Tunnijaotusplaan 2021/22 – III kooliaste

Aine

7.a

7.b

7.c

7.dR

7e

8.a

8.b

8.c

8.dR

8e

9.a

9.b

9.c

9.dR

Kohustuslik

PMK

Eesti keel

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

Kirjandus

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

A-võõrkeel

3+3

3+3

3+3

3+3

3 int

3+3

3+3

3+3

3+3

2

3+3

3+3

3+3

3+3

9

9

B-võõrkeel

3+3

3+3

3+3

3+3

2

3+3

3+3

3+3

3+3

2

3+3

3+3

3+3

3+3

9

9

Matemaatika

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

13

15

Füüsika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

Loodusõpetus

2

2

2

2

2

2

2

Bioloogia

1-I,2-II

1-I,2-II

1-I,2-II

1-I,2-II

1-I,2-II

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5,5

Geograafia

2-I,1-II

2-I,1-II

2-I,1-II

2-1,1-II

2-I, 1-I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5,5

Keemia

2

2

2

2

1

2

2

2

2

4

4

Ajalugu

2

2

2

2

2 int

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

Inimeseõpetus

1

1

1

1

1 int

1

1

1

1

1

2

2

Ühiskonnaõpetus

2

2

2

2

2

2

Muusika

1

1

1

1

1 int

1

1

1

1

1 int

1

1

1

1

3

3

Kunst

1

1

1

1

1 int

1

1

1

1

1 int

1

1

1

1

3

3

Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus

2+2

2+2

2+2

2+2

2 int

2+2

2+2

2+2

2+2

2 int

1+1

1+1

1+1

1+1

5

5

Kehaline kasvatus

2+2

2+2

2+2

2+2

2 int

2+2

2+2

2+2

2+2

2 int

2+2

2+2

2+2

2+2

6

6

Looduse praktikum

1abc

1

Inglise keele pr.

1ab

1c

1

Draamaõpetus

1abc

1

Nuputa

1

1

Robootika

1abc

1

Lubatud

30

30

30

30

30

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Pärnu Mai Kool

30

30

30

30

28

32

32

32

32

29

32

32

32

32