Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Õppetoolide juhid

Õppetoolide moodustamine ja õppetooli juhtide määramine  Dir. kk. 4.11.2016 nr.1-3/14-k

 

Õppetool Õppetooli juht e-post
Humanitaar- ja sotsiaalained Inga Kukk inga.kukk@maikool.parnu.ee
Reaal- ja loodusained Merle Õige merle.oige@maikool.parnu.ee
Võõrkeel Ulvi Vetevood ulvi.vetevood@maikool.parnu.ee
Kehaline kasvatus Tiina Hodakov tiina.hodakov@maikool.parnu.ee
Kunstiained Anu Kiisk anu.kiisk@maikool.parnu.ee
Algklassid Annika Pruuli annika.pruuli@maikool.parnu.ee