Parim kool Pärnus!
TimeTables tunniplaan
Koolitoit
Tähtsamad teadaanded
Meist ja meiele
Slider

"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Koroonaviiruse infomaterjalid.

Pärnu Mai Koolis õppeaasta alustamine koroonaviiruse tingimustes

TUTVU: Haridusministeeriumi soovitused kooliaasta alustamiseks koroonaviiruse tingimustes:

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

1. Pärnu Mai Koolis jääb tundide ajakava samaks.
2. Koolikell ei helise!!! (Kuulutab ainult koolipäeva algust kell 8.30)
3. Õpilaste toitlustamine toimub alljärgnevalt:

Söögivahetundide ajad 2020/2021 õppeaastal:

  1. hommikupuder kell 7:50 – 8:25 (1.-9. klassid);
  2. I söögivahetund kell 9:50-10:05 (2. klassid); 10:10-10:25 (3. klassid);
  3. II söögivahetund kell 10:25-10:40 (1. klassid); 10:55-11:10 (4. klassid); 11:10-11:25 (5. klassid);
  4. III söögivahetund kell 11:25-11:40 (6. klassid); 11:55-12:10 (7. klassid):
  5. 12:10-12:25 (9. klassid); 12:25-12:40 (8. klassid)
  6. Tasuline eine 1.-9. klass 13.00-13.40 (alates 14. septembrist)
  7. Aineõpetaja tuleb koos õpilastega sööma tundide ajal. Vahetundide ajal 3., 5. klassidega on sööklas klassijuhataja või aineõpetaja, 9. klasside õpilased söövad sööklas ilma õpetajata.
  8. Esimesel koolinädalal jääb kooli puhvet suletuks.

4. Käte pesemine ja desinfitseerimine on kohustuslik. Igas klassiruumis on desovahendid.
5. Klassijuhataja selgitab õpilastele miks koolitöötajad kannavad maske ja visiire. Ühekordsetele maskidele on spetsiaalsed prügikastid.
6. Ilusa ilmaga on Mai Kooli õpilane vahetunni ajal õues. Kui vähegi võimalik, tuleb õpilane kooli jalgsi.
7. Õpilaste hajutamiseks kasutame kooli tulles ja lahkumisel kahte välisust – tiigipoolsest uksest käivad 2A, 3C, 3D, 1A, 6A, 4D ja 1E + 2B, 2C, 6B, 6C, 6D, 7C ja 7D + leti tagused: 1C, 1B, 3A, 3B, 4C, 4B, 4A, 5D, 5C, 5B ja 5A; Mai tn.5 poolsest uksest tulevad 9A, 9B, 9C, 9D, 8A, 8B, 8C, 8D, 7A, 7B. Õpilased ei viibi vahetunni ajal garderoobis.
8. Õpetajate infokoosolekud toimuvad teisipäeviti kell 8.00-8.20 auditooriumis.
9. Mai Koolis on distantsõppe kordinaator, kes on otsene direktori käepikendus.  Kuni sügisese koolivaheajani ei tee distantsõpet. Sügisese koolivaheaja lõpuks on kõikidel õpetajatel Google Classroom loodud ja õppetoolides läbi viidud Google Classroom´i teine koolitus.
10. Esimeste koolinädalate jooksul toimub kohustuslik klassijuhataja tund nr.2, kus õpilased õpivad kasutama Mai Kooli e-posti aadressi ja distantsõppeks vajalikke keskkondi, selleks reserveeri arvutiklass.
11. Klassijuhataja selgitab välja õpilased, kellel on allergiline nohu ja teavitab sellest med. õde.. Kui õpilasel või õpetajal on haigussümptomid –kohustus jääda koju. Kui õpilasel on ilmselgelt haiguse tunnused (n. köha, nohu) – õpetaja annab talle maski ja kutsub kooli med. töötaja kasutades mobiiltelefoni. Med. õe telefoninumber: 53449413
12. III korruse klassiruumid jäävad vahetundide ajal õpilastele avatuks. Õpetaja peab korda oma klassis (mitte koridoris). II ja I korrusel on korrapidaja õpetaja koridoris.
13. Lapsevanem teavitab välisreisidest klassijuhatajat.

Teadaanded

Pärnu Mai Koolis algab koolivaheaeg 19.02.2021. Varasem algus ei pikenda õppeaastat.

 

 

Õpilasliidu kuusk!

 

Menüüd

  • Toitlustuse informatsioon - Hommikupuder iga päev 7:50-8:25 igale Mai Kooli õpilasel tasuta (eelregistreerimiseta). Pikapäevarühma eine esmaspäevast reedeni kell 13:00-13:40 0,90€ ühe eine hind. Einele tuleb laps eelnevalt registreerida läbi ARNO süsteemi. Lapsevanem vastutab ise õige info sisestamise eest. Pikapäevarühma eine saldo võib liikuda miinusesse kui laps on sööma märgitud ja saldol raha ei ole.  IGAL ÕPPEAASTAL TULEB LAPS […]

Menüü 08.02 – 12.02

Lisaeine menüü 08.02 – 12.02

Menüü 15.02 – 19.02

Lisaeine menüü 15.02 – 19.02

Uudised

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor - Toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor 9. veebruar 2021 Markus Tasalain 7.d klass    4.-6 kohtMartina Juhansoo 8.d klass  2 koht Juhendaja õpetaja Marge Kurm Marten Raudmäe 9.c klass   3 koht Juhendaja õpetaja Aira PetersonÕnnitleme!
Pärnumaa Pranglimise kolme etapi kokkuvõte - Pärnu Mai kooli õpilased saavutasid Pärnumaa Pranglimise kolme etapi kokkuvõttes väga head tulemused, mille alusel on need õpilased määratud vabariiklikule finaalvõistlustele. Ära on toodud 20 parimat tulemust. Kiitus kõikidele tublidele arvutajatele. Sirgujate rühmas:1.koht Mathias Sellin 3.e klass3.koht Ervin Reponen 3.c klass4.koht Keven Gurko 3.c klass9.koht Romet Mihkelstein 3.c10.koht Emilia Karuks 3.b koht Marta Visnapuu 3.c […]
Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor - Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor 06.02.2021 Cathy Välimets – 8. d klass  2.koht Juhendaja õpetaja Edda Teearu
Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor - Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor 06.02.2021 Kaspar Aus -9. d klass  4.-6. koht Juhendaja õpetaja Aarne Paul
Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor - Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 30.01.2021 Jan Hendrik Järvemets -6. d klass  2.koht Juhendaja õpetaja Aira Peterson Diana Mesias -8.a klass  4.koht Juhendaja õpetaja Merle Õige