"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Eesmärgid

Pärnu Mai Kooli õppeaasta eesmärgid:

  1. Uue ja mitmekesise õpikäsitluse rakendamine; loodus- ja tehnoloogiahariduse jätkuv populariseerimine, robootika ja avastusõppe arendamine; 3D modelleerimise ja algklassides LEGO haridusuuenduse rakendamine ja ainetevahelise lõimingu süsteemi loomine.
  2. Iga õppija järjekindel toetamine lähtuvalt kaasava hariduse põhimõtetest – selleks erinevate võimaluste ja eduelamuste loomine, ainevaldkondlikus mõistes asjakohase digipädevuse omandamine. Senisest suurema tähelepanu pööramine andekate õpilaste märkamisele ja nende individuaalsele arengule.
  3. Pärnu Mai Kooli õpilaste ettevõtlikkuse toetamine (sh ainealaste ideede toetamine ja praktikas realiseerimine; õppekäigud, õpikojad; projektiõpe, teaduskoolid; eelkutseõpe, õpilasmalev, töövarjuks käimine, ringide tegevus) koostöös Pärnumaa ettevõtete ja organisatsioonidega. Koostööprogrammis Pärnu linn kui õpikeskus (PÕK) aktiivne osalemine
  4. Koostöö süvendamine lastevanematega, seades prioriteediks tolerantsuse kasvatamise, koolikiusamise ja nutisõltuvuse vähendamise.

 

Loe lisaks

Teadaanded

Pärnu linna kaasav eelarve!

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis pikapäevarühma einet (PPR eine). LISAEINE ESMASPÄEVAST REEDENI 13:05 !  Pikapäevarühma einele registreerimine ja selle eest tasumine toimub ARNO süsteemi kaudu. Iga õppeaasta alguses tuleb laps uuesti PPR einele registreerida (automaatselt […]

Menüü 13.01 – 17.01

Lisaeine 13.01 – 17.01

Menüü 20.01 – 24.01

Lisaeine 20.01 – 24.01

Menüü 27.01 – 31.01

Lisaeine 27.01 – 31.01

 

Uudised

Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlus - Pärnu Mai Kooli 3.klasside tüdrukud saavutasid 1.-3.klasside Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlustel Kohilas 12.12.19 III koha. Võistkonnas mängisid: Gerli Maruste, Jeneka Laurits, Krislin Mändla, Genely Gete Peetersoo, Annabel Klein, Liisbet Einla, Karoliina Talv, Loviise Oja. Õpetaja Riina Tshaikovski
Ülelinnaline Nuputa võistlus - Kiituse avaldamine eduka osalemise eest ülelinnalisel Nuputa võistlusel 2. koht 3c klass: Liisbet Einla, Mirtel Katrina Kits, Jürgen Grinko-õpetaja Maimo Sommer 3. koht 3b klass: Lille Ruukel, Luule Ruukel, Egle Enni- õpetaja Ruth Vaiksaar Peastarvutamise 2. koht Joosep Kärp- 3d õpetaja Gitta Tohv Kiitus õpilastele ja neid juhendanud õpetajatele.
EKSL-i Dumle vabariiklikud võistlused rahvastepallis - EKSL-i Dumle vabariiklikel võistlustel rahvastepallis Kuressaares võitsid Mai Kooli 5.klassi poiste võistkond I koha. Võistkonda kuulusid: Romet Nigula, Gregor Niine, Jasper Põld, Taaniel Aasa, Gerdo Jürgens, Aron Helin, Andreas Maarandi, Oskar Hein. Juhendaja õpetaja Helmi Kommussaar
Koolinoorte viktoriin “Meie Pärnu” - Koolinoorte viktoriin “Meie Pärnu” -kodulinna ajaloo tundmises Mai Kooli 9D klassi võistkond I koht: Jan Erik Adams, Henrik Urbanik, Janar Visnapuu, Georg Martin Sai, Martin Eier (võistkonna kapten). Õpilasi juhendas õp. Elju Kase.
“Dumle” rahvastepalli võistlus - Pärnu linna 3.klasside tütarlaste “Dumle” rahvastepalli võistlustel saavutas Mai Kooli võistkond II koha. Võistkonnas mängisid: Jeneka Laurits, Annabel Klein, Krislin Mändla, Genely Gete Peetersoo, Gerli Maruste, Brylen-Demiry Toomsalu, Liisbet Einla, Loore Härm. Õpetaja Riina Tshaikovski