"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

ARNO koolitus lapsevanematele

Hea lapsevanem

 

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. Kooli määramisel lähtub programm ARNO koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega.

Pärnu linnas on elukohajärgseteks koolideks:

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Pärnu Mai Kool

Pärnu Raeküla Kool

Pärnu Rääma Põhikool

Pärnu Vanalinna Põhikool

Pärnu Ülejõe Põhikool

Tõstamaa Keskkool

Paikuse Põhikool

Audru Kool

Jõõpre Kool

Lindi Lasteaed- Algkool

 

Lisaks on võimalik avaldada soovi õppima asumiseks Pärnu erakoolide I klassidesse, pöördudes selleks otse Pärnu Waldorfkooli või Pärnu Vabakooli poole. Ülelinnaliselt võetakse vastu ka Tammsaare Kooli (vene õppekeel ja varajane keelekümblus), Pärnu Toimetulekukooli (erituge vajavad õpilased) ja Pärnu Raeküla Kooli spordiklassi ja Ülejõe Põhikooli muusiklassi. Ülelinnaliste koolide I klasside kohta info saamiseks palume pöörduda otse nimetatud koolide poole.

 

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil elektroonilise programmi ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli edastada. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama. Juhul kui koolivalik ei ole vanemale sobiv on võimalik teha kuni 10 aprillini ARNOs taotlus kooli muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid süsteemis teha? Kuidas haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas kinnitada koolikoht või teha taotlus koolikoha muutmiseks? Kuidas taotleda ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas toimida siis kui laps läheb varem kooli? ….. Neile ja paljudele teistele küsimustele anname vastused I klassi minevate lapsevanemate koolitusel, kuhu ootame 2018 aasta sügisel I klassi minevate laste vanemaid.

Koolitus 2018/2019 õppeaastal I klassi mineva lapse vanematele:

  1. veebruaril kell 17:00 Paikuse Põhikooli algklasside maja väikeses saalis
  2. veebruaril kell 17:00 Audru Koolis
  3. veebruaril kell 17:00 Pärnu Linnavalitsuse III korruse saalis nr 346
  4. veebruaril kell 17:00 Tõstamaa Keskkoolis

 

Lisainfot koolide määramise kohta leiate linna kodulehelt.

http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/haridus/uldharidus/kooli-vastuvott

 

arnoinfo@parnu.ee

Katrin Markii

Evelin Tormilind

 

Teadaanded

Pärnu Mai Kool ootab oma ja uusi õpilasi viiendasse reaalklassi.

Sisseastumiskatsed toimuvad 21. märtsil 2018.a.

kell 11.20 (4. tund) Nuputa test Pärnu Mai Kooli 4. klasside õpilastele

kell 14.00 Nuputa test Pärnu linna koolide õpilastele

Katsetele registreerimine toimub ajavahemikus 05.03-19.03.2018.a. meili teel info@maikool.parnu.ee

Täiendavat infot telefonilt 44 25641

 

TASUB TEADA!

Viide lehele

Elektrooniline õpilaspilet

Alates 2017/2018 õa võetakse Pärnu linna koolides kasutusele elektroonilised õpilaspiletid. Uue õpilaspileti väljastamiseks palume saata augustikuu jooksul lapse digifoto aadressil info@maikool.parnu.ee, foto pealkirjaks lapse isikukood.

 

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25 Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on kell 13.05. Reedeti lisaeinet ei pakuta. Lisaeinet pakume ainult ettemaksu korral.   Laps võib süüa lisaeinet ka ainult teatud päevadel, sel juhul palun märkida maksmise ajal selgitusse, mis päevadel laps sööb. Sel juhul arvestab […]

Menüü 19.03 – 23.03

Lisaeine menüü 19.03 – 22.03

Menüü 26.03 – 30.03

Lisaeine menüü 26.03 – 29.03

 

