Juhtkond

 Direktor  Silja Kikerpill  silja.kikerpill@gmail.com  +372 443 5739
 Sekretär  Triin Sellin  triin.sellin@maikool.parnu.ee  +372 443 5828
 Õppealajuhataja (algklassid)  Kaja Tammetalu  kaja.tammetalu@maikool.parnu.ee  +372 442 5641
 Õppealajuhataja (5.-9.kl.)  Olga Hool  olga.hool@maikool.parnu.ee  +372 442 5641
 IT spetsialist  Hanno Saks  hanno.saks@maikool.parnu.ee  +372 525 0655
 Andmekaitsespetsialist (DPO)  Hanno Saks  hanno.saks@maikool.parnu.ee  +372 525 0655
 e-kooli administraator  Iriina Nõmm  iriina.nomm@maikool.parnu.ee  +372 443 5828
 Direktori asetäitja majandusalal  Viktor Voronovski  viktor@maikool.parnu.ee  +372 5306 0886
 Direktori asetäitja noorsootöö
alal
 Lea Lips  lea.lips@maikool.parnu.ee  +372 443 0266
 Toitlustusjuht  Helis Martoja  helis.martoja@maikool.parnu.ee  +372 55606563
 Raamatukoguhoidja  Stella Zotova  maikooliraamat@gmail.com  +372 443 5790