Koroonaviiruse infomaterjalid.

Pärnu Mai Koolis õppeaasta alustamine koroonaviiruse tingimustes

TUTVU: Haridusministeeriumi soovitused kooliaasta alustamiseks koroonaviiruse tingimustes:

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

1. Pärnu Mai Koolis jääb tundide ajakava samaks.
2. Koolikell ei helise!!! (Kuulutab ainult koolipäeva algust kell 8.30)
3. Õpilaste toitlustamine toimub alljärgnevalt:

Söögivahetundide ajad 2020/2021 õppeaastal:

  1. hommikupuder kell 7:50 – 8:25 (1.-9. klassid);
  2. I söögivahetund kell 9:50-10:05 (2. klassid); 10:10-10:25 (3. klassid);
  3. II söögivahetund kell 10:25-10:40 (1. klassid); 10:55-11:10 (4. klassid); 11:10-11:25 (5. klassid);
  4. III söögivahetund kell 11:25-11:40 (6. klassid); 11:55-12:10 (7. klassid):
  5. 12:10-12:25 (9. klassid); 12:25-12:40 (8. klassid)
  6. Tasuline eine 1.-9. klass 13.00-13.40 (alates 14. septembrist)
  7. Aineõpetaja tuleb koos õpilastega sööma tundide ajal. Vahetundide ajal 3., 5. klassidega on sööklas klassijuhataja või aineõpetaja, 9. klasside õpilased söövad sööklas ilma õpetajata.
  8. Esimesel koolinädalal jääb kooli puhvet suletuks.

4. Käte pesemine ja desinfitseerimine on kohustuslik. Igas klassiruumis on desovahendid.
5. Klassijuhataja selgitab õpilastele miks koolitöötajad kannavad maske ja visiire. Ühekordsetele maskidele on spetsiaalsed prügikastid.
6. Ilusa ilmaga on Mai Kooli õpilane vahetunni ajal õues. Kui vähegi võimalik, tuleb õpilane kooli jalgsi.
7. Õpilaste hajutamiseks kasutame kooli tulles ja lahkumisel kahte välisust – tiigipoolsest uksest käivad 2A, 3C, 3D, 1A, 6A, 4D ja 1E + 2B, 2C, 6B, 6C, 6D, 7C ja 7D + leti tagused: 1C, 1B, 3A, 3B, 4C, 4B, 4A, 5D, 5C, 5B ja 5A; Mai tn.5 poolsest uksest tulevad 9A, 9B, 9C, 9D, 8A, 8B, 8C, 8D, 7A, 7B. Õpilased ei viibi vahetunni ajal garderoobis.
8. Õpetajate infokoosolekud toimuvad teisipäeviti kell 8.00-8.20 auditooriumis.
9. Mai Koolis on distantsõppe kordinaator, kes on otsene direktori käepikendus.  Kuni sügisese koolivaheajani ei tee distantsõpet. Sügisese koolivaheaja lõpuks on kõikidel õpetajatel Google Classroom loodud ja õppetoolides läbi viidud Google Classroom´i teine koolitus.
10. Esimeste koolinädalate jooksul toimub kohustuslik klassijuhataja tund nr.2, kus õpilased õpivad kasutama Mai Kooli e-posti aadressi ja distantsõppeks vajalikke keskkondi, selleks reserveeri arvutiklass.
11. Klassijuhataja selgitab välja õpilased, kellel on allergiline nohu ja teavitab sellest med. õde.. Kui õpilasel või õpetajal on haigussümptomid –kohustus jääda koju. Kui õpilasel on ilmselgelt haiguse tunnused (n. köha, nohu) – õpetaja annab talle maski ja kutsub kooli med. töötaja kasutades mobiiltelefoni. Med. õe telefoninumber: 53449413
12. III korruse klassiruumid jäävad vahetundide ajal õpilastele avatuks. Õpetaja peab korda oma klassis (mitte koridoris). II ja I korrusel on korrapidaja õpetaja koridoris.
13. Lapsevanem teavitab välisreisidest klassijuhatajat.