Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Õppenõukogud 2022/2023

1. Õppenõukogu nr. 1  – /31. oktoober 2022/
Õppetoolide kokkuvõte ja hinnang möödunud õppeaastale

2. Õppenõukogu nr. 2 – /5. detsember 2022/
I trimestri lõpetamine + Sõna saavad 1. klasside, 5.klasside ja 9. klasside klassijuhatajad. Tugisüsteemide aruannet eelmise õppeaasta kohta

3. Õppenõukogu nr. 3 – /29. märts 2023/
II trimestri lõpetamine; II kooliastme õpilaste toetamine (s.h. õpiabi, õpetajate  konsultatsioonid ja järelvastamised); Õpikeksuses (Kellukese koolimaja) õpetamise rõõmud ja mured

4. Õppenõukogu nr. 4 – /9. juuni 2023/
III trimestri lõpetamine; Kokkuvõte klassijuhatajate tööst (arenguvestluste läbiviimine, õpilaste puudumiste seire)

5. Õppenõukogu nr. 5- /16. juuni 2023/
Põhikooli lõpetamine

6. Õppenõukogu nr. 6 – /21.06.2022/ 
Täiendava õppetöö lõpetamine

7. Õppenõukogu nr. 7 – /30.08. 2023/
2023-2023 õppeaasta üooli üldtööplaani kinnitamine. Haridusvaldkonna põhisuunad ja eesmärgid.