Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele
Slider

Õppenõukogud

Koosoleku protokollid 2018-2019

ÕN nr 1, 11.september 2018

Kinnitatud päevakord:

  1. Välisriigist tulnud õpilastele järgnevateksõpinguteks klassi määramine

ÕN nr 2, 3.oktoober 2018

Kinnitatud päevakor d:

  1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

ÕN nr 3, 9.november 2018

Kinnitatud päevakord

  1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

ÕN nr 4, 28.november 2018

Kinnitatud päevakord:

  1. 2018/2019 I trimestri õppetöö aruanne
  2. ja 7.klassi loodusõpetuse tasemetöödest
  3. Vanema taotluse alusel koduõppe rakendamine
  4. Informatsioon

ÕN nr 5, 4.märts 2019

Kinnitatud päevakord:

  1. 2018/2019 II trimestri õppetöö aruanne
  2. Õpiabist, õpiabi tundide efektiivsusest
  3. Üldine järelvastamine I ja II trimestril
  4. Informatsioon