Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Mai Kool – Huvitav kool

Pärnu Mai Kool alustas tööd 2014. aasta 1. septembril. Eesti ühele suurele  põhikoolile (ligi 900 õpilast) oli heaks väljakutseks omaks võtta algatuse Huvitav Kool põhimõtted.

Pärnu Mai Kooli hariduskontseptsiooni eesmärgid sobivad hästi algatuse Huvitav Kool ootustega.

 Mai Kooli hariduskontseptsiooni elluviimiseks:

Heal tasemel reaalharidus

Reaalainete populariseerimine ainetundides ja õppekavavälises tegevuses: keemia ja füüsika tund 7. klassis, robootika ring, füüsika-keemia-bioloogia õpikoda koostöös Tartu Ülikooliga; robootika õpitoad  infotehnoloogilise pädevuse kujundamiseks;

 

1.Robootika  ja programmeerimise õpetamine LegoWeDo , NXT ja VexIQ komplektide baasil. Osalemine õpilastega FLL Junior ja Innokas võistlustel Eestis ja Soomes.

FOTOL: Õp. Tiiu Vendel robootika tunnis:  LegoWeDo  kasutamine

hk1

 

 

 

FOTOL: Mai Kooli 4. klasside robootika huvilised õpilased võistlevad Soomes!19.-21. mail 2016 toimus Helsingis Innokas 2016 Robotics Tournament.
hk2

 

2.Osalemine vabariiklikus Samsung Digipöörde projektis. Vabariigis valiti välja 12 kooli. Alustasime koostöö Tartu Veeriku Kooli digipöörde meeskonnaga.

FOTOL: Mai Kooli digipöörde meeskond

hk3

 

„Digiralli-tralli-nuti-kalli“ mängu korraldamine Pärnu Mai Kooli, Pärnu Tammsaare Kooli ja Pärnu Raeküla kooli õpilaste vahel.

FOTODEL: Digiralli-tralli-nuti-kalli“ mäng

hk4 hk5

 

3.Kogemuste vahetamine:

Digipöörde ja avastusõppe metoodikapäev koos Viljandi klassiõpetajatega 3.12.2015

 

4.Nutiklassi loomine ja käivitamine Pärnu Mai Koolis

FOTOL: tahvelarvutitega 9. klassi matemaatika tunnis

hk6

5.Koostöö Tartu Ülikooliga avastusõppe meetodite rakendamisel –Pärnu Mai Kool avastusõppe tugikool Pärnu linnas ja maakonnas. Õpetajate koolitamine. Teemad: „Avasta ilm“, „Magnetid ja mootorid“ koostöös Tartu Ülikooli ja Tartu Katoliku Kooli õpetajatega.

FOTOL: avastusõppe tunnis

hk7

Viisime läbi avastusõppe konverentsi Pärnu Mai Koolis 24.04.2015- lahtine avastusõppe tund teemal „Tilkade võidujooks“. Tunnis uuriti vedelike viskoossust. Tunni filmimine. Lahtises tunnis osalesid 3d ja 3 e klassi õpilased ja tundi viisid läbi õpetajad Merle Mänd ja Tiiu Vendel. Tunnis valmis video Eesti projektikohtumise jaoks https://youtu.be/WPqoq3Y7-RQ

6. Pärnu Mai Kooli ja Pärnu linna projekt „Õppimine on vahva“-Lego haridusuuenduse rakendamine koolis koostöös Robotexi koolitajatega.

FOTOL: 25.08.2016 koolitus õpetajatele „Harivad LEGO-klotsid“ Koolitaja Janika Leoste

hk8

  1. Osalemine teadusagentuuri projektis „Väike teadlane“

FOTOL: Energia Avastuskeksuse füüsik Marko Reedik  Mai Kooli lastele esinemas

hk9

  1. Osalemine Eesti 2.0 projektis. Mai Kool sai 3D printeri omanikuks. Valminud on 8. klasside õpilastel loovtööd.

FOTOL: Osalemine 3D veeebipõhisel printimiskoolitusel õpikeskkonnas www.Edmodo.comPärnu Mai Kooli 3Dprintimise Kajakate rühm Transferwiseri üritusel Tallinnas. Õpilastel valmis oma unikaalne äpp.

