Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Hoolekogu koosolekute otsused 2014/15

Pärnu Mai Kooli hoolekogu koosolekute OTSUSED

2014/2015 õppeaasta

Protokoll nr. 1 (22.08.2014)

 1. PMK päevakava kinnitamine
 2. Anda nõusolek õpilaste piirnormi suurendamiseks klassides
 3. Tegeleda Mai änavale koolimaja juurde lisavalgustuste panemisega
 4. Paluda linnavalitsuselt luba paigutada liiklusmärgid kiiruspiirangu kohta 30 km/ tunnis

Protokoll nr. 2 (17.09.2014)

 1. Kiita heaks Pärnu Mai Kooli töötajate palgajuhend
 2. Kiita heaks Pärnu Mai Kooli hindamiskorraldus
 3. Võtta teadmiseks Pärnu Mai Kooli juurdeehituse projektijuhi Reelika Mitrovski poolt antud informatsioon
 4. Kooli hoolekogu koosolekute päevaks jääb teisipäev ja hoolekogu liikmetele teha ühine list, et paremini vahetada infot
 5. Tegeleda Mai Kooli MTÜ loomisega

Protokoll nr. 3 (09.12.2014)

 1. Võtta teadmiseks Pärnu Mai kooli eelarvega seotud probleemid.
 2. Õppeaasta jooksul kogutud palgafondi ülejääk maksta õpetajatele preemiana augustikuus, enne uue õppeaasta algust
 3. Kinnitada Pärnu Mai Kooli äkkrünnaku plaan
 4. Kasutada rohkem e-Kooli lastevanematega suhtlemiseks ja info vahetamiseks
 5. Lapsevanemad kaasata „Teeme ära“ talgutele
 6. Võtta teadmiseks Pärnu Mai kooli arenguvestluste läbiviimise kord
 7. Leida võimalused luua Pärnu Mai Kooli juurde MTÜ

Protokoll nr.4 (8.01.2015)

 1. Kiita heaks Mai Kooli põhimäärus
 2. Hoolekogu liikmetel osaleda koolimaja juurdeehituse pidulikul avamisel 15. jaanuaril 2015
 3. Mai Kooli arengukava koostamisel on hoolekogu esindajaks Greta Tammeleht

Protokoll nr. 5 (12.05.2015)

 1. Võtta teadmiseks Pärnu Mai Kooli õpetajate palgafondiga seotud probleemid.
 2. Pärnu Mai Kooli õpetajate usaldusisiku leidmiseks kuulata ära õpetajaskonna ettepanekud ja teha direktorile ülesandeks määrata vastav isik ametisse.
 3. Jätkuvalt tegeleda Pärnu Mai Kooli juurde MTÜ loomisega.

Protokoll nr. 6 (27.05.2015)

 1. Lubada Pärnu Mai Koolil korjata suvise linnalaagri toitlustamiseks raha lastevanematelt.

Protokoll nr. 7 (12.06.2015)

 1. Pärnu Mai Kooli hoolekogu nõustub ja kiidab heaks Pärnu Mai Kooli arengukava aastateks 2016-2019