Väike teadlane 2016

affiss

Pärnu Mai Kooli õpilastel möödus esimese veerandi viimane nädal Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri projekti Väikese Teadlane projektis osaledes.

21. oktoobril 2016 olid külas Janika Leoste (Robotex, Jänku-Jussi multikate autor), kes viis läbi Edisoni töötoa, Ramon Rantsus (Tartu Ülikool, MTÜ Robootika eestvedaja).

Töötubades tutuvustasid noorematele koolikaaslastele 3D printeriga töötamise võimalusi 9. klassi õpilased.

Projekti eesmärgid:

1) LEGO Haridusuuenduse põhimõtete tutvustamine õpetajatele ja õpilastele.
2) uurimusliku õppe põhimõtete selgitamine noorema kooliastme õpilastele.
3) huvihariduse ja üldhariduse lõimumise kaudu uute valikuvõimaluste pakkumine õpilastele.
4) koostöö arendamine gümnaasiumi- ja põhikooli nooremate õpilaste vahel tärklisesisalduse mõõtmine.
5) huvi äratamine loodus- ja inseneriteaduste vastu uute tehnoloogiate praktilise tutvustamiste kaudu õpilastele- täidetud. Lisandus taotlusest erinevalt 4 arvutigraafika töötuba ja 2 veebivideo valmistamise töötuba.
6) koostöö arendamine erinevate asutustega.
7) suurendada noorte huvi loodus- ja täppisteaduste ning innovaatiliste tehnoloogiate vastu.
8) kaasata noori erinevatesse huvitegevustesse ning panna kaasa mõtlema teaduse ja innovatsiooni teemadel.

Projekti “Väike teadlane ” laiem eesmärk oli tutvustada haridusinnovatsiooni teemat ja selle tähtsust õpilastele. Projekti teemad ja töötoad toetasid Pärnu Mai Kooli hariduskontseptsiooni ja haridusministeeriumi algatuse Huvitav Kool põhimõtteid (Pärnu Mai kool on avastusõppe tugikool ja LEGO haridusuuenduse tugikool Pärnus). Projekt võimaldas haridusinnovatsiooni teemasid laiemalt käsitleda.

Projekti sihtrühmaks olid Pärnu Mai kooli I-VI klassi õpilased, kes kõik said osaleda ühes või kahes töötoas. Kokku osales projektis erinevates töötubades ja -rühmades 708 õpilast, kes said osaleda 11 erinevas töötoas:

1. Energia avastuskeskuse töötoad;
2. Pernova Hariduskeskuse töötoad;
3. Robootika töötoad
4. Haridusrobotite töötoad “Targad vidinad” (Edisoni robotitega tutvumine);
5. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse töötoad;
6. Looduskatsete töötoad;
7. 3D modelleerimise töötoad;
8. Arvutigraafika töötoad
9. Avastusõppe töötoad;
10. Programmeerimise töötoad;
11. LEGO Matemaatika töötoad

Kaasatud koolid ja asutused olid: Pärnu Koidula Gümnaasium- gümnaasiumi loodusklassi õpilased ja õpetajad Sirje Miglai ja Merit Sarandi, Energia Avastuskeskus- õpetaja Marko Reedik, Pernova Hariduskeskus-õpetajad Arne Paul, Kaire Kiivit ja Astrid Viik. Töötubasid juhendasid ka erinevad oma ala tippspetsialistid: Ramon Rantsus Tartu Ülikooli Tehnoloogiaisntsituudist juhendas robootika töötuba, Robotexi turundusjuht Jaanika Leoste juhendas „Tarkade vidinate“ töötuba.
Töötubasid juhendasid lisaks külalistele Pärnu Mai Kooli õpetajad: Pärt Kukk, Kristina Pärn, Merle Mänd ja Tiiu Vendel. 3D modellerimise töötuba juhendasid Pärnu Mai kooli 9d klassi õpilased Anastasia Bedrataja ja Maria Pärnpuu ning 9c klassi õpilane Villu Liivla, kes eelnevalt said vastava väljaõppe. Projekti käigus kujundati järgmisi pädevusi: matemaatika- loodusteaduste, tehnoloogia- ja suhtlemispädevust.

Töötubades said õpilased programmeerida, õppida robotite tööpõhimõtteid, teha looduskatseid ning meisterdada.

