Loovtööde koostamise ajakava 2017/18

PÄRNU MAI KOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE AJAKAVA 2017/2018 ÕPPEAASTA.

 

1. Õppetoolide poolt pakutud loovtööde temaatika kinnitamine eelolevaks õppeaastaks-septembri lõpp.
2. Seminar õpilastele-  oktoober 2017.a.
3. Teema ja juhendaja-20. oktoober 2017.a.
4. Juhendaja kinnitamine direktori käskkirjaga-6. november 2017.a.
5. Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine- november 2017.a.
6. Töö teostamine: november-aprill.
7. Tööde tutvustamise seminar-märts.
8. Töö vormistamine, korrektuur, õpilane valmistab koos juhendajaga ette esitluse- aprill.
9. Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile-mai.
10.Töö esitlemine-17. mai 2018.a.