Mai Kool projektitöös

 

 

Creative Classroom bännerProjekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja arendada õpetajate innovaatiliste õppemeetodite rakendamisoskusi. Selleks korraldatakse õpetajatele töötubasid ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondatakse ning neid jagatakse kõigile Eesti koolidele.

Projektis osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.

Projekti tegevustest võtavad osa erinevate ainete, näiteks matemaatika, inglise keele, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, õpetajad. Õpetajad kogunesid esimest korda 9.-10. aprillil 2015, kui toimus esimene töötuba ja alustati tunnistsenaariumite väljatöötamisega. Projekti järgmine töötuba toimub 24.-25. augustil 2015 ning selle teemaks on mängu- ja projektipõhine õpe.

Koolitajatena on projekti kaasatud valdkonna eksperdid Tallinna Ülikoolist, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötatakse välja kõigi Eesti õpetajate jaoks välja tunnistsenaariumite kogumik. Tunnikavad keskenduvad uuenduslike õppemeetodite koos erinevate IKT vahenditega kasutamisele tundides. Projekti käigus valmiv avaldatakse projekti materjalide lehel.

Projekt “Craetive Classroom” saab teoks programmi Erasmus+ toetusega.

______________________________________________________________________

epub

Project result in an e-book format (EPUB 3.0) /last update 09.10.2016/

 

calibre

Best way to manage and read your e-books (freeware)

 

Pärnu Mai kool osutus valituks koolidevahelisse strateegilisse koostööprojekti Erasmus+, mille teema on Loodusteaduste õpetamise eri metoodikate uurimine tõstmaks õpilaste motivatsiooni ja teaduslikku kirjaoskust“.

Projekti koordineerib Malta riigi St. Claire College Secondary School Pembrokis. Teema on ülimalt oluline, sest kogu Euroopas on suurenenud huvi loodusteaduste õpetamise metoodikate vastu, samuti otsitakse võimalusi loodus- ja reaalhariduse populariseerimiseks õpilaste hulgas.

Et kõigis riikides napib inseneriharidusega spetsialiste, on väga oluline tõsta õpilaste huvi ja motivatsiooni õppida loodus- ja reaalaineid. Järjest olulisemaks peetakse loodus- ja reaalainete õpetamise juures nüüdisaegseid õpetamismeetodeid.

St. Claire College Secondary koolis toimus 10.–12. detsembrini projektipartnerite esimene kokkusaamine. See kool on osalenud samalaadses rahvusvahelises koostööprojektis PRIMAS, kus 12 riigi 14 ülikooli õppejõud töötasid koos koolidega, et arendada matemaatika ja loodusteaduste õpetamise metoodikaid.

Peale Eesti osalesid esimesel projektikokkusaamisel õpetajad Maltalt, Lätist, Hispaaniast, Ungarist ja Sloveeniast. Iga riik tutvustas oma haridussüsteemi, võrreldi loodusainete õpetamise ainekavasid.

 

_____________________________________________________________________

comenius_llp_logos

 

„My Life- My Choice“ on rahvusvaheline Comeniuse projekt, mis propageerib tervislikke eluviise ja samal ajal saavad õpilased teadmisi ka projektis osalevate riikide kohta. Projektis osalevad 9 põhikooli järgmistes riikidest: Soome, Norra, Suurbritannia, Poola, Itaalia, Hispaania, Türgi, Ungari ja Eesti. Kõikide riikide õpilased lahendavad põnevaid ülesandeid ja tulemused lisatakse blogisse. Antud projekti raames on valminud ka lauamäng, kokaraamat ja kaardimäng. Kõige suurejoonelisemaks tegevuseks on olnud spordivõistlused, mille tulemusi
võrreldi projektis osalevate riikide vahel ja parimaid ka tunnustati.
Hetkel saavad kõik õpilased võtta osa videoülesandest, kus nad peavad näitama tegevust, mis neid õnnelikuks teeb. Kevadel on plaanis lauluvõistlus, millest saavad osa võtta jällegi väga paljud õpilased. Projekti raames toimuvad ka koolidevahelised kohtumised, et arutada erinevate ülesannete sisu üle, kokkuleppeid teha ja samas tutvuda ka erinevate riikide koolisüsteemi ning kultuuriga. Külastatud on Norrat, Soomet, Suurbitanniat, Ungarit. Viies kokkusaamine toimub veebruaris Pärnu Mai Koolis. Kokkusaamistele on kaasatud nii õpetajad kui ka õpilased. Viimasel kokkusaamisel oli kaasas neli tublit üheksanda klassi õpilast Projekt lõpeb 2015 aasta kevadel, seni aga saavad väga paljud õpilased osa võtta toredatest tegevustest.