Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

ÕPPENÕUKOGUD 2021/2022. õa

 1. Õppenõukogu nr. 1 – /13. oktoober 2021/
  (Hinnang 2020-2021 õppeaastale)
 2. Õppenõukogu nr. 2 – /1. detsember 2021/
  (I trimestri lõpetamine)
 3. Õppenõukogu nr. 3 – /16. märts 2022/
  (II trimestri lõpetamine; II kooliastme õpilaste toetamine (s.h. õpiabi, õpetajate konsultatsioonid ja järelvastamised)
 4. Õppenõukogu nr. 4 – /13. juuni 2022/
  (III trimestri lõpetamine; Kokkuvõte klassijuhatajate tööst (arenguvestluste läbiviimine, õpilaste puudumiste seire)
 5. Õppenõukogu nr. 5- /
  (Põhikooli lõpetamine. Suvetööde lõpetamine)
 6. Õppenõukogu nr. 6 – /august 2022/
  (Kooli üldtööplaani kinnitamine. Haridusvaldkonna põhisuunad ja eesmärgid)