"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Koolitused 2019/2020. õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele

Hea lapsevanem!

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast.

Kooli määramisel lähtub programm ARNO koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil elektroonilise programmi ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis teeb vanem ARNOs kooli vastuvõtu taotluse. Pärast vanema poolt taotluse esitamist hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama. Juhul kui koolivalik ei ole vanemale sobiv on võimalik teha kuni 10. aprillini ARNOs taotlus kooli muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid süsteemis teha? Kuidas haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas teha taotlus kooli vastuvõtuks või koolikoha muutmiseks? Kuidas taotleda ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas toimida siis kui laps läheb varem kooli? Millised on ARNO võimalused huvikoolidesse ja pikapäevarühma registreerimisel? Neile ja paljudele teistele küsimustele anname vastused I klassi minevate lapsevanemate koolitusel, kuhu ootame 2019 aasta sügisel I klassi minevate laste vanemaid.

Koolitused 2019/2020 õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele:

  1. veebruaril kell 17.30 Pärnu Linnavalitsuse III korruse saalis nr 346
  2. märtsil kell 17.30 Paikuse Põhikoolis
  3. märtsil kell 17.30 Audru Koolis
  4. märtsil kell 17.30 Tõstamaa Keskkoolis

 

Vaata lisaks: Vastuvõtt põhikooli

Lisainfo:
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee

 

Teadaanded

Mai Kool laulab

 

RAHVUSVAHELINE JUUNIORIDE TEADUSOLÜMPIAAD (IJSO) 2018 BOTSWANAS

Pärnu Mai kooli õpilane Henriette Toomlaid sai loodusteaduste
maailmameistrivõistlustel pronksmedali.

 

 

Õpilasliidu kuusk!

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

 

Menüüd

  • Lisaeine info- Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. Lisaeinele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. LISAEINE JA PIKAPÄEVARÜHMA EINE on ARNO süsteemis samad teenused, erinevate nimedega. […]

Menüü 11.02 – 15.02

Lisaeine menüü 11.02 – 14.02

Menüü 18.02 – 22.02

Lisaeine menüü 18.02 – 21.02

 

Uudised

Võistlusmäng “Huvitav Teadus”- 7.02.2019 Koidula Koolis toimunud võistlusmängus “Huvitav Teadus” teises voorus, mis keskendus ajaloole ja ühiskonnaõpetusele, saavutas Mai Kooli võistkond 2. koha. Võistkonda kuulusid: Grit Lelle, Anette Hendrikson, Rando Teearu, Silver Piirmes, HenrieteToomlaid ja Martin Eier
Kooliliiga võrkpalli võistlused- Pärnu Mai kooli 6.-9.klasside võrkpalli võistkond saavutas Kooliliiga võrkpalli võistlustel I koha. Võistkonnas mängisid: Lota Gurminski, Kelly Marleen Aru, Kerttu Karu, Mirtel Pedak, Siret Lilles , Merit Vilk, Irena Volova. Õpetajad Riina Tshaikovski, Tiiu Kukk
Eesti koolinoorte 66 keemiaolümpiaadi piirkonnavoor- 26.01.toimus Eesti koolinoorte 66 keemiaolümpiaadi piirkonnavoor Mai kooli õpilased saavutasid suurepärased tulemused, kus mõlemas vanuseastmes osales 54 õpilast. Täname õpilasi ja juhendajat Heli Salundit.   8.kl 9.kl 2.koht Janar Visnapuu 1.koht Henriete Toomlaid 6.koht Rihard Pärgma 5.koht Riin Padul 9.koht Martin Eier 26.koht Eva Laaring
Inglisekeelsete ristsõnade lahendamise võistlus- 25.jaanuaril toimus inglisekeelsete ristsõnade lahendamise võistlus 4.klassidele. 28 võistkonna hulgas võitsid Mai kooli õpilased Armand Henry Lauk ja Mirtel Mia Utria 2.koha. Tublisid lapsi juhendasid Kairi Põliste ja Maarja Suigusaar.
XXII vabariiklik noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel”.- 12.detsembril 2018.a. toimus Pärnu Koidula muuseumis XXII vabariiklik noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel”, kus Lydia Koidula loomepärandi kõrval esitati luuletaja Kristiina Ehini loomingut. Pärnu Mai Kooli 7.d klassi õpilane Kert Johan Sommer saavutas Koidula Gümnaasiumi eripreemia. Juhendajad  Inga Kukk ja Maimo Sommer.Õnnitleme!