Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Õppenõukogud

Koosoleku protokollid 2018-2019

ÕN nr 1, 11.september 2018

Kinnitatud päevakord:

 1. Välisriigist tulnud õpilastele järgnevateksõpinguteks klassi määramine

ÕN nr 2, 3.oktoober 2018

Kinnitatud päevakor d:

 1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

ÕN nr 3, 9.november 2018

Kinnitatud päevakord

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

ÕN nr 4, 28.november 2018

Kinnitatud päevakord:

 1. 2018/2019 I trimestri õppetöö aruanne
 2. ja 7.klassi loodusõpetuse tasemetöödest
 3. Vanema taotluse alusel koduõppe rakendamine
 4. Informatsioon

ÕN nr 5, 4.märts 2019

Kinnitatud päevakord:

 1. 2018/2019 II trimestri õppetöö aruanne
 2. Õpiabist, õpiabi tundide efektiivsusest
 3. Üldine järelvastamine I ja II trimestril
 4. Informatsioon