Koolinoorte viktoriin “Meie Pärnu”

Viktoriin on mõeldud koolinoorte teadmiste süvendamiseks kodulinna ajaloo, tänapäeva elu-olu ja tegemiste ning linnajuhtimise kohta.
Tradistiooniks on saanud, et viktoriin toimub kodanikunädalal

Sel aastal osalesid viktoriinil Pärnu linna koolide 7.- 9. klasside õpilased, esindatud olid ka osavaldade koolid.
Teise koha saavutas Mai Kooli võistkond koosseisus: Henriette Toomlaid, Anette Hendrikson, Silver Piirmets, Janar Visnapuu ja Martin Eier.

Õpilasi juhendas õp.Elju Kase