Sotsiaaltöö

Turvaline internet ja mängimine – mida peab teadma?

Armas lapsevanem!   Mängimine nutiseadmes on kujunenud igapäevaelu üheks osaks. Lapsed kogevad rõõmu, omandavad oskusi, õpivad võitma ja kaotama ning lahutavad meelt läbi mängu. Aina populaarsemaks on muutumas YouTube keskkonnas videode vaatamine. Täiskasvanu kohustus on jälgida, et lapse tegutsemine nutiseadmes oleks ajaliselt ja sisuliselt eakohane. Vanusepiirangud mängudel – enne mängu hankimist kontrollge vanusepiirangut, mis peaks olema leitav mängu pakilt või veebikeskkonnas Play pood, PEGI (http://www.pegi.info/et/index/id/537) Vanusepiirang põhineb ealisel sobivusel     (märksõnad:...

Read More

Milliseid ennetustegevusi koolis vältida?

Kõige parem uimastihariduse andja koolis on lastega iga päev tegelev õpetaja, sest tema tunneb oma lapsi ja teab, millised on nende vajadused. Inimene tänavalt ei ole kompetentne lastega ennetustööd läbi viima. Paljud koolid tajuvad oma tähtsat rolli noorte seas sõltuvusainete tarvitamise ennetamisel. Seetõttu viiakse koolides ellu tegevusi, mis peaksid seda eesmärki täitma. Kahjuks põhinevad mitmed praegu elluviidavatest ennetustegevustest headel kavatsustel, mitte aga kvaliteetsetest uurimustest tuleneval tõendusel. Näiteks on üldlevinud arvamus, et laste hirmutamine ja šokeerimine on...

Read More

Õpilaste läbipõlemine – kas Eesti kooli pudelikael?

Ligikaudu pooled õpilastest on kogenud koolitööga seotud ülekoormust ja ligi veerand läbipõlemist. Töötan psühholoogina psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuses Sensus. Õpilaste depressioon, koolistress, mure suure õppekoormuse pärast on kahjuks osa meie igapäevasest kliinilisest psühhiaatria ja psühhoteraapia praktikast. Õpilased käivad meie keskuses koolistressile leevendust ja abi saamas isegi suvevaheajal. Loe edasi Õpetajate Lehest: http://opleht.ee/2017/08/opilaste-labipolemine-kas-eesti-kooli-pudelikael/...

Read More

Hariduseksperiment “Ideaalne kool”

Kas koolitüdimus on midagi paratamatut? Või võiks olemas olla kool, kuhu tahetakse minna alati, kus tahetakse õppida? Otsustasime LoovHariduse seltskonnaga küsida seda otse noortelt endilt. Mida kuulsime, oli sedavõrd selge ja oota­matult küps, et ideaalse kooli idee viis hariduseksperimendini Villevere vanas koolimajas, kuhu nädalaks kogunes 16 noort üle Eesti vanuses 15−21. Loe edasi Õpetajate Lehest:...

Read More

Tõnu Ots: lapse uni

Unel on aspekte, mida lapsevanem ja õpetaja peaksid teadma. Näiteks seda, et magama tuleb jääda emotsionaalselt rahulikus seisundis (endorfiinide kõrge tase). Meeleoluseisund, milles laps uinub, mõjutab unenägude sisu ja väidetavalt ka iseloomu ja käitumist. Kui laps uinub hirmunult, süvenevad foobiad; kui vihasena, siis süveneb agressiivsus; kui nuttes, siis melanhoolia ja alaväärsus jne. Magades aju ei puhka ning selle «kõvakettale» salvestatava info kõige värskemateks «programmfailideks» on just uinumiseelsed psüühikaseisundid, mis kujundavad salvestatava info emotsionaalset tausta...

Read More

NB! Sotsiaalkindlustusameti ning Politsei ja piirivalveameti teavitus seoses ohtlike väljakutsemängudega, mis noorte seas levivad!

Head lapsevanemad ja õpetajad!   Viimastel nädalatel on sagenenud teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui sotisaalmeedia vahendusel ohtlikke mänge ning seavad sellega ohtu oma elu või vigastavad ennast.   Sõiduteedel mängitav mäng „Jookse või sure” sisu on joosta liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee, kogudes iga filmitud „etteaste” eest punkte. Sotsiaalmeedia vahendusel levivatest mängudest on üks ohtlikumaid „Sinine Vaal”, „Blue Whale” või „Синий кит”. Mängus osalemine on laste jaoks lihtne – sotsiaalmeedias tuleb postitada teemaviide...

Read More