Konsultatsioonid ja järelvastamine 2021/2022 II poolaasta

Konsultatsioonid ja järelvastamine 2021-2022 õppeaasta
II poolaasta
Jrk Õpetaja nimi Õppeaine Klass Konsultatsioon ja järelvastamine
nr
1 Heigo Ankuhin matemaatika 5.a E 8. tund, K 7. ja 8. tund kab-224/kab-221
2 Tiiu Arman matemaatika 7.b,c Teisipäeval 6. ja 7. tund
3 Margit Eichenbaum eesti keel, kirjandus 5.a,b,6.a E 14.10 eelneval kokkuleppel 226
4 Mari Erm-Reinig matemaatika 5.b kokkuleppel E või R
5 Arina Fedorova matemaatika 8.a, 9.b,c E 7.t ja N kell 8:00 või kokkuleppel
6 Tiina Hodakov inimeseõpetus 8.a,b,c,d E 8.00 ja 8. tund või kokkuleppel
kehaline kasvatus 3abc,5.a, 6abd,9.c T 8. tund koolis ja R 8.00 spordihallis
7 Taavi Hämarsalu kehaline kasvatus 2abce,4ac,6ac,9abd Teisipäev 14.15 eelneval kokkuleppel
8 Vaike Ilp vene keel, saksa keel 5.d,6a,6bd,6.c,e,7.a,7.b,8ad,8.b,9.a,9bd K: 8.tund ja N: 8. tund, eelnevalt kokku leppida
9 Reet Juurikas 4.b kl tunnid 4.b T: 6.tund ja 7.tund; R:5.tund
10 Kadi Jürimäe inglise keel 5.c, 6.d,7.a, 9.b Esmaspäeval 7 tund või kokkuleppel.
11 Signe Kapsta inglise keel 3.c, 4ab, 6abce, 7ab,8.e, 9.a Reedel 6. tund
12 Elju Kase ajalugu 6abcd,7bcd,9abcd Neljapäeval 8.00 või kokkuleppel
13 Aeliita Kask vene keel 5abc, 6abc,7cd,8ac,9bc Kolmapäeval kell 8.00 või kokkuleppel
14 Anu Kiisk muusika 1abc, 2abce, 3ac, 4cd, 5d, 6ac, 7ac Esmaspäeval 7 tund
15 Margrit Kits muusika 3.b, 4ab, 5abc, 6.bd, 7bd, 7/8.e, 8abcd, 9abcd Teisipäeval 7.tund või kokkuleppel
16 Kalle Kollin kehaline kasvatus 1abc, 4.d, 5bcd, 8bcd Teisipäeval kell 14.15 eelkokkuleppel
17 Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 4.b, 7abcd, 7/8e, 8.a N 8.00, R 8 tund.
18 Inga Kukk eesti keel, kirjandus 5.d, 6.d, 7.a, 7.d, 8.d, 9.d E ja K 8.00, N 7. tund
19 Tiiu Kukk kehaline kasvatus 4.abc, 6bcd, 7abcd, 8.d Eelneval kokkuleppel T 7.tund
20 Marge Kurm geograafia 8abcd, 9ad K ja R 8.00, K 8.tund
21 Ülle Lainäe 3.b kl tunnid, 2.e tunnid 3.b, 2.e 3b- K 7.tund, N 6.tund; 2e-R 6.tund
22 Elika Lehtpuu eesti keel, kirjandus, matemaatika, ajalugu, geo 8.e, 7.e E. 8.t konsult, N. 8.t järelvast (kab336)
23 Kaie Lepik 4.a kl tunnid 4.a E, T, N 6.tund
24 Lea Lips ajalugu, ühiskonnaõpetus 7.a, 8abcd, 9.abcd K 8.00-konsultatsioon, K 7. tund
25 Sylvia Maatee inglise keel 5bce, 6.a, 7ac, 8.c, 9.ad E,K,N,R kell 8-8.30, E. 8t kab.337
26 Eha Meier vene keel 5abcd, 6d,7bcd, 8.d, 9ad E R 8.05 K 15.00
27 Kai Mitt matemaatika 5.d, 7.a, 8.c, 9.d K 8. tund või kokkuleppel
28 Merle Mänd 2.a kl tunnid, inglise keel- 4.a 2.a, 4.a N ja R 6. tund kab. 244
29 Tuliki Olli matemaatika 6.a,c N 6 ja 7 tund kab 118
30 Siret Pani 4.c kl tunnid, 4.d inglise keel 4.c T ja N 6. tund kab 247
