3

Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2 int

2+2

2+2

2+2

2+2

2int+2 int

2+2

2+2

2+2

2+2

2 int+2 int

5

6

Kehaline kasvatus

3+3

3+3

3+3

3+3

3int+3 int

3+3

3+3

3+3

3+3

3int+3int

2+2

2+2

2+2

2+2

2 int+2 int

8

8

Inglise keele praktikum

1ab

1c

1ab

1c

2

Loodusõp. praktikum

1abc

1abc

2

Draamaõpe

1abc

1

Muusikaõpetus

1c

1

Robootika

1+1

1+1

2

Informaaatika

1+1

1+1

1+1

0/1

1

Matemaatika/Nuputa

1

1

2

Informaaatika/Robootika

1abc

1abc

2

Lubatud

25

25

25

25

25

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

Pärnu Mai Kool

25

25

25

25

24

28

28

27

28

25/26

30

30

30

30

25