Konsultatsioonid ja järelvastamine 2021/2022

  I poolaasta      
Jrk Õpetaja nimi Õppeaine Klass Konsultatsioon ja järelvastamine
nr        
1 Heigo Ankuhin matemaatika 5.a Eelneval kokkuleppel E. 8. tund ja K. 8. tund
2 Tiiu Arman matemaatika 7.b,c Neljapäeval 7. tund
3 Margit Eichenbaum eesti keel, kirjandus 5.a,b,6.a K 7. tund eelneval kokkuleppel 236b
4 Mari Erm-Reinig matemaatika 5.b Reedel 1. tund ja 7. tund eelneval kokkuleppel
5 Arina Fedorova matemaatika 8.a, 9.b,c E 6. ja 9. tund; N 8:00 eelneval kokkuleppel
6 Tiina Hodakov inimeseõpetus 8.a,b,c,d T 8. tund ja N kell 8.00
    kehaline kasvatus 3abc,5.a, 6abd,9.c kokkuleppel
7 Taavi Hämarsalu kehaline kasvatus 2abce,4ac,6ac,9abd K 8. tund eelneval kokkuleppel
8 Vaike Ilp vene keel, saksa keel 5.d,6a,6bd,6.c,e,7.a,7.b,8ad,8.b,9.a,9bd K 8. tund ja N 8. tund eelneval kokkuleppel
9 Reet Juurikas 4.b kl tunnid 4.b T 6.tund; K 7.tund
10 Kadi Jürimäe inglise keel 5.c, 6.d,7.a, 9.b N 8.tund kab 225
11 Signe Kapsta inglise keel 3.c, 4ab, 6abce, 7ab,8.e, 9.a K 7. tund, kab 335
12 Elju Kase ajalugu 6abcd,7bcd,9abcd K.8.00 kokkuleppel
13 Aeliita Kask vene keel 5abc, 6abc,7cd,8ac,9bc K 7.t, R 1. ja 6.t. + kokkuleppel
14 Anu Kiisk muusika 1abc, 2abce, 3ac, 4cd, 5d, 6ac, 7ac E 7 tund kab. 223 + kokkuleppel
15 Margrit Kits muusika 3.b, 4ab, 5abc, 6.bd, 7bd, 7/8.e, 8abcd, 9abcd T 7.tund aud.eelneval kokkuleppel
16 Kalle Kollin kehaline kasvatus 1abc, 4.d, 5bcd, 8bcd N.7 tund eelneval kokkuleppel
17 Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 4.b, 7abcd, 7/8e, 8.a K 8. tund, N 8. tund
18 Inga Kukk eesti keel, kirjandus 5.d, 6.d, 7.a, 7.d, 8.d, 9.d N 7. tund, E ja K 8.00-8.25 (eelnev kokkulepe)
19 Tiiu Kukk kehaline kasvatus 4.abc, 6bcd, 7abcd, 8.d T 7.tund eelneval kokkuleppel
20 Marge Kurm geograafia 8abcd, 9ad K. 8.00 ja 8. tund, R. 8.00
21 Ülle Lainäe 3.b kl tunnid, 2.e tunnid 3.b, 2.e 3b – K 7.tund ja N 6.tund 2e – R 6. tund
