Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Liikuma Kutsuv Kool

Liikuma Kutsuv Kool on Tartu ülikooli  liikumislabori algatusel sündinud programm, mille sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi:

et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma,

et vahetunnid oleksid põnevamad

et ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust,

et koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma

et tunniplaan võimaldaks mitmekesisemaid tegevusi,

et liikumine ei tähendaks vaid sporti.

Selleks:

Mai Koolis on moodustatud Liikuma Kutsuva Kooli 5-liikmeline juhtrühm TÜ liikumislaborist on koolile määratud mentor, nõustavad ja külastavad kooli regulaarselt 7. klassi õpilased on koolitatud mängujuhtideks – mänguvahetunnid võimlas

Õpilasomavalitsus vastutab tantsuvahetundide eest kooli aulas 9. kl. noormehed näitavad oskusi ja juhendavad nooremaid Kendama mängus (Jaapani liikumis- ja osavusmäng)

Koolimaja ümbruse ümberkujundamine Mai Kooli MTÜ abil – selleks on valminud projekt: kiigud, lauatennis, õuejõusaal, turnimisrajad jne.

Rahvatantsu/line-tantsu ringid tunniplaanis ainetundide vahel