Õppetoolide juhid

Õppetoolide juhid 2022-2023 õppeaastal:

1) Algklasside õppetool – õppetooli juht Merle Mänd;
2) Reaalainete õppetool – õppetooli juht Kai Mitt;
3) Loodusainete õppetool – õppetooli juht Merle Õige;
4) Humanitaar- ja sotsiaalainete õppetool – õppetooli juht Inga Kukk;
5) Võõrkeelte õppetool – õppetooli juht Maarja Suigusaar;
6) Kunstiainete õppetool – õppetooli juht Anu Kiisk;
7) Kehalise kasvatuse õppetool – õppetooli juht Tiina Hodakov.