Geograafia olümpiaadi lõppvoor.

Pärnu Mai Kooli õpilaste tubli esinemine geograafia olümpiaadi lõppvoorus.

Martina Juhansoo – 8.d klass  9. koht 
Juhendaja õpetaja Marge Kurm

Marten Raudmäe – 9.c klass 22. koht
Juhendaja õpetaja Aira Peterson

Õnnitleme!