Uudised

Pranglimise Eesti MV 2018 vabariiklikku finaali, mis toimub 20. märtsil Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis pääsesid Mai koolist 5 õpilast - Raimond Lillemaa Pärnu Mai Kool 2.a klass (õp Merike Rahtma) Derek Lapp Pärnu Mai Kool 3.a klass (õp Anu Krinal) Marlon Sau Pärnu Mai Kool 4.b klass (õp Reet Juurikas) Liisbet Sepp Pärnu Mai Kool 5.d klass (õp Kai Mitt) Mirjam Kits Pärnu Mai Kool 9.c klass (õp Sirje Õismets)
Pärnumaa pranglimise üldvõidu noppis Mai kool - Kooli viisid üldvõiduni Pärnumaa finaalis võistelnud õpilased Oskajad (1.-3.kl): Raimond Lillemaa 2.a – 1.koht (õpetaja Merike Rahtma) Darek Lapp 3.a – 4.koht (õpetaja Anu Krinal) Meibel Kudak 2.b – 6.koht (õpetaja Maire Sarapuu) Heidi Saulep 3.a – 8.koht (õpetaja Anu Krinal) Andre Letunovitsh 3.a – 10.koht (õpetaja Anu Krinal) Dominic Grents 3.a – 13.koht (õpetaja […]
Matemaatikaolümpiaadi linnavoor - 12. märtsil 2018.a. toimus matemaatikaolümpiaadi linnavoor. 6. klasside arvestuses tuli teisele kohale Kaspar Aus (õpetaja Sirje Õismets). 4. klasside arvestuses 6.-9. koha jagamise saavutasid Marlon Sau (õpetaja Reet Juurikas) ja Carina Kohv (õpetaja Kairi Põliste). Õnnitleme õpilasi ja õpetajaid!
Heategevuslik kontsert “Minu kodu värvid” - 22. veebruaril 2018 toimus Mai Kooli õpilaste heategevuslik kontsert “Minu kodu värvid”. Kontserdil esinesid erinevad Mai Kooli rahvatantsurühmad, koorid, ansamblid ja solistid.  Idee teha kontsert heategevusliku suunaga tuli Mai Kooli lastekoorilt ja kokku koguti  231 eurot, mis annetati SA HILLE TÄNAVSUU VÄHIRAVIFOND KINGITUD ELU. Täname kõiki, kes panustasid selle kontserdi õnnestumisse. Täname annetajaid. Märkame üksteist!
Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor - 18. veebruaril 2018.a. toimus Pärnu Mai Koolis muusikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli 9.c klassi õpilane Mirjam Kits saavutas tubli II koha. Õpilane pääses ka edasi vabariiklikku vooru. Loviisa Kornel (9.c klass) tuli 5. kohale. Õpilasi juhendas õpetaja Margrit Kits. Palju õnne õpilastele ja õpetajale!
Matemaatikaolümpiaadi piirkondlik voor - 8. veebruaril 2018.a toimus matemaatikaolümpiaadi piirkondlik voor. 8. klasside arvestuses võitis Anette Hendrikson, Henriete Toomlaid saaavutas 2.koha, Anett Luigemaa saavutas 13.koha. 9. klasside arvestuses võitis Elisa Annamaa ja Karl Mattias Tammeniit saavuutas 5. koha. 7. klasside arvestuses tuli 4.kohale Martin Eier, Rihard Pärgma saavutas 6-nda ja Janar Visnapuu oli 14-l kohal. Palju õnne ja edu […]
Ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor - 10.veebruaril 2018 toimus Pärnu Mai Koolis ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. 7. klasside arvestuses (teemavaldkond “Keskaegne linn”) tuli 5.kohale Martin Eier 8. klasside arvestuses (teemavaldkond “Reformatsioon”) võitis Henriete Toomlaid (8.c klass), Silver Piirmets (8.b klass) saavutas 10.koha. Õpilasi juhendas õpetaja Elju Kase. 9.klasside arvestuses (teemavaldkond ” I Maailmasõda ja selle pärand”) tuli 3. kohale Karl Mattias Tammeniit (õpetaja […]
Kirjanduslik mälumäng - 6. veebruaril 2018 toimus Pärnu Keskraamatukogus kirjanduslik mälumäng. Põhikooli teemaks oli “Võrgus sündinud- luule ja lühiproosa sotsiaalvõrgutikes”. Osales 13 kolmeliikmelist võistkonda. Meie kooli 8.c klassi õpilased Marleen-Kirsika Braumann, Anett Luigemaa ja Grit Lelle saavutasid 2. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Inga Kukk. 8.a klassi võistkond koosseisus Sigrit Tõll, Eva Laaring ja Siret Lilles saavutasid 12.koha. Õpilasi […]
Scrabble turniir Mai Koolis - veebruari 2018 Scrabble turniir Mai Koolis FINAALIS võistlesid: Algklassid: Grete-Johanna Gill (4B kl) – 202 punkti Annabel Jürimaa (3A kl) – 199 punkti Clara Y G Clemencet (4B kl) – 170 punkti Marta Pauliine Mihkelson (4B kl) -194 punkti Christelle Sepp (4A kl) – 169 punkti Mariliis Puusepp (4A kl.) -154 punkti Heidi Saulep (3A […]
Nuputa piirkonnavoor 2018 - 1. veebruaril toimus matemaatikavõistlus Nuputa piirkonnavoor 2018. Meie kooli 7. klassi meeskond saavutas tubli 3. koha. Meeskonda kuulusid Martin Eier, Rihard Pärgma ja Janar Visnapuu. Aitäh tublidele nuputajatele ja neid juhendanud Sirje Õismetsale!
Koolidevaheline rahvastepallivõistlus - Linna koolidevahelistel rahvastepallivõistlustel saavutas Mai Kooli 4. klassi võistkond III koha. Võistkonda kuulusid: Laura Miia Varik 4a Rinell Lauter 4a Clara Yvone Germaine Clemencet 4b Jane Niine 4b Marleen Peters 4b Lenna Salk 4c Marleen Ruusmaa 4c Carina Kohv Keh.kasv.õpetaja Tiiu Kukk
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused - Meie kooli õpilased saavutasid häid tulemusi. Aitäh teile ja palju õnne! Laura Prengel 7.d klass -I koht (osales 29 õpilast), Kristin Salu (7.d klass) -8.koht Martin Eier (7.dklass) -11.koht Henriete Toomlaid -8.c klass- I koht (osales 21 õpilast) Marta Kohv -8.b klass -4.koht Krethel Tiits -8.b klass -9.koht Silver Piirmets -8.b klass-11.koht Õpilasi juhendas õpetaja […]
Eesti koolinoorte 65. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. - Keemia. Oh keemia, oh keemia, see tund on justkui preemia!  Õnnitleme Pärnu Mai kooli tublisid keemikuid! 8.kl I koht  Henriette Toomlaid IV koht Riin Padul          VIII koht    Eva Laaring 9.kl   XIII koht Elisa Annamaa XIV koht Karl Vilhem Pulk  
Head tulemused füüsikaolümpiaadil. - Pärnu Mai Kooli õpilased saavutasid väga häid tulemusi füüsikaolümpiaadil. Kaheksandate klasside arvestuses saavutas 1. koha Henriette Toomlaid (8.c klass), Üheksandate  klasside arvestuses tuli 2.-3.kohale Eliisa Annamaa (9.c klass) ja 6. kohale Karl Mattias Tammeniit.(9.c klass). Õpilasi juhendas õpetaja Rein Karjane. Palju õnne!