Milliseid ennetustegevusi koolis vältida?

Kõige parem uimastihariduse andja koolis on lastega iga päev tegelev õpetaja, sest tema tunneb oma lapsi ja teab, millised on nende vajadused. Inimene tänavalt ei ole kompetentne lastega ennetustööd läbi viima.

Paljud koolid tajuvad oma tähtsat rolli noorte seas sõltuvusainete tarvitamise ennetamisel. Seetõttu viiakse koolides ellu tegevusi, mis peaksid seda eesmärki täitma. Kahjuks põhinevad mitmed praegu elluviidavatest ennetustegevustest headel kavatsustel, mitte aga kvaliteetsetest uurimustest tuleneval tõendusel. Näiteks on üldlevinud arvamus, et laste hirmutamine ja šokeerimine on tõhusad meetodid, mille tulemusel nad võtavad vähem riske ja hoolivad rohkem oma turvalisusest. Uuringute tulemusel pole sellisel tegevusel aga mõju.

Loe edasi Õpetajate Lehest: http://opleht.ee/2017/08/milliseid-ennetustegevusi-koolis-valtida/