Tunnijaotusplaan 2019/20 – III kooliaste

Aine 7.a 7.b 7.c 7.dR 8.a 8.b 8.c 8.dR 8.e/9.e 9.a 9.b 9.c 9.dR Kohustuslik PMK
Eesti keel 2 2 2 2 2 2 2 2 2+2 2 2 2 2 6 6
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
A-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2 2+(1+1) 2+(1+1) 3+3 3 9 9
B-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 1+1+2 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9
Matemaatika 5 5 5 6 5 5 5 5 2+(2+3) 5 5 5 5 13 15/16
Füüsika 2 2 2 2 1+1 2 2 2 2 4 4
Loodusõpetus 2 2 2 2 2 2
Bioloogia 1-I,2-II 1-I,2-II 1-I,2-II 1-I,2-II 2 2 2 2 1+2 2 2 2 2 5 5,5
Geograafia 2-I,1-II 2-I,1-II 2-I,1-II 2-1,1-II 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 5,5
Keemia 2 2 2 2 1+1 2 2 2 2 4 4
Ajalugu 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 6
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 1 2 2 2 2 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 5 5
Kehaline kasvatus 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 6 6
Looduse praktikum 1ab 1c 1
Inglise keele pr. 1abc 1
Draamaõpetus 1abc 1
Lubatud 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
Pärnu Mai Kool 30 30 30 30 32 32 32 32 21/24 32 32 32