Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Hoolekogu koosolekute otsused 2015/16

Pärnu Mai Kooli hoolekogu koosolekute OTSUSED

2015/ 2016 õppeaasta

Protokoll nr. 1 (03.09.2015)

 1. Kiita heaks kooli õppetöö ja kasvatustegevus 2014/2015 aastal.
 2. Kooli majandusala juhatajal Viktor Voronovskil tuleb tegeleda väikese koolimaja liikluskorralduse turvalisemaks muutmisega.
 3. Lubada ületada klassides õpilaste piirnorme.
 4. Kiita heaks hoolekogu tööplaan 2015/2016 õppeaastaks.

Protokoll nr. 2 (08.12.2015)

 1. Kiita ühehäälselt heaks Mai KÜ 5 poolt välja pakutud idee rajada autoparkla koolimaja ja Mai tn. 5 elamu vahele.
 2. Hoolekogu liikmetel toetada Pärnu Mai Kooli MTÜ loomist
 3. Oodata ära praeguste 5. klasside õpilastele/lastevanematele läbiviidava tagasiside küsitluse tulemused, et otsustada 2016/2017 õppeaastal viiendate klasside loomine
 4. Uurida väikeklassi loomise võimalusi ja vastava kvalifikatsiooniga õpetaja leidmist Pärnus

Protokoll nr. 3 (22.02.2016)

 1. Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks: Pärnu Mai Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord.

Protokoll nr. 4 (20.04.2016)

 1. Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks: 2016/2017 õppeaastal lisakoolivaheaja korraldamise.
 2. Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks: 2016/2017 õppeaastal õpilaste hindamise trimestrite kaupa.
 3. Pärnu Mai Kooli hoolekogu kiidab heaks: Pärnu Mai kooli arengukavasse aastateks 2016-2019 sisse viidavad muudatused.