Ülelinnaline draamakonkurss “Eesti muinasjutud”

Ülelinnalise draamakonkursi “Eesti muinasjutud” (5.-6. kl. vanuserühm) I koha võitjad:
1. Aurelia Murrand
2. Angela Phlberg
3. Rebecca Murrand
4. Liisa Ilus
5. Katriina Golbutsov

Juhendaja õpetaja: Tiiu Sarv