Päevakava 2016/17

Päevakava üldsätted:

 1. Päevakava sätestab koolipäeva ajalise korralduse.
  2. Koolimaja uksed avatakse kell 7.30.
  3. Õppetöö algab kell 8.15.
  4. Tunni pikkus on üldjuhul 45 minutit.
  5. Ringide tööd on lubatud alustada kell 8.15.
  6. Koolis on elektrooniline arvuti poolt juhitud koolikell.
  7. Vahetunni pikkus on 10 minutit, va söögivahetund, mille pikkus on 15-20 minutit.
  8. Õpilasüritused lõpetatakse hiljemalt kell 20.00.

Tundide ajad:

 1. tund 8.15 – 9.00
  2. tund 9.10 – 9.55       I söögivahetund (1.- 3. klass)
  3. tund   10.10 – 10.55   II söögivahetund (4. – 6. klass)
  4. tund   11.10 – 11.55   III söögivahetund (7. – 9. klass), tantsuvahetund aulas
  5. tund   12. 15 – 13.00  IV söögivahetund (eine)
  6. tund   13.15 – 14.00
  7. tund   14.10 – 14.55
  8. tund   15.00 – 15.45

Pikapäevarühma ajakava (1.- 4. klass)

Pikapäevarühma tunnid toimuvad vastavalt klassi päevakava alusel.

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse korraldusele nr 327, 30.mai 2016

Sügisvaheaeg 22. oktoober – 30. oktoober 2016.
Jõuluvaheaeg 23. detsember 2016 – 8. jaanuar 2017.
Talvevaheaeg 24. veebruar  – 28. veebruar 2017.
Kevadvaheaeg 15. aprill  – 23. aprill 2017.
Suvevaheaeg  9. juuni – 31. august 2017.

Trimestrid ja kokkuvõtvad hinded 2016/2017:
I trimester 1. september – 30. november 2016. (hinded 28. november 2016)
II trimester 1. detsember 2016 – 28. veebruar 2017. (hinded 27. veebruar 2017)
III trimester 1. märts – 8. juuni 2017. (hinded 7. juuni 2017)

Õppeaasta pikkus 175 päeva/ 35 nädalat.