Tunnijaotusplaan 2020/21 – I kooliaste

Aine 1.a 1.b 1.c 1e 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 3.d 3e Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 7 7 7 7 4+(2+2) 4+(2+2) 4+(2+2) 5+(1+1) 5+(1+1) 5+(1+1) 5+(1+1) 6 19 19
Inglise keel 2+2 2+2 2+2 4+4 4+4 4+4 4+4 3 3 5/6
Matemaatika 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 10 14
Loodusõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Muusika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Kunst 2 2 2 2 1 1 1 2/1 2/1 2/1 2/1 2 4,5 4,5
Tööõpetus 1 1 1 1 2 2 2  1/2  1/2  1/2  1/2 1 4,5 4,5
Kehaline kasvatus 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8
Robootika 1+1 1+1 1+1 1
Informaatika 1
Lubatud koormus 20 20 20 20 23 23 23 25 25 25 25 25
Pärnu Mai Kool 20 20 20 20 23 23 23 25 25 25 25 25