hk10

Heal tasemel emakeele- ja võõrkeeleoskus

Emakeeleoskuse arendamine, funktsionaalne lugemisoskus; võõrkeelte populariseerimine ainetundides ja  õppekavavälises tegevuses, võõrkeele ringitunnid, projektõppe rakendamine; osalemine rahvusvahelistes projektides; koostöö sõpruskoolidega Eestis ja Euroopas (eTwinning). inglise keele lisatunnid (praktikumid) 5. ja 6 klassis ning III kooliastmes;

Selleks on läbi viidud tegevused:

  1. Koolisiseste ja piirkondlike ristsõnamängu Scrabble meistrivõistluste korraldamine, üleriigilisel võistlusel osalemine.

FOTOL: Piirkondlik ristsõnamängu Srabble võistlus Mai Koolis

hk11

  1. Valikaine: draamaõpe alates 5. klassist, mis toetab humanitaarsuunda.

FOTOL: Draamaõppe tunnis

hk12

  1. Osalemine rahvusvahelises projektitöös:

Erasmus+ projekt „Creative classroom“ 2014-2016

Erasmus+ projekt „Exploring Different Methods of Science Teaching to Increase Student Motivation and Promote Scientific Literacy“-„Loodusteaduste õpetamise eri metoodikate uurimine tõstmaks õpilaste motivatsiooni ja teaduslikku kirjaoskust“ 2014-2016

Erasmus+ projekt  „The Assessment of Transversal Skills 2020“.

„Üldoskuste hindamine 2020“  ehk ATS 2020

Norra  projekti „Õppekeskkonna ja pedagoogilise analüüsi mudel“ rakendamine igapäevases koolielus (LP mudel). Õpetajate koolitused ja koostööüritused erinevate koolide õpetajatele. Õpetajate nõustamine Bergeni Ülikooli teadlaste poolt.

Nordplus Junior projekt “The role of art subjects in secondary schools and art schools in order to support the wellfare   and sense of community in friendship towns Vaasa and Pärnu”.

eTwinning rahvusvaheline projekt „Prügihundid ajavad jälgi“ koos töös Võru Kreutzwaldi Kooli õpilastega

FOTOL: Erasmus+ projekti raames külalised erinevatest riikidest Mai Koolis eesti keelega tutvust tegemas

hk13

Heal tasemel loodusharidus

Loodusainete populariseerimine ainetundides ja õppekavavälises tegevuses, konstruktivistliku õppe rakendamine alates 5. klassist; probleemõppe lõimimine ainetundidesse, avastusõppe rakendamine; koostöö erinevate teadus- ja ametiasutustega: Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Pärnu Noorte Teaduskeskus, osalemine Pärnu linna praktilises õpiprogrammis PÕK; avastusõppe rakendamine õppimispädevuse, sotsiaalse- ning kodanikupädevuse kujundamiseks;

  1. Erasmus+ projekt „Exploring Different Methods of Science Teaching to Increase Student Motivation and Promote Scientific Literacy“-„Loodusteaduste õpetamise eri metoodikate uurimine tõstmaks õpilaste motivatsiooni ja teaduslikku kirjaoskust“ 2014-2016

Lahtine tund 8d klassis 26.01.2016-„Tüve raadiuse ja puidu ruumala mõõtmine“. Tundi viis läbi õpetaja Merle Õige. Tunnis valmis video Sloveenia projektikohtumiseks https://youtu.be/Gd1QPbX_g2g

Timbeter äpi tutvustus

https://www.youtube.com/watch?v=KAjWQEPInYY

Projektitulemuste E-Raamatu link

https://www.maikool.parnu.ee/mai2/?page_id=3147

  1. Seminar „Innovaatiline loodushariduslik kirjaoskus“ 7.06.2016

Ettekanded:

1.Erasmus+ projekti „Loodusteaduste õpetamise eri metoodikate uurimine tõstmaks õpilaste motivatsiooni ja teaduslikku kirjaoskust“ tutvustus – Kaja Tammetalu, projektijuht

2.Loodusteaduslikud õppematerjalid „Erasmus + projektitööde tutvustus“ – Hanno Saks IT administraator

3.Erasmus+ projekti „Avatud klassiruum“ tutvustus – Heli Salundi, keemia õpetaja

4.Loodusainete lõiming põhikooli II ja III kooliastmes“- Karin Hellat, Tartu Ülikool

