"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Hariduskontseptsioon

(1) Kool võimaldab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuse korralduse kaudu mõtestatud ettevalmistuse eluks kogukonnas ja ühiskonnas ning toetab õpilase terviklikku arengut ja kujundab väärtushoiakuid.

(2) Kooli hariduskontseptsiooni lähimad eesmärgid:

1) õpilaste õpihuvi suurendamine ja õpimotivatsiooni tõstmine;
2) andekate õpilaste toetamine võrdselt vähemvõimekatega;
3) poiste võimekuse arendamine;

Loe lisaks

Teadaanded

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

 

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. Lisaeinele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. LISAEINE JA PIKAPÄEVARÜHMA EINE on ARNO süsteemis samad teenused, erinevate nimedega. […]

Menüü 12.11 – 16.11

Lisaeine menüü 12.11 – 15.11

Menüü 19.11 – 23.11

Lisaeine menüü 19.11 – 22.11

 

 

Uudised

Pärnu Mai kooli algklassilapsed olid edukad linna kunstikonkursil. - Kiitus kõigile lastele ja neid juhendanud õpetajatele! I klass Romet Mihkelstein 1c- I koht (Siret Pani) Anna-Liise Lapin 1b-eripreemia (Reet Juurikas) II klass Jeneka Laurits 2a- I koht (Jane Pukk) Oskar Vihmoja 2a-II koht (Jane Pukk) Merilen Iloste 2c- III koht (Maimo Sommer) III klass Rebeka Solman 3b-III koht (Maire Sarapuu) IV klass Kristel Mändla […]
Eesti koolinoorte XXV keemia lahtine võistlus - 6.oktoobril toimus Eesti koolinoorte XXV keemia lahtine võistlus. Pärnu Mai Kooli 9.d klassi õpilane Henriete Toomlaid saavutas 9. klasside arvestuses 2. koha ja 9.-10 .klasside arvestuses tuli 12. kohale. Õpilast juhendas keemia ja loodusõpetuse õpetaja Heli Salundi. Õnnitleme!
Briti päevade raames toimunud võistlus - Meie kooli võistkond koosseisus Laureen Aleksandra Künnap, Aleksander Mätas ja Andreas Trink, kõik 5D kl, võtsid osa ja said 3.koha Briti päevade raames toimunud võistlusel, kus nad pidid teadma Suurbritanniast pärit kuulsaid inimesi – muusikuid, näitlejaid, kirjanikke. Samuti tuli vastata briti filmide, multifilmide, tähtpäevade ja Suurbritanniast pärit asjade kohta. Küsimusi oli ka Ühendkuningriigi erinevate osade […]
Ülelinnalised murdmaajooksu võistlused. - 20.09.2018 toimusid ülelinnalised murdmaajooksu võistlused. 4.klass III koha 5.klass II koha Romet Nigola 4.klass I koht 1.43,7 Laura Ehavee 4.klass III koht 1.56,0 Kris Kaspar Luht 5.klass III koht 1.45,8 Merili Tiik 6.-7.klass I koht 1.39,0 Rando Teearu 8.-9.klass I koht 3.02,7 Anete Kirke Kadarik 8.-9.klass I koht 1.43,9 Palju õnne medalistidele! 25.09.2018 toimusid ülelinnalised […]
Meie Väga Tubli!!! - HENRIETE TOOMLAID – Pääses IJSO 2018 Eesti võistkonda