Tunnijaotusplaan 2018/19 – III kooliaste

Aine 7.a 7.b 7.c 7.dR 7.e/8.e 8.a 8.b 8.c 8.dR 9.a 9.b 9.cR Kohustuslik PMK
Eesti keel 2 2 2 2 2+(1+1) 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
A-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 2 2+(1+1) 2+(1+1) 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9
B-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9
Matemaatika 5 5 5 5 3+3 5 5 5 5 5 5 5 13 15
Füüsika 2/0 (8.e) 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Loodusõpetus 2 2 2 2 2(7.e) 2 2
Bioloogia 1-I,2-II 1-I,2-II 1-I,2-II 1-I,2-II 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5,5
Geograafia 1-I,2-II 2-I,1-II 2-I,1-II 2-1,1-II 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5,5
Keemia 0/2(8.e) 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Ajalugu 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 2 2 2 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 1T+2P 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 1+1 1+1 5 5
Kehaline kasvatus 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 6 6
Looduse praktikum 1abc/ 1
Inglise keele pr. 1ab 1c 1
Nuputa (matem) 1 1
Draamaõpetus /1abc 1
Lubatud 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
Pärnu Mai Kool 30 30 30 30 22/23 32 32 32 32 32 32 32