Tunnijaotusplaan 2017/18 – II kooliaste

 

Aine 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D-R 6A 6B 6C 6D-R 6E-V Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 3(2+2)/3+(2+2) 3(2+2)/3+(2+2) 3(2+2)/3+(2+2) 3(2+2)/3+(2+2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 11
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
A-võõrkeel 4+4/ 4+4 4+4/ 4+4 3+3/5+5 3+3/5+5 4+4 4+4 4+4 4+4 3+3 3+3 3+3 3+3 2 9 11.
B-võõrkeel 1+1 1+1 1+1 1+1 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3 3
Matemaatika 5/5 5/5 5/5 5/5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 13 15
Loodusõpetus 2/2 2/2 3/1 3/1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 7 7
Ajalugu 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ühiskonnaõpetus 2/ – 2/ – 2/ – 2/- 1 1 1 1 1 1 2
Muusika 2/2 2/2 2/2 2/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Kunst 2/ – 2/ – 2/ – 2/- 2/0 2/0 1 2/0 1 1 1 1 1 3 4
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
0+0/4+4 0+0/4+4 0+0/4+4 0+0/4+4 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 5 5
Kehaline kasvatus 3+3/3+3 3+3/3+3 3+3/3+3 3+3/3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 1 8 8
Ingl. keele praktikum 1abc 1abc 2
Loodusõp.praktikum 1abc 1abc 2
Draamaõpe 1abc 1abc 2
Matemaatika/Nuputa 1 1 2
Informaatika 0/2+2 0/2+2 1+1 0/2+2 1
Lubatud 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30
Pärnu Mai Kool 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 26

Privacy Preference Center

Mai Kool

See lehekülg kasutab küpsiseid paremaks kasutusmugavuseks ja lehe kasutusstatistika (s.h. SEO) kujundamiseks.

maikool