Tunnijaotusplaan 2022/23 – II kooliaste

Aine

4.a

4.b

4.c

4.d

4e

5.a

5.b

5.c

5.dR

5.e_1

5.e_2

6.a

6.b

6.c

6.dR

6e

Kohustuslik PRÕK

Pärnu Mai Kool

Eesti keel

4+(1+1)

4+(1+1)

4+(1+1)

4+(1+1)

5

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

11

11

Kirjandus

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

A-võõrkeel (inglise keel)

4+4

4+4

4+4

4+4

3

4+4

4+4

4+4

4+4

3

4

3+3

3+3

3+3

3+3

3

9

11

B-võõrkeel (vene/saksa k.)

1+1

1+1

1+1

1+1

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3+3

3

4

Matemaatika

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

13

15

Loodusõpetus

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

7

7

Ajalugu

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

Inimeseõpetus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Ühiskonnaõpetus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Muusika

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

Kunst

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus

2+2

2+2

2+2

2+2

2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

5

6

Kehaline kasvatus

3+3

3+3

3+3

3+3

2

3+3

3+3

3+3

3+3

2

3+3

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

8

8

Inglise keele praktikum

1abc

1

1

2

Loodusõp. praktikum

1abc

1ab

1ab

2

Muusikaõpetus

1

1

Robootika

1+1

2

Informaaatika

1+1

1+1

1+1

1

1

1

Matemaatika/Nuputa

1

1

2

Informaaatika/Robootika

1ac

1ac

1ab

2

Lubatud

25

25

25

25

25

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

Pärnu Mai Kool

25

25

25

25

23

28

28

28

28

24

24

30

30

30

30

29