Liikuma Kutsuv Kool

Liikuma Kutsuv Kool on Tartu ülikooli  liikumislabori algatusel sündinud programm, mille sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi:

et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma,

et vahetunnid oleksid põnevamad

et ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust,

et koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma

et tunniplaan võimaldaks mitmekesisemaid tegevusi,

et liikumine ei tähendaks vaid sporti.

Selleks:

Mai Koolis on moodustatud Liikuma Kutsuva Kooli 5-liikmeline juhtrühm TÜ liikumislaborist on koolile määratud mentor, nõustavad ja külastavad kooli regulaarselt 7. klassi õpilased on koolitatud mängujuhtideks – mänguvahetunnid võimlas

Õpilasomavalitsus vastutab tantsuvahetundide eest kooli aulas 9. kl. noormehed näitavad oskusi ja juhendavad nooremaid Kendama mängus (Jaapani liikumis- ja osavusmäng)

Koolimaja ümbruse ümberkujundamine Mai Kooli MTÜ abil – selleks on valminud projekt: kiigud, lauatennis, õuejõusaal, turnimisrajad jne.

Rahvatantsu/line-tantsu ringid tunniplaanis ainetundide vahel