Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Hoolekogu koosolekute otsused 2023/24

Protokoll nr.1 (28.09.2023)

1. Heaks kiita ja kinnitada hoolekogu liikmed. (Uusi liikmeid 4, ülejäänud liikmed jätkavad eelmisest hoolekogu koosseisusust). Poolt hääletas 18 hoolekogu liiget, vastuhääletanuid ei ole.

2.Võtta teadmiseks abilinnapea poolt esitatud informatsioon Pärnu Mai Kooli tööõpetusmaja kapitaalremondi vajaduse kohta.

3. Võtta teadmiseks õppealajuhataja poolt esitatud informatsioon eelmise aasta õppe- ja kasvatustööst.

4. Õpilaste arvu suurendamine klassides. Poolt hääletas 18 hoolekogu liiget, vastuhääletanuid ei ole.

Õpilaste arvud on suuremad normist klassides, kus õpivad Ukraina lapsed:
3A klass -25 õpilast
3B klass – 25 õpilast
4B klass – 25 õpilast
6B klass – 25 õpilast
Normist suuremad klassid on ka matemaatika klassid, kuhu on koondunud
motiveeritud ja hästi õppivad-käituvad õpilased:
5C klass – 25 õpilast
6D klass – 26 õpilast
8D klass – 27 õpilast
9D klass – 25 õpilast
Normist suuremad on veel:
3C klass – 25 õpilast (lastevanemate soovil)
Samas on meil ka normist väiksemate õpilaste arvudega klasse.

5. Avada Mai Koolis 20 pikapäevarühma. Poolt hääletas 18 hoolekogu liiget, vastuhääletanuid ei ole.

6. Võtta teadmiseks kooli mure parkimise ja koolimaja ümbruse turvalisuse kohta.

Protokoll nr.2 (08.04.2024)

1. Hoolekogu toetab koolijuhi otsust, et uks II korruse WC eest jääb ära kooliaasta lõpuni (uks on remondis)

2.  Järgmisel kooliaastal  2024-2025 algavad Mai Koolis tunnid kell 8.30

3.Hoolekogu toetab kooli soovi saada koolile juurdeehitus, kuhu paigutada E-klasside õpilased ja tütarlaste tööõpetuse klassid ja noormeeste tehnoloogiaõpetuse töökoda. (Pikk perspektiiv: lähima 5 aasta jooksul, niikaua kui saame kasutada Kellukese maja).

4. Hoolekogust ühinevad Mai Kooli arengukava koostamise esimesel kokkusaamisel: Lee Press ja Janne Aunis.