"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Hariduskontseptsioon

(1) Kool võimaldab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuse korralduse kaudu mõtestatud ettevalmistuse eluks kogukonnas ja ühiskonnas ning toetab õpilase terviklikku arengut ja kujundab väärtushoiakuid.

(2) Kooli hariduskontseptsiooni lähimad eesmärgid:

1) õpilaste õpihuvi suurendamine ja õpimotivatsiooni tõstmine;
2) andekate õpilaste toetamine võrdselt vähemvõimekatega;
3) poiste võimekuse arendamine;

Loe lisaks

Teadaanded

RAHVUSVAHELINE JUUNIORIDE TEADUSOLÜMPIAAD (IJSO) 2018 BOTSWANAS

Pärnu Mai kooli õpilane Henriette Toomlaid sai loodusteaduste
maailmameistrivõistlustel pronksmedali.

 

 

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

 

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. Lisaeinele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. LISAEINE JA PIKAPÄEVARÜHMA EINE on ARNO süsteemis samad teenused, erinevate nimedega. […]

Menüü 14.01 – 18.01

Lisaeine menüü 14.01 – 17.01

Menüü 21.01 – 25.01

Lisaeine menüü 21.01 – 24.01

 

 

Uudised

XXII vabariiklik noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel”. - 12.detsembril 2018.a. toimus Pärnu Koidula muuseumis XXII vabariiklik noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel”, kus Lydia Koidula loomepärandi kõrval esitati luuletaja Kristiina Ehini loomingut. Pärnu Mai Kooli 7.d klassi õpilane Kert Johan Sommer saavutas Koidula Gümnaasiumi eripreemia. Juhendajad  Inga Kukk ja Maimo Sommer.Õnnitleme!
Maakondlik füüsika viktoriin - Maakondlikul füüsika viktoriinil 12. detsembril 2018  oli Mai Kooli võistkond väga tubli. Võistkonda kuulusid: Kaspar Aus (7D), Rando Teearu (9C), Kaspar Kase (9C), Aleksander Pors (8D) ja Martin Eier ( 8D) Pärnu maakonnas III koht ja linna arvestuses II koht. Õpilasi juhendas õp. Rein Karjane. Aitäh!
Pärnu linna Nuputa võistlus - Pärnu linna Nuputa võistlusel saavutas peastarvutamise voorus I koha 3b klassi õpilane Meibel Kudak. Õnnitleme õpilast ja teda juhendavat õpetajat Maire Sarapuud. Tubli oli ka Mai kooli 3a klassi meeskond koosseisus: Raimond Lillemaa, Martin Tilk ja Andreas Aus, kes võistkondlikus arvestuse said IV koha, kaotades III kohale napilt 0,5 punktiga. Kiitus ka neid juhendavale õpetajale […]
Eesti loodusteaduste olümpiaad 2018/19 - Piirkonna voor toimus 10.11 , mille tulemused laekusid 11.12.2018.a. Pärnu Mai koolist  osalesid  8d klassi õpilased Martin Eier ja Janar Visnapuu. Mõlemad olid edukad. Olümpiaadil osales sel aastal 349 õpilast 13 maakonna 60 koolist. Eesti loodusteaduste olümpiaadi žürii soovib  tänada kõiki tublisid õpetajaid, kes nägid pingelise põhitöö kõrvalt vaeva oma õpilaste ettevalmistamisel, samuti kõiki vapraid […]
Pärnumaa õpilaste kodu-uurimiskonverents - 30.novembril 2018. aastal toimus Pärnu Muuseumis Pärnumaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Pärnu Mai Kooli 9.b klassi õpilane Silver Piirmets sai eripreemia uurimistöö “Pärnu Võrkpalliklubi Credit 24 Meistriliiga 2014-2018″ esitluse eest”. Õpilast juhendas õpetaja Tiina Hodakov. Palju õnne!