Tunnijaotusplaan 2017/18 – III kooliaste

 

Aine 7A-L/R 7B-K 7C-H 7D-R 7E-V 8A-L/K 8B-L/K 8C-R 9A-L 9B-K 9C-R Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
A-võõrkeel 3 3 3+3 3+3 2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9.
B-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9
Matemaatika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15
Füüsika 2 2 2 2 2 2 4 4
Loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 2
Bioloogia 1-I/2-II 1-I/2-II 1-I/2-II 1-I/2–II 1 2 2 2 2 2 2 5 5,5
Geograafia 2-I/1-II 2-I/1-II 2-I/1-II 2-I/1-II 1 2 2 2 2 2 2 5 5,5
Keemia 2 2 2 2 2 2 4 4
Ajalugu 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 6 6
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 2 2 2 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 1+1 1+1 5 5
Kehaline kasvatus 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 6 6
Looduse praktikum 1 (L) 1
Inglise keele praktikum 1 1
Draamaõpe 1 1
Nuputa 1 1
Lubatud 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32
Pärnu Mai Kool 30 30 30 30 24 32 32 32 32 32 32