Tunnijaotusplaan 2016/17 – III kooliaste

Aine 7A-LK 7B-LK 7C-R 8A-L 8B-K 8C-R 9A-L 9B 9C 9D-R Kohustuslik PMK
Eesti keel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
A-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9
B-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9
Matemaatika 5 5 5 5 5 4+(1+1) 5 5 5 4+(1+1) 13 15
Füüsika 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Loodusõpetus 2 2 2 2 2
Bioloogia 1-I,2-II 1-I,2-II 1-I,2-II 2 2 2 2 2 2 2 5 5,5
Geograafia 2-I,1-II 2-I,1-II 2-I,1-II 2 2 2 2 2 2 2 6 5,5
Keemia 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Ajalugu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 2 2 2 2 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 5
Kehaline kasvatus 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 6 6
Looduse praktikum 1 (L) 1 (L) 1
Inglise keele pr. 1 (K) 1 (K) 1
Nuputa (matem) 1 1
Lubatud 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
Pärnu Mai Kool 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32