22 Elika Lehtpuu e.k, kirj., ajal., inimõp., bio., geo., matem., v.k 8.e, 7.e E. 7. ja 8.tund kab 336
23 Kaie Lepik 4.a kl tunnid 4.a E, T 6.tund, R 4.tund kab 113
24 Lea Lips ajalugu, ühiskonnaõpetus 7.a, 8abcd, 9.abcd K. 8.00 ja R. 14.10 kab. 222
25 Sylvia Maatee inglise keel 5bce, 6.a, 7ac, 8.c, 9.ad E,K,N,R 8.00 ja E 8.tund kab.337
26 Eha Meier vene keel 5abcd, 6d,7bcd, 8.d, 9ad E. R. k.8.05, K. 15.05.
27 Kai Mitt matemaatika 5.d, 7.a, 8.c, 9.d E 8. tund
28 Merle Mänd 2.a kl tunnid, inglise keel- 4.a 2.a, 4.a N ja R 13.25 – 14.10
29 Tuliki Olli matemaatika 6.a,c T- 7. tund-6.a kab.118; N- 6. tund -6.c kab 118
30 Siret Pani 4.c kl tunnid, 4.d inglise keel 4.c T ja N 13.25-14.10
31 Eve Pampa saksa keel, inimeseõpetus 5acd, 6bd, 6c, 7ad, 7.e, 8bc, 8.e, 9ac, 9bd, 5.b T. 8. tund, K. 7. tund
32 Aarne Paul loodusõpetus, füüsika 7.b, 8.-9.kl T. 7.tund kab.332
33 Aira Peterson loodusõpetus, geograafia, bioloogia 5ab, 6ac; 7abcd; 7cd, 8ad E,N 8.00-8.30 N 7.tund
34 Krista Piirmets eesti keel, kirjandus, ajalugu 6.b, 7.b, 8.c, 9.c, 5abcd E 8.00 8.c ja 9.c, N 8.00 6.b ja 7.b, T 7. tund 5abcd eelneval kokkuleppel
35 Annika Pruuli 2.c tunnid, 3.c inglise keel 2.c, 3.c E 12.25, T 12.25-14.10
36 Jane Pukk 1.a kl tunnid, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus 5acd, 6abcd 1a,5.kl R 12.25, 6ad K 13.25, 6b E 13.25, 6c N 13.25
37 Ene Pulk 3.c kl tunnid 3.c R 13.25-14.10
38 Kairi Põliste 4.d kl tunnid, 4.c inglise keel 4.d T 13.25-14.10, K 12.25-13.10
39 Kristina Pärn informaatika, 5.e tunnid 5abc K 15.15 – 16.00
40 Andi Riismaa töö- ja tehnoloogiaõpetus 5cd, 6abcd, 7abcd, 7/8 e, 8abcd, 9abcd T 15.15 – 16.00
41 Margus Rikk töö- ja tehnoloogiaõpetus 4abcd, 5ab K 14.00- 14.45
42 Heli Salundi loodusõpetus, keemia 7acde, 8abcd, 9abcd K kell 15.05-16.00
43 Maire Sarapuu 2.b kl tunnid 2.b E kell 13.25-14.10
44 Maimo Sommer eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel 5.c, 2abc, 3ab E kell 14.20-15.05, R 13.25-14.10
45 Maarja Suigusaar inglise keel 5.d, 6bc, 7cd, 8bd, 9.c K kell 14.10, R kell 15.05
46 Edda Teearu kunst 5.-9. klass R 15.10-15.40
47 Enel Telve 3.a kl tunnid, inglise keel 3.a, 2.e, 4.e R kell 13.10 ja 14.10
48 Helen Tinkus käsitöö- ja kodundus 5ad, 6bcd, 7abcd, 8cd T kell 14.20-15.05
49 Gitta Tohv 1.c kl tunnid, 2.e kl tunnid 1.c, 2.e E 8.00-8.30, 13.10-13.55, N 8.00-8.30, 13.10-13.55
50 Margit Toim käsitöö- ja kodundus 5bc, 6.a, 8.ab, 9abcd N 15.10 ja R 8.00 ja kokkuleppel
51 Jana Trink inglise keel 2.b, 3.b, 5.a, 8abc, 9.d Reedeti 15:05
52 Riina Tshaikovski kehaline kasvatus 4.d, 5abcd, 8bc, 9abd Kolmapäev 14.00- 14.30
53 Diana Tuuling eesti keel, kirjandus, draamaõpetus, inimeseõpetus 8ab, 9ab; 6abc, 7abc; 6.-7. klass Neljapäeviti 7.tunni ajal, kab. 229, eelnevalt kokku leppida.
54 Margit Urbel 6.e klassi tunnid 6.e Reedeti 14.10-15.00 // 110 klassiruum
55 Ruth Vaiksaar 1.b kl tunnid 1.b Kolmapäev ja neljapäev 13.25 – 14.10
56 Tiiu Vendel eeti keel, kirjandus, robootika 6.c, 7.c; 2abcd Esmaspäev: 14.20-15.05; teisipäev: 13.25-14.10;
57 Ulvi Vetevood inglise keel 4.b, 5.b, 6bd, 8ad,9c E k 14.15-
58 Merle Õige bioloogia, loodusõpetus, loodusõpetuse pr 7ab, 8.bc, 9abcd; 6cd, 6bd; 5ab; 6abc; 7abc esmaspäev: 14.20-15.05; teisipäev 8.00
59 Liina Õismets matemaatika 5.d, 6bd, 7.d, 8bd, 9.a K kell 15.05-15.50; N kell 14.20-15.45