31 Eve Pampa saksa keel, inimeseõpetus 5acd, 6bd, 6c, 7ad, 7.e, 8bc, 8.e, 9ac, 9bd, 5.b T 8. tund, K 7. tund ja R. 6. tund kab. 329
32 Aarne Paul loodusõpetus, füüsika 7.b, 8.-9.kl K 6.tund kell 13.25-14.10
33 Aira Peterson loodusõpetus, geograafia, bioloogia 5ab, 6ac; 7abcd; 7cd, 8ad E ja T kell 14.15-15.00
34 Krista Piirmets eesti keel, kirjandus, ajalugu 6.b, 7.b, 8.c, 9.c, 5abcd 8.c ,9.c E 8.00; 7.b T 8.00; 6.b N 8.00, 5.abcd T 14.10
35 Annika Pruuli 2.c tunnid, 3.c inglise keel 2.c, 3c K 6. tund kl 13.25-14.10 R 6. tund kokkuleppel
36 Jane Pukk 1.a kl tunnid, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus 5acd, 6abcd N ja R 6.tund
37 Ene Pulk 3.c kl tunnid 3.c Reedel,6-s tund, väike maja
38 Kairi Põliste 4.d kl tunnid, 4.c inglise keel 4.d T kell 13.25 – 14.10 kab246
39 Kristina Pärn informaatika, 5.e tunnid 5abc E kell 14.15-15.00 raamtuk, R 14.15-15.00 kab 221
40 Andi Riismaa töö- ja tehnoloogiaõpetus 5cd, 6abcd, 7abcd, 7/8 e, 8abcd, 9abcd T 15.15 – 16.00
41 Margus Rikk töö- ja tehnoloogiaõpetus 4abcd, 5ab K kell 14.00-14.45, väike maja
42 Heli Salundi loodusõpetus, keemia 7acde, 8abcd, 9abcd Kolmapäev kell 15.05- 16.00, kab. 334
43 Maire Sarapuu 2.b kl tunnid 2.b N 5.tund kab 116
44 Maimo Sommer eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel 5.c, 2abc, 3ab R 13.25-15.10 kab 111
45 Maarja Suigusaar inglise keel 5.d, 6bc, 7cd, 8bd, 9.c R 7.tund kab 341
46 Edda Teearu kunst 5.-9. klass K kell 14.10-15.00 kab 330
47 Enel Telve 3.a kl tunnid, inglise keel 3.a, 2.e, 4.e R kell 14.10-15.00 kab 228
48 Helen Tinkus käsitöö- ja kodundus 5ad, 6bcd, 7abcd, 8cd T kell 14.20-15.05, kab 124
49 Gitta Tohv 1.c kl tunnid, 2.e kl tunnid 1.c, 2.e E kell 12.25-13.10 kab 245
50 Margit Toim käsitöö- ja kodundus 5bc, 6.a, 8.ab, 9abcd N kell 16.05-17.00 kab. 124
51 Jana Trink inglise keel 2.b, 3.b, 5.a, 8abc, 9.d R kell 15:15 – 16:00 kab 248a
52 Riina Tshaikovski kehaline kasvatus 4.d, 5abcd, 8bc, 9abd K 14.00-14.45
53 Diana Tuuling eesti keel, kirjandus, draamaõpetus, inimeseõpetus 8ab, 9ab; 6abc, 7ab; 6.-7. klass T kell 15.15-16.00; K kell 8.00-8.30 või kell 15.15 kab 229
54 Margit Urbel 6.e klassi ainetunnid 6.e E kell 13.10- 14.00, kell 8.00-8.30 (kokkuleppel)
55 Ruth Vaiksaar 1.b kl tunnid 1.b K.N 13.15- 14.15 või kokkuleppel
56 Tiiu Vendel eeti keel, kirjandus, robootika 6.c, 7.c; 2abcd E 7. tund ja T 6. tund, kab 248
57 Ulvi Vetevood inglise keel 4.b, 5.b, 6bd, 7.a, 8a, 8d, 9c E 8. tund, R 8.00 + kokkuleppel kab 230
58 Merle Õige bioloogia, loodusõpetus, loodusõpetuse pr 7ab, 8.bc, 9abcd; 6cd, 6bd; 5ab; 6abc; 7abc E. 7,8 tund.
59 Liina Õismets matemaatika 5.d, 6bd, 7.d, 8bd, 9.a K kell 8.00-8.30 ja kell 15.05-15.50