Tunnijaotusplaan 2018/19 – II kooliaste

Aine 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e/5.e 5.a 5.b 5.c 5.dR 6.a 6.b 6.c 6.dR Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 3+(2+2) 3+(2+2) 3+(2+2) 3+(2+2) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 11 11
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
A-võõrkeel (inglise keel) 4+4 4+4 4+4 4+4 2+2 4+4 4+4 4+4 4+4 3+3 3+3 3+3 3+3 9 11
B-võõrkeel (vene/saksa k.) 1+1 1+1 1+1 1+1 3+3 3+3 3+3 3+3 3 4
Matemaatika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15/16
Loodusõpetus 2 2 2 2 1+1 2 2 2 2 3 3 3 3 7 7
Ajalugu 1(5.e) 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Inimeseõpetus 1(5.e) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 1 1 1 1 1(4.e) 1 1 1 1 1 2
Muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 5 6
Kehaline kasvatus 3+3 3+3 3+3 3+3 3 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 8 8
Inglise keele praktikum 1ab 1c 1 abc 2
Loodusõp. praktikum 1abc 1ab 1c 2
Draamaõpe 1abc 1abc 2
Robootika 1
Informaaatika 1+1 1+1 1+1 1
Matemaatika/Nuputa 1 1 2
Informaaatika/Robootika 1+1 1
Lubatud 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 20
Pärnu Mai Kool 25 25 25 25 20/21 28 28 27 28 30 30 30 20