Tunnijaotusplaan 2017/18 – II kooliaste

 

Aine 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D-R 6A 6B 6C 6D-R 6E-V Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 3(2+2)/3+(2+2) 3(2+2)/3+(2+2) 3(2+2)/3+(2+2) 3(2+2)/3+(2+2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 11
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
A-võõrkeel 4+4/ 4+4 4+4/ 4+4 3+3/5+5 3+3/5+5 4+4 4+4 4+4 4+4 3+3 3+3 3+3 3+3 2 9 11.
B-võõrkeel 1+1 1+1 1+1 1+1 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3 3
Matemaatika 5/5 5/5 5/5 5/5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 13 15
Loodusõpetus 2/2 2/2 3/1 3/1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 7 7
Ajalugu 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 2/ – 2/ – 2/ – 2/- 1 1 1 1 1 1 2
Muusika 2/2 2/2 2/2 2/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Kunst 2/ – 2/ – 2/ – 2/- 2/0 2/0 1 2/0 1 1 1 1 1 3 4
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
0+0/4+4 0+0/4+4 0+0/4+4 0+0/4+4 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 5 5
Kehaline kasvatus 3+3/3+3 3+3/3+3 3+3/3+3 3+3/3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 1 8 8
Ingl. keele praktikum 1abc 1abc 2
Loodusõp.praktikum 1abc 1abc 2
Draamaõpe 1abc 1abc 2
Matemaatika/Nuputa 1 1 2
Informaatika 0/2+2 0/2+2 1+1 0/2+2 1
Lubatud 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30
Pärnu Mai Kool 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 26