5.Praktiline avastusõppe töötuba „Magnetid ja mootorid“- Karin Hellat, Tartu Ülikool

Koostöö lastevanematega ja kogukonnaga

Mai Kool asub Pärnu kõige suures elamurajoonis ja on kujunemas kogukonna keskuseks kaasates oma tegevusse lapsevanemaid  ja siinseid elanikke. Korraldatud on mitmeid üritusi: heategevuslik laat  loomade varjupaiga heaks ja kogukonna laat koostöös Mai Kooli MTÜ-ga. MTÜ Pärnu Mai Kooli projekt “Pinksilauad kooli“, et kaasajastada kooliõu ja luua võimalus õuesõppeks ja vaba aja veetmiseks.

FOTOL: Hetegevuslik laat Pärnu loomade varjupaiga heaks

hk14

Igal kevadel on saanud traditsiooniks korraldada kooli rahvatantsupidu Pärnu spordihallis. Esinevad Mai Kooli  11 tantsurühma ja Mai Kooli aulas õhtuti trenni tegevad Pärnu linna õpetajate rahvatantsurühm, Pärnete rahvatantsurühm ja C-segarühm.

Fotol: Mai Kooli rahvatantsupidu 2016. aasta maikuus.

hk15

Korraldame laulukonkurssi: Mai Kool otsib Superstaari, kus osaleb üle 20 noore laulja erinevatest kooliastmetest.

FOTOL: Superstaari võitjate auatasustamine

hk16

Liikuva kooli põhimõtete rakendamine. Liikumisvahetunnid koolis.

Käesolevast kooliaastast on Pärnu Mai Kooli päevakavas 20-minutiline liikumisvahetund. Õpilastel on iga päev võimalus tantsuvideote järgi liikuda.

 

FOTOL: tantsuvahetund kooli aulas

hk17

 

Pärnu Mai Kool oli Õpilaste Teadusfestivalil 27. – 28.04.2017

Eelmise nädala neljapäeval ja reedel oli  Tallinnas Laululava ruumes toimuval Õpilastööde teadusfestivalil ka meie kool esindatud see kord kõige väiksematega – 1.d klassi õpilased ja nende juhendaja õpetaja Merle Männiga eesotsas. Õpilastööde teadusfestivalil tutvustavad õpilased oma uurimis- ja katseprojekte. Projektid festivalile valiti välja konkursil.

Meie 1.d klassi õpilased Vesse Leok ja Johanna Merila koos õpetaja Merle Männiga  tutvustavad avastusõppe teemade „Avasta ilm“ ning „Tahkised ja vedelikud“ raames tehtavaid katseid:

  1. Ujub või upub (Tahkiste omaduste leidmine.)
  2. Katsed vee ja kangastega (Millisest materjalist riideid oleks hea kanda vihmase ilmaga?).

Karin Hellat ja Toomas Tenno, Tartu ülikooli õppejõud, avastusõppe mentorid, külastasid meie stendi ja uurisid, kuidas väikestel avastajatel läheb.

Algklasside osas kohti välja ei jagatud, küll aga preemiaid. Ühe kolmest Eesti Lastekirjanduse keskuse eripreemiatest  tõi koju meie Johanna Merila oma katse vee ja kangastega vahva ning julge läbiviimise eest.

Pärnu Mai Koolis on politseiring,

mille tegevuses osaleb 15 poissi-tüdrukut 6.-7. klasside õpilaste hulgast. Ringi tegevuse eesmärgiks on politseiniku tööga tutvumine ja selle propageerimine.

Noored on käinud õppekäigul Paikuse Politseikoolis, tutvunud noorsoopolitseiniku ja kriminalisti tööga, tutvunud SAR ekipaaži vahendite ja tööga Lääne Prefektuuri Pärnu kordonis, uurinud liikluspolitseiniku töövahendeid ja õppinud enesekaitset.

 

4. oktoobril 2018 toimus Mai Kooli 6. klassi draamaõppe õpilaste esimene “kontrolltöö”. Esitusele tuli lühinäidend. Noortele näitlejatele olid kaasa elama tulnud 3. klasside õpilased. “Kontrolltöö” sooritati väga hästi. Järgmine väljakutse: jõulunäidend