Mai Kool projektitöös

eTwinning

eTwinningu projekt „Leib toidulaual“

Projekti „Leib toidulaual“ raames otsisime infot

,huvitavaid retsepte, rahvatarkusi,  teadmisi leiva kohta. Õppisime kasutama tekstitöötlusprogrammi, veebitahvlit Padlet, joonistusprogrammi Flockdraw, et teadmistest ja leidudest huvitav jälg maha jätta.

Projektis osalenud õpilased ja õpetajad Aive Jõffert (Rääma Koolist), Ene Pulk ja Tiiu Vendel (Pärnu Mai koolist) on vahva kogemuse võrra rikkamad. Projekt tunnistati eTwinningu kvaliteedimärgi vääriliseks.

Opilase-kvaliteedimark

Multiprojekt 2020/21 – Sõber@Kaaslane

Oktoobrist märtsini kestev multiprojekt annab õpilastele võimaluse läbi erinevate tegevuste ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise arendada reaalaineid ja tehnoloogia oskuseid.

Multiprojektiga saab ühineda oktoobrist märtsini ning lahendada erinevaid põnevaid ülesandeid rakendades nii meeskonna-, suhtlemis- kui ka digipädevusoskusi.
Multiprojekt 2020/21 – Sõber@Kaaslane abil õpitakse väärtustama suhteid kaaslastega, neid märkama ja tunnustama.

Meil kõigil on sõbrad ja kaaslased, kuid kas oskame neile piisavalt tähelepanu pöörata?

Sõber ja kaaslane võib olla nii elus (nt eakaaslane, sõber, lemmikloom jms) kui elutu (nutiseade, robootikaseade, raamat, õpik, jalgratas, rula, tõukeratas jms).

Sõpra tuleb tunda ning sõbra eest hoolt kanda nii õnnes kui õnnetuses.
Multiprojekt on mõeldud II – IV kooliastme õpilastele.

Meie koolist osalevad projektis õp Anne-Ly Raid, Anu Kiisk ja Tiiu Vendel. Projektis osalevad õp Anne-Ly ja õpetaja Anu õpilased.

ERASMUS+

Techno logic key to our future numbriga

The coordinating school – Poland will: – organize training “Coding – key to the future”
Portuguese partner will: – organize the training “Graphic programs – key to the future”
Austrian partner will: – organize the training “Logical thinking – key to the future”
Estonian partner will: – organize the training “3D technology – key to the future”
Croatian partner will: – organize the training “Scratch – key to the future”
Italian partner will: – organize the “Engineering – key to the future” training during mobility

Don’t be mean behind the screen

Results
As a result of our cooperation, we will produce the following outputs, which will be applied in our schools and shared freely on our dissemination platforms (eTwinning, EPRP, the project website):

a.
Initial and final analysis of cyberbullying in our schools (EE)
b. Guide for online safety (addressed to students) (RO)
c. Brochure entitled Causes and Effects of cyberbullying (IT)
d. Guide for parental control of children’s online activity (GR)
e. Online platform for reporting bullying incidents (addressed to students and parents) (TR)
f. Sets of activities about cyberbullying for use with students (all partners)

Robotic Coding With LEGO EV3

We want to create a high quality of learning environment which encourages raising individuals who have the 21st century skills,
productive and who can make positive contributions to economic growth and increase in the welfare. Thanks to the activities with Lego sets,
we intend to gain students the encouraging and permanent skills that Europe needs such as problem solving, adapting a solution to a problem
to new situations, collaboration and team work, openness to new ideas and developing them, designing the abstract ideas via concrete materials
and featuring the activities of creativity in the designing stage.

STEAM approaches for refined teaching

MAIN ACTIVITIES
C1-Approaches to STEAM teaching in partner countries
C2-Geo-Maths: application of Maths in Geography teaching
C3-Mathematical curiosities
C4-Arts & Maths connected
C5-Geometry made easy!

Creative Classroom bännerProjekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja arendada õpetajate innovaatiliste õppemeetodite rakendamisoskusi. Selleks korraldatakse õpetajatele töötubasid ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondatakse ning neid jagatakse kõigile Eesti koolidele.

Projektis osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.

