"Kooli põhiväärtused."

Vastastikune austus ja lugupidamine; märkan teisi, hoolivus; koostöö, usaldus. Elu väärtustamine; turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline). Kultuuriteadlikkus (haritus; kultuurilembus; pärandkultuur; multukultuursus + sallivus; virtuaalkultuur). Keskkonna- ja terviseteadlikkus (keskkonnasäästlikkus, keskkonnakaitse; tervislikud eluviisid). Kodanikujulgus, kohuse- ja vastutustunne; ausus. Avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega.

Hariduskontseptsioon

(1) Kool võimaldab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuse korralduse kaudu mõtestatud ettevalmistuse eluks kogukonnas ja ühiskonnas ning toetab õpilase terviklikku arengut ja kujundab väärtushoiakuid.

(2) Kooli hariduskontseptsiooni lähimad eesmärgid:

1) õpilaste õpihuvi suurendamine ja õpimotivatsiooni tõstmine;
2) andekate õpilaste toetamine võrdselt vähemvõimekatega;
3) poiste võimekuse arendamine;

Loe lisaks

Teadaanded

Terves kehas terve vaim

Fotokonkurss

Õpilaspilet ja õpilaspileti duplikaat (dokumendi teine eksemplar)

Esmane õpilaspilet antakse õpilasele tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti duplikaat ehk korduvdokument väljastatakse õpilasele vanema avalduse alusel originaaldokumendi kaotamisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

 

Menüüd

  • Lisaeine info - Hommikuputru pakutakse kõigile õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25. Hommikupudru on kõigile Mai Kooli lastele tasuta!  Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on E-N kell 13.05. LISAEINET hakkatakse pakkuma alates 24.september.  Lisaeinele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu. LISAEINE JA PIKAPÄEVARÜHMA EINE on samad […]

 

Menüü 15.10 – 18.10

Lisaeine menüü 15.10 – 18.10

Menüü 29.09 – 2.11

Lisaeine menüü 29.10 – 1.11

 

 

Uudised

Briti päevade raames toimunud võistlus - Meie kooli võistkond koosseisus Laureen Aleksandra Künnap, Aleksander Mätas ja Andreas Trink, kõik 5D kl, võtsid osa ja said 3.koha Briti päevade raames toimunud võistlusel, kus nad pidid teadma Suurbritanniast pärit kuulsaid inimesi – muusikuid, näitlejaid, kirjanikke. Samuti tuli vastata briti filmide, multifilmide, tähtpäevade ja Suurbritanniast pärit asjade kohta. Küsimusi oli ka Ühendkuningriigi erinevate osade […]
Ülelinnalised murdmaajooksu võistlused. - 20.09.2018 toimusid ülelinnalised murdmaajooksu võistlused. 4.klass III koha 5.klass II koha Romet Nigola 4.klass I koht 1.43,7 Laura Ehavee 4.klass III koht 1.56,0 Kris Kaspar Luht 5.klass III koht 1.45,8 Merili Tiik 6.-7.klass I koht 1.39,0 Rando Teearu 8.-9.klass I koht 3.02,7 Anete Kirke Kadarik 8.-9.klass I koht 1.43,9 Palju õnne medalistidele! 25.09.2018 toimusid ülelinnalised […]
Meie Väga Tubli!!! - HENRIETE TOOMLAID – Pääses IJSO 2018 Eesti võistkonda
Dash roboti väljakutse 2018 - Dash roboti väljakutse 2018 võitja 8.-10.aastaste vanuserühmas on Pärnu Mai Kooli 2a klassi võistkond. Õpilasi juhendasid Merike Rahtma ja Tiiu Vendel Meie Dash Eesti väljakutse 2018 Robiga missioonil meeskonnas olid 2a klass õpilased: Emma-Loore Janson, Kiur Kallas, Raimond Lillemaa, Martin Tiik,  Stegor Villmann. Õnnitleme võitjaid.  
Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor -       Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor toimus Tartus 21-22.04 Chemicumis. Lõppvooru oli kutsutud 44 õpilast, kelle hulgas osales Pärnu Mai kooli õpilane Henriete Toomlaid. Võistlus oli väga tihe ja mahukas, mis sisaldas kolme õppeainet ( bioloogia, füüsika, keemia) teoreetilist kui ka praktilist osa ning kestis neli tundi. Henriete saavutas Eesti vabariigi tublide loodusainete tundjate hulgas […]