Koolist

Põhiväärtused:

  • vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus
  • elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline)
  • kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multikultuurne + sallivus; virtuaalkultuur)
  • keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid)
  • kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus, avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega