Tunnijaotusplaan 2016/17 – II kooliaste

Aine 4A 4B 4CK 4DK 5A 5B 5C 5D-R 6A-L/R 6B- K 6C-H 6D-R 6E-V Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 3+(2+2) 3+(2+2) 3+(2+2) 3+(2+2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 11
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4
A-võõrkeel 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 3 3 3+3 3+3 2 9 11
B-võõrkeel 3+3 3+3 3+3 3+3 2 3 3
Matemaatika 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 13 15/16
Loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 7 7
Ajalugu 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 I-1, II-0 2 2
Ühiskonnaõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 I-1, II-0 1 2
Muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 I-0,II-1 4 4
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus,
tehnoloogiaõpetus
2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 I-0,II-1 5 6
Kehaline kasvatus 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2 1 8 8
Inglise keele praktikum 1abc 1 (K) 1
Loodusõp. praktikum 1abc 1(L) 1
Draamaõpe 1abc 1 1
Informaaatika 1+1 1+1 1
Ettevõtlikus 1 1 1
Matemaatika/Nuputa 1 1(R) 1 2
Robootika 2+2 1+1 2 või 1
Lubatud 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 20
Pärnu Mai Kool 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 20