 

Veebivideo link: https://www.dvolver.com/live/movies-1208186

 

Konverents “Väike teadlane” 17.10-21.10 2016
Aeg Töötoa nimetus Kooliaste Klass Grupi suurus Kellaaeg Ruum Töötoa läbiviija Õpetaja
Energia avastuskeskuse töötoad
17/10/2016 Avasta roheline energia I 2a 28 10.10-10.55 332 Marko Reedik
Avasta roheline energia I 1d 25 11.10-11.55 332 Marko Reedik
Looduse arhitektid II 4b 26 12.15-13.00 332 Marko Reedik
Looduse arhitektid II 4c 23 13.15-14.00 332 Matko Reedik
Pernova töötoad
18/10/2016 Mikroskoop ja rakk II 5. kl loodus 19 12.30-14.00 Pernova Aira Peterson
Päike ja päikesesüsteemid II 6a 16 12.30-14.00 Pernova Heli Salundi
Magnet ja energia II 3a 26 12.30-14.00 Tehnikamaja, Kooli 6b Kalmer Kivi Kaie Lepik
20/10/2016 Mikroskoop ja rakk II 6c 22 12.30-14.00 Pernova Silvia Kuusk
21/10/2016 Tähed ja tähtkujud II 6b 20 11.15-12.45 Pernova Eve Popp
Magnet ja energia I 2b 26 9.30-11.00 Tehnikamaja, Kooli 6b Kalmer Kivi Ülle Lainväe
Targad vidinad
21/10/2016 Edisoni töötuba I 1a 24 9.10-9.55 248 Janika Leoste
Edisoni töötuba I 3b 25 10.10-10.55 248 Janika Leoste
Edisoni töötuba I 2d 25 11.10-11.55 248 Janika Leoste
Edisoni töötuba I 1c 26 12.15-13.00 248 Janika Leoste
Edisoni töötuba II 5c 27 13.15-14.00 248 Janika Leoste
Robootika töötuba
21/10/2016 WeDo2 I 3c 26 10.10-10.55 224 Ramon Rantsus
WeDO2 II 4d 25 11.10-11.55 224 Ramon Rantsus
EV3 II 5d 26 12.15-13.00 224 Ramon Rantsus
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse töötuba
20/10/2016 Valgustiga võtmehoidja II 4b 12(P) 12.15-14.00 tööõpetuse maja Pärt Kukk
Põrnikas II 6b 16(P) 8.15-9.55 tööõpetuse maja Pärt Kukk
Põrnikas II 6c 7(P) 10.10-11.55 tööõpetuse maja Pärt Kukk
21/10/2016 Põrnikas II 6d 13(P) 10.10-11.55 tööõpetuse maja Pärt Kukk
Lihtsad looduskatsed
19/10/2016 Lihtsad looduskatsed II 4a 27 10.20-11.50 Koidula Gümnaasium Sirje Miglai
Mikroskopeerimine Koidula Gümnaasium Sirje miglai
Katsed veega Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Katsed gaasidega Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Ainete molekulid Koidula Gümnaasium
Erinevate ainete kaalumine Koidula Gümnaasium
Tutvumine erinevate metallidega Koidula Gümnaasium
3D modellerimise töötuba
20/10/2016 3Dvõtmehoidja, 3D helkur II 4c 12 11.10-11.55 224 Maria; Nastja
3Dvõtmehoidja, 3D helkur II 4c 11 12.10-12.55 224 Villu; Nastja
Arvutigraafika töötuba
20/10/2016 Veebivideo valmistamise töötuba I 3a Igr 13 8.15-9.00 221 Kristina Pärn
Arvutigraafika töötuba II 5a IIgr 12 13.15-14.00 221 Kristina Pärn
21/10/2016 Arvutigraafika töötuba II 5b I gr 11 10.10-10.55 221 Kristina Pärn
Arvutigraafika töötuba II 5a I gr 13 12.15-13.00 221 Kristina Pärn
Arvutigraafika töötuba II 5b II gr 17 13.15-14.00 221 Kristina Pärn
Veebivideo valmistamise töötuba I 3a II gr 13 9.10-9.55 221 Kristina Pärn
Avastusõppe töötuba
21/10/2016 Avasta värvused I 2c 23 10.10-10.55 244 Tiiu Vendel
Avasta värvused I 3d 23 8.15-9.00 244 Tiiu Vendel
LEGOMatemaatika töötuba
20/10/2016 LegoMatemaatika I 1b 26 11.10-11.55 244 Merle Mänd
Programmeeerimiskeel Scrach
21/10/2016 II 6d 24 12.00-15.00 Koidula Gümnaasium Tiiu Leibur Vaike Ilp