"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

1. september 2020

2.-8.klasside aktus kell 9.15 SPORDIHALLIS
1A, 1E ja 9C aktus kell 10.15 kooli aulas,
1B ja 9A aktus kell 11.15 kooli aulas,
1C ja 9B, 9D kell 12.15 kooli aulas

Klassijuhataja tunni aja teatab klassijuhataja!

Teadaanded

Head 9A,B ja D.klasside lõpetajad ja nende lapsevanemad!

Lõpupeo pildid said valmis! Neid saab vaadata ja tellida tänasest päevast alates kuni 10.juulini aadressil Pildikoda, Rüütli 16, 1 korrus, Nikolai Lehtla vastas.

Ilusat suve soovides,

Fotograaf Viktoria Reiman

Lastevanemate rahulolu uuring 2020 kevad

Link küsitlusele

Info 1. klassi lapsevanemale

Infovoldik

Koosoleku slaidid

4. klassi lastevanemate infotunni esitlus.

Järelvaatamiseks allalaaditav siin.

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis pikapäevarühma einet (PPR eine). PPR EINE PAKKUMIST ALUSTAME 7.september 2020. LISAEINE ESMASPÄEVAST REEDENI 13:05 !  Pikapäevarühma einele registreerimine ja selle eest tasumine toimub ARNO süsteemi kaudu. Iga õppeaasta alguses tuleb […]

Uudised

Tartu Ülikooli teaduskooli veebipõhine bioloogiavõistlus - Tartu Ülikooli teaduskooli veebipõhine bioloogiavõistlus 6.-9. kl. õpilastele SINIROHELINE MAA 10. koht Kädi Kärner (6c klass) Juhandaja õpetaja: Eve Popp.
Õpilasleiutajate riiklik konkurss - Kiitus eduka osalemise eest Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilasleiutajate riiklikul konkursil. Pärje Leok-2d klass. Leiutised „Lihtne topeltlüliti“ ja „Arvutamise robot“. Vesse Leok-4d. Leiutis „Korstnapühkija abiline-droon“.
“Rääma Nutiajud kabeturniir“ - Käesoleval nädalal sai alguse Pärnumaa koolide õpilastele, õpetajatele ja töötajatele suunatud veebipõhine võistluste sari „Rääma Nutiajud kabeturniir“. 4. – 6. klasside arvestuses pälvis II koha Raimond Lillemaa Pärnu Mai Koolist
Matemaatikavõistlus “Jänku-Juta” - 8.-18.aprillini toimus TÜ teaduskooli veebipõhine matemaatikavõistlus “Jänku-Juta” 1.-3.klassi õpilastele, milles Mai kooli õpilased agaralt ülesandeid lahendasid. Kolme vooru kokkuvõttes anti välja I-III järk kõige tublimatele. Pärnu Mai Koolist: I järk – Helena Lepmets 2.b (juh õpetaja Reet Juurikas) II järk – Ervin Reponen 2.c (juh õp Siret Pani) II järk – Jan Markus Pani 3.b […]
Pranglimise Maailmameistrivõistused 2020 - Mai Kooli 3.a klassi pranglija Mattias Ponn Pranglimise Maailmameistrivõistluste Primari (sirgujad 1.-3.kl) võistlusklassis tubli 18.koht. Õpetaja Jane Pukk. Pranglimise Maailmameistrivõistused 2020 Pranglimises osalevate maade koordinaatorite ühisotsusel jäid Ventspilsis (Läti) toimuma pidanud Maailmavõistlused ära. Sel kevadel tuleb COVID-19-le tuupi teha.  Rahvusvaheliselt. 2020. aasta Pranglimise Maailmameistrivõistluste tulemused kuulutati välja vabariiklike finaalide resultaatide põhjal.