Konsultatsioonid ja järelvastamine 2020/2021

Õpetaja Õppeaine Klass Konsultatsioon ja järelvastamine
Tiiu Arman matemaatika 5,7,8,9 Konsultatsioonid ja järelvastamised E, T ja -N 14.10 – 16.00
Margit Eichenbaum eesti keel, kirjandus, eriklass 5.ac, 6.bc, 6.e E kell 14.00 – 14.30 eelneval kokkuleppel
Tiina Hodakov kehaline kasvatus 2,4,5,8 Konsultatsioon R. 6.tund, järelvastamine R. 8.tund
Taavi Hämarsalu kehaline kasvatus 1, 3,5,8 T ja K 7.tund (eelnevalt registreerida)
Vaike Ilp vene keel, saksa keel 5,6,7,8,9 Konsultatsioon K 7.tund, järelvastamine E 7.tund (eelnevalt registreerida) kab. 243
Reet Juurikas
algklassid 3.B 3.B T ja K 6.tund ruumis 114
keh.kasv/rütmika    
Signe Kapsta inglise keel, inglise keele praktikum 5,6,7,8,9 E 7. tund kab 335 – konsultatsioon ja järelvastamine
Elju Kase ajalugu 7,8,9 E 15.00 340
Aeliita Kask vene keel 5,6,7,8,9 Konsultatsioon ja järelvastamine K 6.-7. tund kab 118
Anu Kiisk muusika 1,2,3,4,5,6 Järelvastamine E 13.15-13.45 Konsultatsioon T 14.25-14.45 kab 223
Margrit Kits muusika 2,3,4,6,7 T 7. tund aud 255
Kalle Kollin kehaline kasvatus 4,7,9 E ja R -7.tund (eelnevalt registreerida)
Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 3,6,7 K 7. tund
Inga Kukk eesti keel, kirjandus 5,6,7,8,9 K 8. tund kab 333
Tiiu Kukk kehaline kasvatus 5,7,9 T 8. tund
Marge Kurm geograafia 7,8 K ja R järelvastamine 7. tund
Liina Laanes inglise keel, draamaõpetus 4,5,6 Järelvastamine: K 7. tund kabinet 225
Ülle Lainväe algklassid 2.B 2.B R 6. tund väike maja
Elika Lehtpuu 7.E 7.E Konsultatsioon E 13.25- 14.10; järelvastamine T 12.25-13.10 kab 336
Kaie Lepik algklassid 3.A 3.A T 7. tund, K 6. tund, R 5.tund
Diana Lilienblatt matemaatika 5,6,7,8 5.a N 7. tund , 6.c T 6. tund, 7.c E 7. tund, 8.c K 6. tund poistel, 7. tund tüdrukutel.
Maritte Linde saksa keel 5, 6,7,8,9 Konsult.R 8.00,järelvastamine E 7.tund
Lea Lips
ajalugu   Konsultatsioon, järelvastamine: N 7.tund kab 235
ühiskonnaõpetus 9  
Sylvia Maatee inglise keel, inglise keele praktikum 4,6,7,8,9 E 8. tund järelvastamine ja T 8. tund konsultatsioon kab 337
Eha Meier vene keel 5,6,7,8,9 E 6. tund ja 8. tund kab 237
Kai Mitt matemaatika, matemaatika õpiabi 6,7,8,9 Konsultatsioon ja järelvastamine T ja K 8. tund kab 133
Merle Mänd algklassid 1.A 1.A T 6.tund kab 244
Tuliki Olli matemaatika, algklassid 1.E 5.C, 1.E Konsultatsioon ja järelvastamine R 5 tund ,kab 118
Tarmo Pajula töö- tehnoloogiaõpetus 5,6,7 K 14.00 Tööõpetusmaja
Eve Pampa saksa keel 5,6,8 T ja K 7. tund (eelnevalt kokku leppida)
Siret Pani algklassid 3.C 3.C T ja R 6. tund
Aarne Paul loodusõpetus, füüsika 5,7,8,9 N 7. tund kab 332
Aira Peterson
loodusõpetus, bioloogia, 5,6,7,9 Konsultatsioon N 8.00, järelvastamine N 7.tund kab 339
