KIK-i projekt „Loodusega sõbraks II“

Nagu eelmiselgi aastal toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus meie kooli projektitegevust. Ka sel aastal said õpilased osaleda mitmeski huvitavas programmis.

Septembris käisid 5.klassi õpilased tutvumas teemaga „Vesi Pärnu linnaruumis“. Tegime peatuse mererannas ja jõesuudmes, kus meile räägiti vee tähtsusest looduses ja inimese elus. Külastasime ka Pärnu Vesi veepuhastusjaama, kus tutvusime reovee puhastamise etappidega. Põnev ja tore päev oli.

Septembris käisid 6.klassi õpilased Kurgjal, kus neile tutvustati puidu kasutamist talus. Vanasti oli puit väga hinnatud materjal, millest tehti nii köögi- kui ka põllutarbeid. Päev lõppes viktoriiniga, kus tuli ära arvata puidu tükkide järgi, mis puuga on tegemist.

Samal ajal kui 6.klass uuris Kurgjal puidu kasutamist, oli 7.klass Särghaual TTÜ õppekeskuses ja uuris kivimeid. Nad said teada, millest kivimid koosnevad, kuidas on need tekkinud ja kuidas neid ka kasutatakse. Kõige põnevam oli ise midagi kivitükkidest valmistada.

8.klassid käisid sügisel Tallinna loomaaias, kus tutvusid liigikaitsega. Nad said teada, et paljudel loomaliikidel ongi ainus võimalus ellu jääda just loomaaias, sest looduses on nad peaaegu välja surnud. Inimeste süül võib elurikkus Maal tõsiselt kahjustada saada.

9.klassid tutvusid TTÜ Geoloogia Instituudis kliima teemaga – mis põhjustab erinevusi kliimas, kuidas seda registreeritakse ja kuidas on Eesti teadlased seotud globaalsete kliimaprobleemide lahendamisega.

Aprillis käisid 6.klassi õpilased prügimäel. Nad said teada, kuidas prügi kokku korjatakse ja mis saab sellest hiljem. Neile selgitati ka prügi sorteerimise vajadust, sest palju tekkinud jäätmeid saab taaskasutusse võtta või ümber töödelda. Mida vähem prügi lihtsalt ladustada, seda parem keskkonnale.

Kevadel sõitsid 5.klassi õpilased Soomaale, kus neile tutvustati kopra tegemisi ja toimetamisi. Matka ajal said õpilased teada, kuidas on kobras seotud teiste loomade ja taimedega ning mida talle on vaja, et keskkonnas hästi hakkama saada.

Mais käisid vanemad õpilased Tartus. 7.klassi õpilased osalesid TÜ õppeprogrammis „Imetajad“, kus õpilased said palju teada imetajate ehituse ja eluviisi kohta. Põnev oli ka ekskursioon uuenenud loodusmuuseumis. Vanemad õpilased olid samal ajal TÜ Botaanikaaias, kus tutvuti õistaimede paljunemise ja levimisega. Ringkäik pargis ja kasvuhoonetes oli väga põnev, sest iga taime juures oli giidil mõni vahva lugu rääkida. Lõpetuseks püüti ka ise taimi määrata nende õite järgi.

Kokkuvõttes oli ka sel aastal tänu KIK-ile võimalus õpilastele pakkuda põnevaid reise ja vahvaid programme.