Projekti tegevustest võtavad osa erinevate ainete, näiteks matemaatika, inglise keele, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, õpetajad. Õpetajad kogunesid esimest korda 9.-10. aprillil 2015, kui toimus esimene töötuba ja alustati tunnistsenaariumite väljatöötamisega. Projekti järgmine töötuba toimub 24.-25. augustil 2015 ning selle teemaks on mängu- ja projektipõhine õpe.

Koolitajatena on projekti kaasatud valdkonna eksperdid Tallinna Ülikoolist, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötatakse välja kõigi Eesti õpetajate jaoks välja tunnistsenaariumite kogumik. Tunnikavad keskenduvad uuenduslike õppemeetodite koos erinevate IKT vahenditega kasutamisele tundides. Projekti käigus valmiv avaldatakse projekti materjalide lehel.

Projekt “Craetive Classroom” saab teoks programmi Erasmus+ toetusega.

______________________________________________________________________

epub

Project result in an e-book format (EPUB 3.0) /last update 09.10.2016/

calibre

Best way to manage and read your e-books (freeware)

Pärnu Mai kool osutus valituks koolidevahelisse strateegilisse koostööprojekti Erasmus+, mille teema on Loodusteaduste õpetamise eri metoodikate uurimine tõstmaks õpilaste motivatsiooni ja teaduslikku kirjaoskust“.

Projekti koordineerib Malta riigi St. Claire College Secondary School Pembrokis. Teema on ülimalt oluline, sest kogu Euroopas on suurenenud huvi loodusteaduste õpetamise metoodikate vastu, samuti otsitakse võimalusi loodus- ja reaalhariduse populariseerimiseks õpilaste hulgas.

Et kõigis riikides napib inseneriharidusega spetsialiste, on väga oluline tõsta õpilaste huvi ja motivatsiooni õppida loodus- ja reaalaineid. Järjest olulisemaks peetakse loodus- ja reaalainete õpetamise juures nüüdisaegseid õpetamismeetodeid.

St. Claire College Secondary koolis toimus 10.–12. detsembrini projektipartnerite esimene kokkusaamine. See kool on osalenud samalaadses rahvusvahelises koostööprojektis PRIMAS, kus 12 riigi 14 ülikooli õppejõud töötasid koos koolidega, et arendada matemaatika ja loodusteaduste õpetamise metoodikaid.

Peale Eesti osalesid esimesel projektikokkusaamisel õpetajad Maltalt, Lätist, Hispaaniast, Ungarist ja Sloveeniast. Iga riik tutvustas oma haridussüsteemi, võrreldi loodusainete õpetamise ainekavasid.

_____________________________________________________________________

comenius_llp_logos

„My Life- My Choice“ on rahvusvaheline Comeniuse projekt, mis propageerib tervislikke eluviise ja samal ajal saavad õpilased teadmisi ka projektis osalevate riikide kohta. Projektis osalevad 9 põhikooli järgmistes riikidest: Soome, Norra, Suurbritannia, Poola, Itaalia, Hispaania, Türgi, Ungari ja Eesti. Kõikide riikide õpilased lahendavad põnevaid ülesandeid ja tulemused lisatakse blogisse. Antud projekti raames on valminud ka lauamäng, kokaraamat ja kaardimäng. Kõige suurejoonelisemaks tegevuseks on olnud spordivõistlused, mille tulemusi
võrreldi projektis osalevate riikide vahel ja parimaid ka tunnustati.
Hetkel saavad kõik õpilased võtta osa videoülesandest, kus nad peavad näitama tegevust, mis neid õnnelikuks teeb. Kevadel on plaanis lauluvõistlus, millest saavad osa võtta jällegi väga paljud õpilased. Projekti raames toimuvad ka koolidevahelised kohtumised, et arutada erinevate ülesannete sisu üle, kokkuleppeid teha ja samas tutvuda ka erinevate riikide koolisüsteemi ning kultuuriga. Külastatud on Norrat, Soomet, Suurbitanniat, Ungarit. Viies kokkusaamine toimub veebruaris Pärnu Mai Koolis. Kokkusaamistele on kaasatud nii õpetajad kui ka õpilased. Viimasel kokkusaamisel oli kaasas neli tublit üheksanda klassi õpilast Projekt lõpeb 2015 aasta kevadel, seni aga saavad väga paljud õpilased osa võtta toredatest tegevustest.