Hindamiskorraldus

Pärnu Mai Kooli hindamiskorraldus on õppekava üldosa koosseisus. Siin on toodud väljavõte:

VÄLJAVÕTE PÄRNU MAI KOOLI ÕPPEKAVAST