Kooliaasta lõpetamine

  • Pärnu Mai Koolis taastub osaline õppetöö koolimajas alates 25.05. 2020 9. klasside õpilastele.
  • Hinded pannakse 9. klasside õpilastele välja 27.05 2020.
  • Pärnu Mai Koolis jätkub distantsõpe 1.06.2020 1.-8. klassi õpilastele. Hinded (hinnangud) pannakse välja hiljemalt 1. 06.2020 nendele 1.-8. klassi õpilastele, kellel distantsõpe on sujunud.
  • Loovtööde kaitsmine 8. klassidele lükkub edasi, kaitsmised toimuvad 2020/21 õppeaasta sügisel.
  • Sel õppeaastal jäävad ära kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, koolidevahelised võistlused jne). Tunnistused aastalõpu hinnetega pannakse üles e-kooli, neid kool praegu välja ei prindi. Diplomid, tänukirjad ja Noore Teaduri märgid jagatakse kätte sügisel. Erandiks on kooli lõpetajad ja õpilased, kes lähevad teise kooli õppima.
  • Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt “rahuldavad” ja kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö.
  • Põhikooli saab lõpetada ka õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega kuni kahe “puuduliku” või “nõrga” aastahindega lõputunnistusel.
  • Lõpuaktused toimuvad kooli aulas: 18.06 kell 12.00-9a, kell 16.00- 9b; 19.06 kell 12.00- 9c ja 9e ja 16.00-9d.

Õpikute tagastamise kord ja graafik

Lugupeetud õpilased ja õpetajad!

Tagamaks nii külastajate kui töötajate ohutust ning takistamaks viiruse levikut järgime alljärgnevaid nõudeid. Nõuded on kooskõlastatud Terviseametiga.

Õpilaste sissepääs on tiigipoolsest uksest. Lapsevanem sisse ei tule.

Toodud õpikud-raamatud palun panna garderoobi ruumi oma virnana kotita. Raamatukoguhoidja näitab koha.

Tagastatud raamatud võetakse kooliraamatukogu arvutis maha 3 päeva möödudes,

et piirata viiruse levikut.

Õpilaste väljapääs on direktori kabineti juures olevast välisuksest.

Kehtivad jätkuvalt 2+2 reeglid.

Enne ja pärast kooli külastamist tuleb desinfitseerida või pesta käsi.

Palun võtta kaasa KÕIK õpikud-raamatud Mai Kooli kleepsuga.

Suvetööks vajalikud õpikud võib jätta enda kätte, nende tagastamine toimub

kohe peale suvetöö lõpetamist.

          GRAAFIK

 

Neljapäev, 28.mai  2020.a

kell 10.00 – 11.00   1 – 2.klass + õpetajad
kell  11.00 -12.00   9A klass
kell  12.00 -13.00   9B + 9E klass

Reede, 29.mai 2020.a

kell 9.30 – 11.00   3.klass + 4.b kl. + õpetajad
kell  11.00 -12.00     9C klass
kell  12.00 -13.00    9D klass

Esmaspäev, 1. juuni 2020.a

kell 10 – 13.00 – võivad tulla õpetajad (kokkulepe). Õpikute maha võtmine arvutist (28-29.mai omad)

Teisipäev, 02.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   7A klass
kell  10.00 -11.00   7B klass
kell  11.00 -12.00   7C klass
kell  12.00 -13.00   7D klass

Kolmapäev, 03.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   8A klass
kell  10.00 -11.00   8B klass
kell  11.00 -12.00   8C klass
kell  12.00 -13.00   8D klass

Neljapäev, 04.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   6A klass
kell  10.00 -11.00   6B klass
kell  11.00 -12.00   6C klass
kell  12.00 -13.00   6D klass

 

Reede, 05.juuni 2020.a

kell  09.00 -10.00   5A klass
kell  10.00 -10.45   5B klass
kell 10.45- 11.00    5-6E klass
kell  11.00 -12.00   5C klass
kell  12.00 -13.00   5D klass

Esmaspäev, 08.juuni 2020.a

kell 10.00 – 13.00 – jäägid (unustajatele) võivad tulla õpetajad (kokkulepe)

Teisipäev, alates 09.juunist 2020.a –  õpikute maha võtmine arvutist