Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

Pärnu Mai Kooli 2024.a. hankeplaan

1.Hangitava asja-või teenusenimetus
Peahoone ventilatsioonisüsteemide torustiku puhastamine.

2.Hankelepingu eseme üldine kirjeldus
Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele (Tuleohutuse seadus §27). Puhastatakse hoone ventilatsioonisüsteemide väljatõmbe torustik, sissepuhke torustik ning kontrollitakse tuleklappide korrasolek. Tööde teostamise sagedus- 1 kord aastas.

3.Hankelepingu eeldatav maksumus
Eeldatav maksumus on 8 800 eurot (ilma km-ta).

4.Hankemeenetluse liik
Kolme konkureeriva hinnapakkumise küsimine (teenuse eeldatav hind jääb alla 30 000 euro).

5.Planeeritav hanke läbiviimise aeg
Konkureerivate hinnapakkumiste küsimine ajavahemikul 02.01.2024 – 08.01.2024.

6.Planeeritav hankelepingu sõlmimise tähtaeg
Lepingu sõlmimise periood 01.02.2024 – 10.02.2024.

7.Planeeritav hankelepingu täitmise tähtaeg
Tööd planeeritakse teostada ajavahemikul 01.03.2024 – 22.03.2024.

8.Hanke ning hankelepingu täitmise eest vastutav isik
Vastutav isik on direktori asetäitja majanduse alal.