Tunnijaotusplaan 2020/21 – III kooliaste

Aine 7.a 7.b 7.c 7.dR 7e 8.a 8.b 8.c 8.dR 9.a 9.b 9.c 9.dR 8e/9e Kohustuslik PMK
Eesti keel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 6
A-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2 9 9
B-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2 9 9
Matemaatika 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 13 15/16
Füüsika 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4
Loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 2
Bioloogia 1-I,2-II 1-I,2-II 1-I,2-II 1-I,2-II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5,5
Geograafia 2-I,1-II 2-I,1-II 2-I,1-II 2-1,1-II 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5,5
Keemia 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4
Ajalugu 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 6
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 2 2 2 2 1 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 1+1 1+1 1+1 1 5 5
Kehaline kasvatus 2+2 2+2 2+2 2+2 2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 6 6
Looduse praktikum 1abc 1
Inglise keele pr. 1a 1b 1c 1
Draamaõpetus 1abc 1
Robootika 1abc
Lubatud 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Pärnu Mai Kool 30 30 30 30 26 32 32 32 32 32 32 32 32 21