Avaleht

Tere tulemast Pärnu Mai Kooli tugispetsialistide teavituskeskkonda!

 

Käesolevalt kodulehelt leiad Pärnu Mai Koolis töötavate tugispetsialistide kontaktid, töökirjelduse, teadaanded ja soovitused lugemiseks.

Tugimeetmete eesmärgiks on võimalikult varjane märkamine ja püüd ennetada õpi-, suhtlemis- ning käitumisprobleeme ja pakkuda kõneravi. Pakume tuge erinevate lahendusvariantide leidmisel ja läbitöötamisel ning järjepideval täideviimisel.

Oleme tänulikud kõikidele õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ning erialaspetsialistidele, kes on valmis meiega koostöös kõigi osapoolte elu- ning enesetunde parendamise eesmärgil ühistöösse panustama ning enda oskuseid ja teadmisi jagama!

Heade soovidega,

Mai Kooli tugispetsialistid