"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Mai kool kuulutab!

Teadaanded

5. lennu lõpupildid:

Pärnu Mai kooli 5. lennu lõpupilte saab tellida alates 26. juunist Pärnu Pildikojast (asub: Nikolai tänaval Nikolai Lehtla vastas)

 

Ja siis….!

Kooli kantselei avatud:
kell 9.00-13.00
Oleme suvepuhkusel 8. juulist 5. augustini.
Kohtume 5. augustil!

 

I klassi lastevanemate koosolek 20.05.19

Koosoleku slaidid

Mai kooli  parimad loodusteadlased 2019.a

 

Kooliteed alustava lapse vanemale!

 

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. Lisaeinele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. LISAEINE JA PIKAPÄEVARÜHMA (PPR) EINE on ARNO süsteemis samad teenused, erinevate […]

Menüü 20.05 – 24.05

Lisaeine menüü 20.05 – 23.05

Menüü 27.05 – 31.05

Lisaeine menüü 27.05 – 30.05

Menüü 03.06 – 07.06

Menüü 10.06 – 14.06

 

Uudised

Uurimislabori “Pesupähkel” -  10.05.19 Uurimislabori “Pesupähkel”, Pärnu Mai Kool TÜ uurimislabor saatis päev varem õpilastele legendi, kus oli kirjeldatud Viljandi restorani Puder ja Kapsad juhataja hr Leemet Kulbi muret.Probleem, millist  pesuvahendit on kõige otstarbekam kasutada: pesupähklit – teha ise jahu ja geel perwoll –sünteetiline pesuvahend Uurimstöö kestis kahes etapis, kus osalesid 7 d, c ja 8 a, b, […]
Euroopa Päeva orienteerumine 2019 - Mai Kooli 7B klassi võistkond – VÕITJA. Võistkonda kuulusid: Elisabeth Annus, Gerda Saar, Cäroly Vutt, Triinu Viitas, Kirke Heinsalu. Kiitus!
Eesti loodusainete olümpiaadi lõppvoor - 20.04- 21.04 toimus Eesti loodusainete olümpiaadi lõppvoor, kus osales 50 õpilast üle vabariigi. Võistlus oli väga mahukas ja kestis 4 tundi, õpilastel tuli sooritada kolme õppeaine – füüsika, keemia ja bioloogia teooria kui ka laboratoorsete tööde ülesanded. Piirkonna vooru järel oli Martin Eieralgselt 40 kohal, vabariikliku lõppvooru tulemusel 20 kohal ja koondtulemusel jäi 27 kohale. Janar […]
8.kl keemiaolümpiaadi sooritajatele, kelle punktiskoor oli maksimumist 75% huvipäev. - 19.04 toimus huvipäev Tartu ülikooli Chemicumi laboris vabariigi edukatele 8.kl keemiaolümpiaadi sooritajatele, kelle punktiskoor oli maksimumist 75%.Õpilased said päeva jooksul sooritada erinevaid keemiakatseid.Mai kooli kutsutud õpilased olid Janar Visnapuu ja Matin Eier.
8.klasside keemiaviktoriin - 15.04 toimus Pärnu Mai koolis Pärnu linna   traditsiooniline  8.klasside keemiaviktoriin. Viktoriinil osalesid  kümne kooli võistkonnad, kus Mai kooli õpilased saavutasid I koha. Edukad võistkonna liikmed olid 8d klassi õpilased: Martin Eier, Holger Jakobson, Aleksander Pors ja Janar Visnapuu. Viktoriini tipptasemeliseks teostamiseks aitasid kaasa Mai kooli  õpilaste korraldustiim: Henriete Toomlaid, Anette Hendrikson, Kevin Anderson, Maria Kaalep, […]