Tunnijaotusplaan 2016/17 – I kooliaste

Aine 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D Kohustuslik PRÕK Pärnu Mai Kool
Eesti keel 7 7 7 7 4+(2+2) 4+(2+2) 4+(2+2) 4+(2+2) 5+(1+1) 5+(1+1) 5+(1+1) 5+(1+1) 19 19
Inglise keel 3+3 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4 4+4 4+4 3 7
Matemaatika 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 10 14
Loodusõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Muusika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Kunst 2 2 2 2 1 1 1 1 2/1 2/1 2/1 2/1 4,5 4,5
Tööõpetus 1 1 1 1 2 2 2 2  1/2  1/2  1/2  1/2 4,5 4,5
Kehaline kasvatus 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8
Lubatud koormus 20 20 20 20 23 23 23 23 25 25 25 25
Pärnu Mai Kool 20 20 20 20 23 23 23 23 25 25 25 25