Õppetoolide juhid

Õppetoolide juhid 2023-2024 õppeaastal:

1) Algklasside õppetool – õppetooli juht Merle Mänd;
2) Reaalainete õppetool – õppetooli juht Kai Mitt;
3) Loodusainete õppetool – õppetooli juht Merle Õige;
4) Humanitaar- ja sotsiaalainete õppetool – õppetooli juht Inga Kukk;
5) Võõrkeelte õppetool – õppetooli juht Maarja Suigusaar;
6) Kunstiainete õppetool – õppetooli juht Anu Kiisk;
7) Kehalise kasvatuse õppetool – õppetooli juht Tiina Hodakov;
8) Õpikeskuse õpetajate ja HEV-õpilasi õpetavate õpetajate õppetool – Ester Lebedeva