"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Kooli hariduskontseptsioon

(1) Kool võimaldab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuse korralduse kaudu mõtestatud ettevalmistuse eluks kogukonnas ja ühiskonnas ning toetab õpilase terviklikku arengut ja kujundab väärtushoiakuid.

(2) Kooli hariduskontseptsiooni lähimad eesmärgid:

1) õpilaste õpihuvi suurendamine ja õpimotivatsiooni tõstmine;
2) andekate õpilaste toetamine võrdselt vähemvõimekatega;
3) poiste võimekuse arendamine;
4) andekate toetamiseks erinevate võimaluste ja viiside loomine: koondamine ühte klassi/gruppi või õpikotta, andekate õpilaste kaasamine aineringidesse ja projektidesse.

(3) Kooli hariduskontseptsiooni kaugemad eesmärgid:
1) õpilaste igakülgne ettevalmistamine edasiõppimiseks gümnaasiumis ja kutseõppeasutustes; 2) rõhuasetus on reaal-, humanitaar ja loodusteaduliku mõtlemise kujundamisele ja arendamisele;
3) Eesti elukestva õppe strateegia 2020 alusel reaalainete õppimise ja populariseerimine koolis ja kogukonnas;
4) PISA uuringute alusel suurem tähelepanu funktsionaalse lugemisoskusele.

Teadaanded

RAHVUSVAHELINE JUUNIORIDE TEADUSOLÜMPIAAD (IJSO) 2018 BOTSWANAS

Pärnu Mai kooli õpilane Henriette Toomlaid sai loodusteaduste
maailmameistrivõistlustel pronksmedali.

 

 

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

 

Menüüd

  • Lisaeine info- Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. Lisaeinele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. LISAEINE JA PIKAPÄEVARÜHMA (PPR) EINE on ARNO süsteemis samad teenused, erinevate […]

Menüü 18.03 – 22.03

Lisaeine menüü 18.03 – 21.03

Menüü 25.03 – 29.03

Lisaeine menüü 25.03 – 28.03

 

Uudised

Scrabble X Eesti meistrivõistlused- Laupäeval, 16.03 toimusid Tallinnas Rocca al Mare Koolis koolinoorte Scrabble X Eesti meistrivõistlused. Pärnu Mai Kool esines võistlustel väga edukalt: nooremas vanuseastmes saavutas Heidi Saulep 4.a klassist I koha ja Raimond Lillemaa 3.a klassist II koha. Keskmises vanuseastmes saavutas Erko Nigula 7.a klassist I koha ja Grete Johanna Gill 5.d klassist VI koha. Lisaks sai […]
Matemaatikaolümpiaad- Matemaatikaolümpiaadil olid võidukad 4a ja 4b klassi õpilased: 4b klassi õpialastest sai Mia Marie Järve sai 2. koha, Jan Hendrik Järvmets sai 4. koha ja Hardo Rainer Sulg 9. koha. 4b klassi õpilasi juhendas õpetaja Ülle Lainväe. 4a klassi õpilane Annabel Jürimaa sai 8. koha, teda juhendas õpetaja Kai Mitt. Osalejaid oli 4. klassidest kokku […]
Maakonna võrkpalli miniliiga turniiri- Pärnu Mai Kooli 6.klassi tüdrukud saavutasid I koha maakonnas võrkpalli miniliiga turniiril 4.-6.klasside arvestuses. Võistkonnas mängisid: Merit Vilk, Christian Anette Morin, Irena Volova, Aliis Ojala, Martina Juhansoo, Elina Pani. Juhendaja õpetaja: Riina Tshaikovski
Võistlusmäng “Huvitav Teadus”- 7.02.2019 Koidula Koolis toimunud võistlusmängus “Huvitav Teadus” teises voorus, mis keskendus ajaloole ja ühiskonnaõpetusele, saavutas Mai Kooli võistkond 2. koha. Võistkonda kuulusid: Grit Lelle, Anette Hendrikson, Rando Teearu, Silver Piirmes, HenrieteToomlaid ja Martin Eier
Kooliliiga võrkpalli võistlused- Pärnu Mai kooli 6.-9.klasside võrkpalli võistkond saavutas Kooliliiga võrkpalli võistlustel I koha. Võistkonnas mängisid: Lota Gurminski, Kelly Marleen Aru, Kerttu Karu, Mirtel Pedak, Siret Lilles , Merit Vilk, Irena Volova. Õpetajad Riina Tshaikovski, Tiiu Kukk