Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meile

MTÜ Pärnu Mai Kool uudised

Hoolekogu algatusel on loodud Pärnu Mai Kooli kõrvale mittetulundusühing ( MTÜ Pärnu Mai Kool ), et toetada kooli.

 

  • Kevadise laada kokkuvõte - kogusime annetuste ja laada müügitulu näol 2113 eurot. Täname kõiki toetajaid, nii suuri kui ka väikeseid! MTÜ tunnustas tordiga suurima annetuse teinud 4 c klassi. Meie järgmine eesmärk on koostöös kooli töötajate ja õpilastega sisehoovi kujunduse projekti koostamine. Ootame häid mõtteid ja ideid e-mailile: mtyparnumaikool@gmail.com
  • MTÜ Pärnu Mai Kool asutamiskoosolek - 28. jaanuaril 2016. aastal toimus MTÜ Pärnu Mai Kool asutamiskoosolek. Koosolekul sõlmiti asutamisleping ja kinnitati lisana põhikiri, otsustati liikmemaksu suurus ja tasumise kord ning määrati juhatuse liikmed ja juhatuse esimees.
  • MTÜ Pärnu Mai Kool kantud äriregistrisse - 2. märtsil 2016. aastal MTÜ Pärnu Mai Kool kantud äriregistrisse.

 

MTÜ Pärnu Mai Kool põhieesmärkideks on Pärnu Mai Kooli huvihariduse ja õppetegevuse toetamine, kaasa aitamine Pärnu Mai Kooli traditsioonide hoidmisele ja jätkamisele ning koolipere vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine ja arendamine.

Eesmärkide täitmiseks MTÜ Pärnu Mai Kool koondab ja ühendab haridus- ja kultuurielu arendamisest huvitatud isikuid (vilistlasi, õpilasi ja õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi toetajaid).

Ootame kõiki Pärnu Mai Kooli koolielust huvitatuid liituma MTÜ´ga ja toetama MTÜ tegevust!