Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Hoolekogu koosolekute otsused 2021-22

Protokoll nr.1 (14.10.2021)

1. Pärnu Mai Kooli hoolekogu nõustub 2021/22. õppeaastaks Pärnu Mai Koolis põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormidest suurema klassi täitumusega alljärgnevates klassides:

1C klass 25 õpilast – parallelklass on rahvatantsuklass, kus peab olema poiste- tüdrukute arv võrdne, seega pidi 1 õpilase paigutama 1C klassi

3A klass 27 õpilast – jätkab sama õpilaste arvuga, mille hoolekogu oli lubanud eelmisel õppeaastal

3B klass 25 õpilast – lastevanemate kindel soov, et lapsed õpiks väikeses koolimajas asuvas klassis

7D klass 26 õpilast – reaalklass (katsetega vastu võetud õpilased, võrdsed tulemused)

8D klass 28 õpilast – reaalklass (katsetega vastu võetud õpilased, võrdsed tulemused, soov kindlasti õppida selles klassis)

9B klass 25 õpilast –klassist lahkunud 1 õpilane võrreldes eelmise õppeaastaga, viimasel kooliaastal ei ole mõistlik õpilasi ümber paiutada

2. Heaks kiita ja kinnitada hoolekogu uued liikmed ning koosseis

3. Võtta teadmiseks Mai Koolis 2021/2022 õppeaastal avatavad pikapäevarühmad ja nende tegevus.

4. Võtta teadmiseks Mai Koolis 2021/2022 õppeaastal avatavad tugiteenused.

Protokoll nr.2 (06.04.2022)

1. Tõsta õpetajate toiduaraha hinda 1. maist 2-le eurole ja PP eine hinda 1. septembrist 1-le eurole.

2. Lubada suurendada õpilaste arvu klassides jooksvalt sõltudes Ukraina laste kooli lisandumisel.

3. Hoolekogu võtab teadmiseks: Mai Kooli Metsa tn.3 tulevase uue õppehoone sisseseadmise probleemid

4. Hoolekogu kuulanud ära õp. Heli Salundi seletused ja võtab teadmiseks. Loodusainete õppetoolil tuleb läbi arutada kontrolltööde maht ja läbiviimise sagedus. 5. Pärnu Mai Kooli hoolekogu võtab teadmiseks toimunu ja ei tolereeri endise meditsiinitöötaja seisukohti sesose Ukrainas toimuva sõjaga.