Draamaõpilased osalesid draamakonkursil.

Meie kooli viiendate klasside ja 7.c klassi draamaõpilased osalesid 20. ja 21. novembril Pärnu Vabakoolis toimunud draamakonkursil.

Sel aastal oli konkursi teemaks vanasõna. Iga trupp tõmbas loosi teel vanasõna, mille põhjal tuli poole tunni jooksul ette valmistada kuni 5-minutiline lavastus.

Avaldame kiitust julge ja elava osavõtu eest 5.a klassi õpilastele Liisa Ilusale ja Karl Tšekmarjovile, 5.b klassi õpilastele Aurelia ja Rebecca Murrandile ning Angela Pahlbergile ja 7.c klassi õpilastele Anete Kirke Kadarikule, Reimo Maadrele, Berit Ritsile, Emilia Tšekmarjovile ja Sandra Übnerile!