Tunnijaotusplaan 2017/18 – III kooliaste

 

Aine 7A-L/R 7B-K 7C-H 7D-R 7E-V 8A-L/K 8B-L/K 8C-R 9A-L 9B-K 9C-R Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
A-võõrkeel 3 3 3+3 3+3 2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9.
B-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 9 9
Matemaatika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15
Füüsika 2 2 2 2 2 2 4 4
Loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 2
Bioloogia 1-I/2-II 1-I/2-II 1-I/2-II 1-I/2–II 1 2 2 2 2 2 2 5 5,5
Geograafia 2-I/1-II 2-I/1-II 2-I/1-II 2-I/1-II 1 2 2 2 2 2 2 5 5,5
Keemia 2 2 2 2 2 2 4 4
Ajalugu 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 6 6
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 2 2 2 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 1+1 1+1 5 5
Kehaline kasvatus 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 6 6
Looduse praktikum 1 (L) 1
Inglise keele praktikum 1 1
Draamaõpe 1 1
Nuputa 1 1
Lubatud 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32
Pärnu Mai Kool 30 30 30 30 24 32 32 32 32 32 32

Privacy Preference Center

Mai Kool

See lehekülg kasutab küpsiseid paremaks kasutusmugavuseks ja lehe kasutusstatistika (s.h. SEO) kujundamiseks.

maikool