"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Hariduskontseptsioon

(1) Kool võimaldab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuse korralduse kaudu mõtestatud ettevalmistuse eluks kogukonnas ja ühiskonnas ning toetab õpilase terviklikku arengut ja kujundab väärtushoiakuid.

(2) Kooli hariduskontseptsiooni lähimad eesmärgid:

1) õpilaste õpihuvi suurendamine ja õpimotivatsiooni tõstmine;
2) andekate õpilaste toetamine võrdselt vähemvõimekatega;
3) poiste võimekuse arendamine;

Loe lisaks

Teadaanded

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

 

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. Lisaeinele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. LISAEINE JA PIKAPÄEVARÜHMA EINE on ARNO süsteemis samad teenused, erinevate nimedega. […]

Menüü 03.12 – 07.12

Menüü 10.12 – 14.12

Lisaeine menüü 10.12 – 13.12

 

 

Uudised

Koidulauliku piirkondliku vooru tulemused. - Tänavune 12.detsember on eriline, sest tähistame Lydia Koidula 175. sünniaastapäeva. Koidulauliku piirkondlikus voorus noorimas vanuseastmes (5.-7. klass) saavutas 7.d klassi õpilane Kert Johan Sommer 2.koha (juhendajad Inga Kukk ja Maimo Sommer). 8.-9. klasside parima etleja auhinna sai Grit Lelle 9.c klassist ( juhendaja Inga Kukk). Vabariiklikku vooru 12. detsembril Koidula majamuuseumis läheb edasi Kert Johan […]
Pärnu Mai Kooli õpilased olid Robotexil´2018 ülimalt tublid! - Võistlus VEX IQ: Geissi Eha (7C) Angela Toomemäe (7C) koos Sütevaka poistega: Gregor Amon, Ruben Harald Vallau – I koht‘. Rondo Mikko (5D), Henri Eljandi (6D), Mattias Rihard Vain (6D)- oskuste võistlus- 11.koht, võistkonna võistlus- 5.koht; Jörgen Kingo (5D), Marta Puliine Mihkelson (5D) ja Aleksander Mätas (5D)-oskuste võistlus-5.koht, võistkonna võistlus-7.koht; Sander Lehari (7C), Kristo Klaassen […]
Ülelinnaline Spelling Bee võistlus - 29.novembril toimus Ülejõe Põhikoolis ülelinnaline Spelling Bee võistlus 5.ndatele klassidele. Mai kooli võistkond – Aleksander Mätas ja Andreas Trink saavutasid kolmanda koha. Õpilasi juhendas Ulvi Vetevood
Ülelinnaline draamakonkurss “Eesti muinasjutud” - Ülelinnalise draamakonkursi “Eesti muinasjutud” (5.-6. kl. vanuserühm) I koha võitjad: 1. Aurelia Murrand 2. Angela Phlberg 3. Rebecca Murrand 4. Liisa Ilus 5. Katriina Golbutsov Juhendaja õpetaja: Tiiu Sarv
Koolinoorte viktoriin “Meie Pärnu” - Viktoriin on mõeldud koolinoorte teadmiste süvendamiseks kodulinna ajaloo, tänapäeva elu-olu ja tegemiste ning linnajuhtimise kohta. Tradistiooniks on saanud, et viktoriin toimub kodanikunädalal Sel aastal osalesid viktoriinil Pärnu linna koolide 7.- 9. klasside õpilased, esindatud olid ka osavaldade koolid. Teise koha saavutas Mai Kooli võistkond koosseisus: Henriette Toomlaid, Anette Hendrikson, Silver Piirmets, Janar Visnapuu ja Martin […]