Hoolekogu koosolekute otsused 2017/18

Pärnu Mai Kooli hoolekogu koosolekute OTSUSED

2017/2018 õppeaasta

Protokoll nr. 1 (28.08.2017)

  1. Kiita heaks Pärnu Mai Kooli õppekava üldosa
  2. Kiita heaks Mai Kooli kodukorra lisa asenduspinnal oleku ajaks koolimaja remondi ajal ja üldtööplaan 2017/2018 õppeaastaks
  3. Võtta teadmiseks õppimisvõimalused asenduspinnal – Pargi tn.1
  4. Pärnu Mai Kooli hoolekogu nõustub 2017/18 õppeaastaks Pärnu Mai Koolis põhikooli ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormidest suurema klassi täitumusega alljärgnevates klassides:

Protokoll nr. 2 (07.06.2018)

  1. Võtta õiend teensitusliku järelvalve kohta Pärnu Mai Koolis teadmiseks
  2. Kool koostab kaaskirja MTÜ Mai Kooli kooli sisehoovi projekti rahaliseks toetuseks
  3. Veel kord üle vaadata kooli puhvetis lastele pakutav sortiment

Protokoll nr. 3 (08.08.2018)

  1. Pärnu Mai Kooli sieshindamise aruanne heaks kiita