Mai Kooli õpikeskus

Aadress: Metsa tn 3


2022. aasta septembris avas Pärnu Mai Kool õpikeskuse Metsa tänaval, et pakkuda parimat ja individuaalsemat õpet erivajadusega lastele. Õpikeskuses on avatud 9 klassikomplekti 1.-7. klassi õpilastele. Keskuses õpib üle 70 õpilase. Õpilasi toetavad abiõpetajad ja tublid aineõpetajad.

Õpilasi aitavad igapäevasae õppetöös toime tulla õpikeskuse eripedagoog Airika Pening, logopeed Liis Osipov, sotsiaalpedagoog Margit Vellend. Tihedat koostööd tehakse Mai Kooli suure maja tugipersonali ja Rajaleidja meeskonnaga. Lisandväärtusena pakutakse kõigile õpikeskuse 2. klassi õpilastele robootikat, 3. ja 5. klassi õpilastele informaatikat.

Aktiivselt osalevad õpikeskuse õpilased Pernova õppeprogrammides. Õpikeskuse lastele on pakutud võimalust võtta osa kunstiringi tööst, mida organiseeritakse Pärnu Kunstide maja kaasabil.

Soovi korral on õpilastel võimalik osaleda SPIN programmi ennetusprogrammis. Õpikeskuse õpilased saavad e- logopeedi teenust, mida organiseerib MTÜ Sotsiaalne Kaasatus ning nad osalevad ka Känguru võistlustel ja olümpiaadidel.