geograafia, inimeseõpetus 8,9 Konsultatsioon N 8.00, järelvastamine N 7.tund kab 339
Krista Piirmets eesti keel, kirjandus 5,6,7 Konsultatsioon, järelvastamine E 7. tund, kab 249
Eve Popp loodusõpetus, bioloogia 6,7,9 T 6. tund
Tiina Post matemaatika, keemia, georgraafia, bioloogia 9.E Konsultatsioon / järelvastamine N 3. ja 4. tund
Annika Pruuli algklassid 1.C 1.C Konsultatsioon T 12.25-13.10; järelvastamine R 12.25 – 13.10
Jane Pukk
algklassid 4.A 4.A Konsultatsioon K 13.25-14.10;järelvastamine R 13.25-14.10
inimeseõpetus 5 Konsultatsioon T 14.20-15.05;järelvastamine R 13.25-14.10
ühiskonnaõpetus 6 Konsultatsioon T 14.20-15.05;järelvastamine R 13.25-14.10
Ene Pulk algklassid 2.C 2.C R 13.25-14.10 väike maja
Kairi Põliste algklassid 3.D, inglise keel 3.D T 13.25- 14.10; R 13.25- 14.10
Kristina Pärn informaatika, 4.E 5,8, 4.E R 13.25-14.10 kab 221
Anne-Ly Raid ajalugu, ühiskonnaõpetus, kunst, eesti keel 5,6,7,8,9 T 15:15-16:00 eesti keel ja kirjandus; K 15:15-16:00 kunst; R 14:20-15:05 ajalugu, ühiskond. kab 222
Modiehi Martha Reinhold inglise keel 7,8 E 7,8. tund kab 225
Andi Riismaa tehnoloogiaõpetus 4,5,6,7,8,9 E 8. tund kell 15.15-16.00 (väike maja)
Heli Salundi loodusõpetus, keemia 7,8,9 E 6 ja 8.tund
Maire Sarapuu
algklassid 1.B 1.B N 5. tund kell 12.25-13.10
keh.kasv/rütmika 2,3  
Maimo Sommer algklassid 4.C 4.C E ja K 7.tund 14.20-15.05
Maarja Suigusaar inglise keel, inglise keele praktikum 5,6,7,8,9 R 7. tund kab 341
Edda Teearu kunst 6,7,8,9 K 7.tund kab 330
Enel Telve algklassid 2.A 2.A N 7. tund, kab 228, konsultatsioon; R 7.tund, kab 228 järelvastamine
Tõiv Tiits muusika 1,5,7,8 R 7. tund konsultatasioon; 8. tund järelvastamine
Helen Tinkus käsitöö ja kodundus 5,6,7 E 7. tund kell 14.20-15.05. kab 124
Gitta Tohv algklassid 4.D, 1.E 4.D, 1.E K, N. 7. tund kell 14.20-15.05
Margit Toim käsitöö ja kodundus 5,6,7,8,9 N 8. tund
Jana Trink inglise keel, inglise keele praktikum 2,4,5,7,8,9 R 7. tund kab 248a
Sirje Trisna inglise keel 4,5,6,7,8,9 K 7.tund 8 tund
Riina Tshaikovski kehaline kasvatus 3,4,7,8,9 K 7. tund
Diana Tuuling eesti keel, kirjandus, draamaõpetus 5,7,8,9 T 8. tund kab 120
Ruth Vaiksaar algklassid 4.B, keh./rütmika 4.B K, N 7. ja 8. tund
Eve Varik algklassid 3.E 3.E K 6. tund kab 253
Tiiu Vendel
eesti keel, kirjandus 5.6,7 T 7. tund kab 248, konsultatsioon ja järelvastamine
informaatika/robootika 3 ja 2  
Ulvi Vetevood inglise keel 3, 5,7,8,9 R 7.tund 14.20 kab.230
Merle Õige bioloogia, loodusõpetus, loodusõpetuse pr. 5,6,7,8 T 7,8. tund
Liina Õismets matemaatika, Nuputa, inimeseõpetus 5,6,7,8,9 T 7. ja 8. tund ja K 8. tund
Sirje Õismets matemaatika, Nuputa 5,6,7,9 T, N, R peale 6. tundi. kab 227