Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Eesmärgid

Pärnu Mai Kooli 2023-24 õppeaasta eesmärgid:

  1. Tegeleme pidevalt õpilaste teadmiste ja oskuste arendamisega pöörates erilist tähelepanu andekatele õppuritele.
  2. Arendame edasi õppetunni läbiviimise metoodikaid, tutvume uute tõhusate õpetamisteooriatega, jagame kogemusi õppetoolides ja rakendame need ellu.
  3. Pöörame tähelepanu õpilase enesejuhtimisele, aitame neil keskenduda eesmärgi saavutamisele.
  4. Koostame Mai Kooli arengukava 2024-2028 ja uue õppekava.