Tunnijaotusplaan 2020/21 – II kooliaste

Aine 4.a 4.b 4.c 4.d 4e 5.a 5.b 5.c 5.dR 6.a 6.b 6.c 6.dR 6e Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 3+(2+2) 3+(2+2) 3+(2+2) 3+(2+2) 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 11
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
A-võõrkeel (inglise keel) 4+4 4+4 4+4 4+4 3 4+4 4+4 4+4 4+4 3+3 3+3 3+3 3+3 3 9 11
B-võõrkeel (vene/saksa k.) 1+1 1+1 1+1 1+1 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3 4
Matemaatika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15
Loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 7 7
Ajalugu 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Muusika 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 5 6
Kehaline kasvatus 3+3 3+3 3+3 3+3 3 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 2 8 8
Inglise keele praktikum 1ab 1c 1ab 1c 2
Loodusõp. praktikum 1abc 1abc 2
Draamaõpe 1abc 1abc 2
Robootika 1+1 1
Informaaatika 1+1 1+1 1+1 1
Matemaatika/Nuputa 1 1 2
Informaaatika/Robootika 1abc 1abc 2
Lubatud 25 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 30
Pärnu Mai Kool 25 25 25 25 24 28 28 27 28 30 30 30 30 26