Avaleht
Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele

Hoolekogu koosolekute otsused 2022/23

Protokoll nr.1 (06.10.2022)

1. Võtta teadmiseks Metsa tn.3 õppehoone (Mai Kooli õpikeskus) olukord.
2. Õpilaste arvu suurendamine klassides. Poolt hääletas 16 hoolekogu liiget, vastuhääletanuid ei ole.
Õpilaste arvud on suuremad normist klassides, kus õpivad Ukraina lapsed:
2A klass -25 õpilast (2 Ukraina last)
2B klass – 26 õpilast (2 Ukraina last)
4B klass – 25 õpilast (1 Ukraina laps)
4C klass – 25 õpilast (1 Ukraina laps)
Normist suuremad klassid on ka matemaatika klassid, kuhu on koondunud motiveeritud ja hästi õppivad-käituvad õpilased:
5D klass – 25 õpilast
7D klass – 27 õpilast
8D klass – 25 õpilast
9D klass – 28 õpilast
Normist suuremad on veel:
4A klass – 27 õpilast (alates 1. klassist suurema õpilaste arvuga lastevanemate soovil)
2C klass – 25 õpilast
3. Hoolekogu liikmed hääletavad Mai Kooli ruumide renditasu tõstmise poolt 40%. Poolt hääeltab 16 hoolekogu liiget, vastuhääli ei ole.
4. Hoolekogu võtab teadmiseks kooli päevakava, üldtööplaani sisu ja koolis avatavate pikapäevarühmade õpilaste arvu ja tööplaanide sisu. Täiendusi ja ettepanekuid  hoolekogu liikmetel ei ole.

Protokoll nr.2 (19.04.2023)

1. Kuulutada välja konkurss õpetajate ja abiõpetajate leidmiseks Mai Kooli õpikeskusesse.
2. Võtta teadmiseks Mai Kooli sisehindamise aruanne 2020-2022.
3. Teha linnavalitsusele ettepanek, et lapsevanemad saaksid ARNO keskkonda märkida koolist puudumise, et reguleerida PP-rühma sööjate arvu. Mai Kooli eKooli administraatoril anda teada toitlustusjuhile koolpäeva hommikul puudujate arv.
4. Heaks kiita Mai Kooli kodukorda sisse viidavad muudatused.