"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Kooliaasta lõpetamine

  • Pärnu Mai Koolis taastub osaline õppetöö koolimajas alates 25.05. 2020 9. klasside õpilastele.
  • Hinded pannakse 9. klasside õpilastele välja 27.05 2020.
  • Pärnu Mai Koolis jätkub distantsõpe 1.06.2020 1.-8. klassi õpilastele. Hinded (hinnangud) pannakse välja hiljemalt 1. 06.2020 nendele 1.-8. klassi õpilastele, kellel distantsõpe on sujunud.
  • Loovtööde kaitsmine 8. klassidele lükkub edasi, kaitsmised toimuvad 2020/21 õppeaasta sügisel.
  • Sel õppeaastal jäävad ära kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, koolidevahelised võistlused jne). Tunnistused aastalõpu hinnetega pannakse üles e-kooli, neid kool praegu välja ei prindi. Diplomid, tänukirjad ja Noore Teaduri märgid jagatakse kätte sügisel. Erandiks on kooli lõpetajad ja õpilased, kes lähevad teise kooli õppima.
  • Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt “rahuldavad” ja kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö.
  • Põhikooli saab lõpetada ka õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega kuni kahe “puuduliku” või “nõrga” aastahindega lõputunnistusel.
  • Lõpuaktused toimuvad kooli aulas: 18.06 kell 12.00-9a, kell 16.00- 9b; 19.06 kell 12.00- 9c ja 9e ja 16.00-9d.

Õpikute tagastamise kord ja graafik

Lugupeetud õpilased ja õpetajad!

Tagamaks nii külastajate kui töötajate ohutust ning takistamaks viiruse levikut järgime alljärgnevaid nõudeid. Nõuded on kooskõlastatud Terviseametiga.

Õpilaste sissepääs on tiigipoolsest uksest. Lapsevanem sisse ei tule.

Toodud õpikud-raamatud palun panna garderoobi ruumi oma virnana kotita. Raamatukoguhoidja näitab koha.

Tagastatud raamatud võetakse kooliraamatukogu arvutis maha 3 päeva möödudes,

et piirata viiruse levikut.

Õpilaste väljapääs on direktori kabineti juures olevast välisuksest.

Kehtivad jätkuvalt 2+2 reeglid.

Enne ja pärast kooli külastamist tuleb desinfitseerida või pesta käsi.

Palun võtta kaasa KÕIK õpikud-raamatud Mai Kooli kleepsuga.

Suvetööks vajalikud õpikud võib jätta enda kätte, nende tagastamine toimub

kohe peale suvetöö lõpetamist.

          GRAAFIK

 

Neljapäev, 28.mai  2020.a

kell 10.00 – 11.00   1 – 2.klass + õpetajad
kell  11.00 -12.00   9A klass
kell  12.00 -13.00   9B + 9E klass

Reede, 29.mai 2020.a

kell 9.30 – 11.00   3.klass + 4.b kl. + õpetajad
kell  11.00 -12.00     9C klass
kell  12.00 -13.00    9D klass

Esmaspäev, 1. juuni 2020.a

kell 10 – 13.00 – võivad tulla õpetajad (kokkulepe). Õpikute maha võtmine arvutist (28-29.mai omad)

Teisipäev, 02.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   7A klass
kell  10.00 -11.00   7B klass
kell  11.00 -12.00   7C klass
kell  12.00 -13.00   7D klass

Kolmapäev, 03.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   8A klass
kell  10.00 -11.00   8B klass
kell  11.00 -12.00   8C klass
kell  12.00 -13.00   8D klass

Neljapäev, 04.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   6A klass
kell  10.00 -11.00   6B klass
kell  11.00 -12.00   6C klass
kell  12.00 -13.00   6D klass

 

Reede, 05.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   5A klass
kell  10.00 -10.45   5B klass
kell 10.45- 11.00    5-6E klass
kell  11.00 -12.00   5C klass
kell  12.00 -13.00   5D klass

Esmaspäev, 08.juuni 2020.a

kell 10.00 – 13.00 – jäägid (unustajatele) võivad tulla õpetajad (kokkulepe)

Teisipäev, alates 09.juunist 2020.a –  õpikute maha võtmine arvutist

Teadaanded

Head 9A,B ja D.klasside lõpetajad ja nende lapsevanemad!

Lõpupeo pildid said valmis! Neid saab vaadata ja tellida tänasest päevast alates kuni 10.juulini aadressil Pildikoda, Rüütli 16, 1 korrus, Nikolai Lehtla vastas.

Ilusat suve soovides,

Fotograaf Viktoria Reiman

Lastevanemate rahulolu uuring 2020 kevad

Link küsitlusele

Info 1. klassi lapsevanemale

Infovoldik

Koosoleku slaidid

4. klassi lastevanemate infotunni esitlus.

Järelvaatamiseks allalaaditav siin.

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis pikapäevarühma einet (PPR eine). LISAEINE ESMASPÄEVAST REEDENI 13:05 !  Pikapäevarühma einele registreerimine ja selle eest tasumine toimub ARNO süsteemi kaudu. Iga õppeaasta alguses tuleb laps uuesti PPR einele registreerida (automaatselt […]

Uudised

Tartu Ülikooli teaduskooli veebipõhine bioloogiavõistlus - Tartu Ülikooli teaduskooli veebipõhine bioloogiavõistlus 6.-9. kl. õpilastele SINIROHELINE MAA 10. koht Kädi Kärner (6c klass) Juhandaja õpetaja: Eve Popp.
Õpilasleiutajate riiklik konkurss - Kiitus eduka osalemise eest Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilasleiutajate riiklikul konkursil. Pärje Leok-2d klass. Leiutised „Lihtne topeltlüliti“ ja „Arvutamise robot“. Vesse Leok-4d. Leiutis „Korstnapühkija abiline-droon“.
“Rääma Nutiajud kabeturniir“ - Käesoleval nädalal sai alguse Pärnumaa koolide õpilastele, õpetajatele ja töötajatele suunatud veebipõhine võistluste sari „Rääma Nutiajud kabeturniir“. 4. – 6. klasside arvestuses pälvis II koha Raimond Lillemaa Pärnu Mai Koolist
Matemaatikavõistlus “Jänku-Juta” - 8.-18.aprillini toimus TÜ teaduskooli veebipõhine matemaatikavõistlus “Jänku-Juta” 1.-3.klassi õpilastele, milles Mai kooli õpilased agaralt ülesandeid lahendasid. Kolme vooru kokkuvõttes anti välja I-III järk kõige tublimatele. Pärnu Mai Koolist: I järk – Helena Lepmets 2.b (juh õpetaja Reet Juurikas) II järk – Ervin Reponen 2.c (juh õp Siret Pani) II järk – Jan Markus Pani 3.b […]
Pranglimise Maailmameistrivõistused 2020 - Mai Kooli 3.a klassi pranglija Mattias Ponn Pranglimise Maailmameistrivõistluste Primari (sirgujad 1.-3.kl) võistlusklassis tubli 18.koht. Õpetaja Jane Pukk. Pranglimise Maailmameistrivõistused 2020 Pranglimises osalevate maade koordinaatorite ühisotsusel jäid Ventspilsis (Läti) toimuma pidanud Maailmavõistlused ära. Sel kevadel tuleb COVID-19-le tuupi teha.  Rahvusvaheliselt. 2020. aasta Pranglimise Maailmameistrivõistluste tulemused kuulutati välja vabariiklike finaalide resultaatide põhjal.