KONSULTATSIOONID JA JÄRELVASTAMINE 2019/2020

Õpetaja Õppeaine Klass Konsultatsioon ja järelvastamine
Tiiu Arman matemaatika 5,6,8,9 E, T, K, N kuni 16.30 kab. 226
Margit Eichenbaum eripedagoog, eesti keel 5, 6. E 7. tund
Tiina Hodakov kehaline kasvatus 1,4,7,9 Reedel 7. tund
Olga Hool vene keel 6.C Konsultatsioon E-14.05 kab. 237; järelvastamine N-13.10 236b
Vaike Ilp vene keel, saksa keel 5,6,7,8,9 Konsultatsioon E-14.05 kab. 243; järelvastamine T- 14.50 kab. 243
Reet Juurikas
algklassid 2.B
2.B
T 6.tund, K 6.tund
keh.kasv/rütmika
Signe Kapsta inglise keel, inglise keele praktikum 2,5,6,7,8 E 7. tund või kokkuleppel
Elju Kase ajalugu 6,7,8,9 K: 8.00, konsultatsioon kookuleppel
Anu Kiisk muusika 1,2,3,4, 5.A,C R 8.00-8.30 ja K 13.05-13.20 kab 223
Margrit Kits muusika 1,2,3,5.B,D,6,8,9 K: 14.05-14.50, konsultatsioon kokkuleppel
Triin Kohv inglise keel 3,6,7 E 6. ja 7. tund, konsultatsioon ja järelvastamine
Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 2,5,6,7,9 E 14.05-14.50
Inga Kukk eesti keel, kirjandus 5,6,7,8,9 E 8.00-8.30 ja K 8.00-8.30
Tiiu Kukk kehaline kasvatus 4,5,6,8 T 14.05-14.50
Marge Kurm geograafia 7,9. K 8.00, 14.50 ja R 8.00, konsultatsioon kokkuleppel
Maire Kärner töö- ja tehnoloogiaõpetus 4,5,6,9 E. 8.00 – 8.30
Ülle Lainväe algklassid 1.B, inimeseõpetus 1.B, 5.B N kl 13.15 – 14.00
Elika Lehtpuu 8.E/9.E 8.E/9.E Konsult.K. kell 12.20-13.05, järelv.K. kell 13.15-14.00 (kab336)
Kaie Lepik algklassid 2.A 2.A E 5.tund, T 6. tund
Maritte Linde saksa keel 5, 6,7,8,9 Konsult.kokkuleppel, järelvast. K-7.tund
Lea Lips
ajalugu 5.6 N 13.15-14.00 kab.235
ühiskonnaõpetus 9 N 8.00-8.30 kab.235
Sylvia Maatee inglise keel 5,6,7,8,9 E,K,N,R.8.05. E.14.50, kab.337
Eha Meier vene keel 5,7,8 E,K 8.05 konsultatsioon ja järelvastamine
Kai Mitt matemaatika, matemaatika õpiabi 5,6,7,8 E 8. tund
Merle Mänd algklassid 4.D 4.D kolmapäev 7. tund
Tuliki Olli algklassid 1.C, matemaatika 5.C 1.C, 5.C K 5 tund; 5 c – kokkuleppel õpilasega
Silvia Pajus matemaatika 6,7,8,9 R 8. tund (14:50)
Siret Pani algklassid 2.C 2.C E 6.tund, R 5.tund
Aarne Paul loodusõpetus, füüsika 7,8,9 Neljapäev 6.tund
Aira Peterson
loodusõpetus, looduse praktikum,
5,6,7,8,9
Kolmapäev 8.00 – 8.30 kab 338, neljapäev 8.00-8.30 kab 339
bioloogia, geograafia, inimeseõpetus
Krista Piirmets eesti keel, kirjandus 5.6 E. ja K. 8.00-8.30 kab. 237
Eve Popp loodusõpetus, bioloogia 5,6,7,8,9 R 8.00-8.30 , E 14.55-15.40 kab 338
Annika Pruuli algklassid 4.C 4.C Konsultatsioon ja järelvastamine K kl 12.20-14.00 kab 117
Jane Pukk
algklassid 3.A 3.A T 6.tund ja K 7.tund
inimeseõpetus 5 T 6.tund ja K 7.tund
ühiskonnaõpetus 6 T 6.tund ja K 7.tund
Ene Pulk algklassid 4.A 4.A Teisipäeval 7.tund väikese maja 4.a klass
Kairi Põliste algklassid 2.D 2.D E 6.tund, K 6.tund kab 246
Kristina Pärn informaatika 5, 8 N 7.tund kab 221
Ina Pütsep vene keel 5,6,7,8,9 N 8.00 kuni 8.25 kab. 249
Andi Riismaa töö- ja tehnoloogiaõpetus 4,5,6,7,8,9 Konsultatsioon ja järelvastamine E 8. tund väike maja
Mari-Liis Rondo matemaatika 7.A,C Kolmapäeval kell 7.45 ja pärast tunde kokkuleppel
Heli Salundi loodusõpetus, keemia 7,8,9 K 8.tund 334
Maire Sarapuu
algklassid 4.B
4.B
Teisipäeval 6. ja 7.tund kab 116
keh.kasv/rütmika
Tiiu Sarv eesti keel, kirjandus, draamaõpetus 5,6,7,8,9 N 8.00-8.30; N 15.00-16.00 kab 237
Maimo Sommer algklassid 3.C 3.C T. ja N. 14.05-14.50
Maarja Suigusaar inglise keel 4,5,6,7,8,9 Neljapäeval 8. tund kab 341
Edda Teearu kunst 5,6,7,8,9 Reedel 8.tund kab 330
Enel Telve algklassid 1.A 1.A Neljapäeval 6. tund
Tõiv Tiits muusika 6,7,8,9 R 14:55-15:40 kab 255
Helen Tinkus käsitöö ja kodundus 5,6,9 E 14.55-15.40 kab 124
Gitta Tohv algklassid 3.D, inimeseõpetus 3.D, 6,7 E 7.30-8.30 ja K 7.30-8.30 kab 245
Margit Toim käsitöö ja kodundus 6,7,8,9 K 14.10-15.30
Jana Trink inglise keel 4,6,7,8,9 Reede 7.tund kab. 248a
Sirje Trisna inglise keel 2,4,5,6,7,8,9 Neljapäev 14.15-16.00 kab.231
Riina Tshaikovski kehaline kasvatus 2,3,6,7,8 Reede, 6.tund 13.15- 14.00
Diana Tuuling eesti keel, kirjandus 6,7,8,9 Neljapäeval 8.00-8.30, kab.120.
Ruth Vaiksaar algklassid 3.B, keh./rütmika 3.B T 7.tund, K 7.tund
Aare Vanatalu kehaline kasvatus 6,8,9 Õpetajaga kokkuleppel
Tiiu Vendel eesti keel, kirjandus 5.6 5. kl K kl 8.00-8.30 kab 248; 6. kl N kl 8.00-8.30 kab 248
Ulvi Vetevood inglise keel 2,4,5,6,8,9 E 13.20-14.00; R 8.00-8-30; kokkuleppel
Merle Õige bioloogia, geograafia, loodusõpetus 5,6,7,9 Neljapäev 6 tund kokkuleppel, 7 tund 338
Sirje Õismets matemaatika, Nuputa 5,6,7,8,9 Teisipäeval ja neljapäeval kell 14.05 – 14.50 kab. 227