Eesti loodusainete olümpiaadi lõppvoor

20.04- 21.04 toimus Eesti loodusainete olümpiaadi lõppvoor,

kus osales 50 õpilast üle vabariigi. Võistlus oli väga mahukas ja kestis 4 tundi, õpilastel tuli sooritada kolme õppeaine – füüsika, keemia ja bioloogia teooria kui ka laboratoorsete tööde ülesanded.

Piirkonna vooru järel oli Martin Eieralgselt 40 kohal, vabariikliku lõppvooru tulemusel 20 kohal ja koondtulemusel jäi 27 kohale. Janar Visnapuualustas 43 kohaga,  lõppvoorus 35 kohal ja koondtulemusel 37-s. Mai kooli õpilased olid Pärnu linna ja maakonna ühed parimad. Martin Eier  esimene ja Janar Visnapuukolmandal positsioonil.

https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2018_19_lv_tulemused.jpg?fbclid=IwAR2qF21Yb2hHwbW_h5fe_D-XrqAFw_CiMGhyeCTgiixtmfQs5N9MF_fZ0fQ