Kuidas Pärnu Mai Kooli õpilased MATIK-päeval käisid…

Kuidas Pärnu Mai Kooli õpilased MATIK-päeval käisid…

8. november on rahvusvaheline STEAM ehk MATIK õppe päev. Eesti Inseneride Liit ja haridusrobootika eestvedaja Insplay korraldasid sellega seoses Eesti lastele ehitust ja robootikat ühendava väljakutse MATIK-päeva (08.11-11.12.22). Sellest saab lähemalt lugeda siin

Et MATIK õpe tähistab viies valdkonnas tuginevat praktilise kallakuga õpet s.t matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide lõimimist (inglise keeles STEAM ehk Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics), siis on MATIK õppe eesmärgiks arendada õpilastes tuleviku seisukohalt vajalikke oskus. 

Väljakutses pidid õpilased looma alusmati roboti tegevuseks, projekteerima ja ehitama elementmaja ning programmeerima roboti selle tehasest ehitusplatsile vedama. Väljakutset ilmestas veel terve rida põnevaid tingimusi.

Meie koolist osalesid väljakutses 6.c ja 8.c klassi meeskonnad. 

  1. 6.d klassi tüdrukute Fantastiline 7. Meeskonda kuulusid Skärlet Kütt, Saskia Jürimäe, Grete Kängsepp, Laura Suu, Aleksandra Somova, Heili Tamm, Janne Männik.
  2. 6.c klassi poiste R0b0p0isid 2. Meeskonna moodustasid Sander Popp, Sander Liimandi, Calvin Kaevand, William Mesias ja  Marc-Jakob Kaasik.
  3. 8.c klassi meeskond Neli pluss üks. Meeskonda kuulusid Gerty-Kai Pajanin, Gette-Riin Soovik, Henri Haidla, Martin Vaher, Marcus Sorrok ja Klen-Krister Sarn.

Kõik meeskonnad osalesid robootika väljakutses teist aastat. Sel aastal väljakutset täiendanud STEAM ülesanne lisas võistlusele vürtsi ja parajalt põnevust, nõudis planeerimist ja töö jaotamist, pani proovile meeskonna sisesed suhted ja käivitas loovuse. 

Edasijõudnute taseme I koha vääriliseks tunnistatigi meie kooli 6.d klassi mees- kond R0b0p0isid 2

Kohtunikud märkisid eraldi ära selle, et majas oli lift ja kasutatud päikesepaneele. Majal oli viilkatus, auto katusealune ja valgustus. Roboti liikumine oli programmeeritud. Silma jäi ka korralikult valmistatud veebileht. Meeskonna tööga saab tutvuda siin.

8.c klassi meeskonna Neli pluss 1 võistlustöö jõudis samuti edasijõudnute taseme  eriauhinnaga pärjatud kohale. Alustati küll seitsmeliikmelisena, kuid haigused tuuseldasid meeskonda nii aktiivselt, et finišisse jõudsid nad päris viimasel minutil ja üsna väikesearvulisena. Kaheksandike maja teisele korrusele sai mööda keerdtreppi ja maja tellija Pipi Pikksukk jäi meeskonna tööga rahule, arvestades rõdu koormuse/ raskuse taluvust, võib Pipi nüüd südamerahuga oma hobuse rõdule tõsta. Maja viilkatusele paigutati päikesepaneelid ja peale elektriinseneri külaskäiku objektile, säras maja tagasihoidlikus jõuluvalguses. Suure töö  maja transportimisel tegi  ära programmeeritav robot Dash. 

Meie suur tänu kuulub MATIK-päeva korraldajatele ja toetajatele, kes meie töid ja tegemisi tähele panid ja esile tõstsid: 

Insplay nutikas mänguasjapood, Eesti Inseneride Liit, Woodhouse Estonia, TalTech Tehnoloogiakool, Merkuur, Rakett69 Teadusstuudio ning Öun Drinks.

Mööda ei saa minna ka meie õpetajatest, kes meile väljakutse ajal toeks olid ja innustust jagasid: õpetajad Maarja Suigusaar, Anu Kiisk, Andi Riismaa ja Tiiu Vendel.

Suur tänu teile kõigile põnevate päevade ja toredate auhindade eest!