PÄRNU MAI KOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE TINGIMUSED JA KORD_2016